Tulevaisuuden ruokasektori ja Elintarviketeollisuuden vuosiseminaari – materiaalit

Helsingissä, maa -ja metsätalousministeriön Pajassa, 27.11.2019 pidetyn seminaarin esitykset ja tallenne ovat nyt katsottavissa. Tilaisuuden järjestivät valtakunnallinen Ruokasektorin koordinaatiohanke ja TEM toimialapalvelu. Tilaisuuden videotallenne kokonaisuudessaan on katsottavissa täällä ja kunkin esityksen tallenne löytyy puheenvuoron yhteydestä. Videotallenteet on myös ladattu Aitojamakuja.fi YouTube-kanavalle.

Ohjelma

Tulevaisuuden ruokasektori klo 9.45 – 12

aamupäivän puheenjohtajana toimii projektipäällikkö Päivi Töyli, Turun yliopiston Brahea-keskus

Tervetuloa!
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, video

Maailmaa pelastamassa, ruokapakkaus kerrallaan. Liiketoimintaan vaikuttavia huomioita
www.packageheroes.fi STN-hankkeesta. esityskalvot ja video
Professori Henri Hakala, LUT yliopiston kauppakorkeakoulu

Julkisten keittiöiden lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset, esityskalvot ja video
Leena Viitaharju, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Yritysryhmien kehittämishankkeiden hyvät käytänteet, esityskalvot ja video
Projektiasiantuntija Suvi-Tuulia Leinonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Ei mitään menetettävää – Härtelön tarina, esityskalvot ja video, lisäksi esittelyvideo Instagramissa
Francesca Åström, Co-Founder Lipasu Oy

Viennin askeleet ja apurit, esityskalvot ja video
Ylitarkastaja Saara Lönnroth, Ruokavirasto, vientijaosto

Elintarviketeollisuuden vuosiseminaari klo 13 – 15.15, kaikki esitykset on ladattavissa https://tem.fi/toimialapalvelu/seminaarit

iltapäivän puheenjohtajana toimii kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, työ- ja elinkeinoministeriö

Hyvää huomista, elintarvikeala! Toimialaraportin ja pk-elintarvikeyritysbarometrin julkaisu, esityskalvot ja video
Toimialapäällikkö Leena Hyrylä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Elinkeinopolitiikka kasvun mahdollistajana, esityskalvot ja video
Teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, TEM

Menestyvä elintarvikeala luo menestystä Suomelle, esityskalvot ja video
Toimitusjohtaja Pia Pohja, Elintarviketeollisuusliitto ry

Suomen elintarvikevienti kasvu-uralla – mahdollisuudet maailmalla, esityskalvot ja video
Global opportunity leader Lili Lehtovuori, Business Finland/Food from Finland

Innovaatiolla ja kansainvälistymisella kasvuun, Kaslinkin kehityksen vaiheet, esityskalvot ja video
Toimitusjohtaja Jyrki Karlsson, Kaslink Oy

Ohjelma pdf:nä

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi
Kehittämispäällikkö Heidi Valtari, heidi.valtari@utu.fi
Toimialapäällikkö Leena Hyrylä, leena.hyryla@ely-keskus.fi
Kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, katri.lehtonen@tem.fi

Ruokasektorin koordinaatiohanke
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 toteuttavan ruokasektorin koordinaatiohankkeen tavoitteena on tehostaa ruokasektorin kehittäjien ja yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja aktiivisuutta kehittämistoiminnoissa. Hankkeessa panostetaan a) yhteistyöhön ja yhteispeliin sekä yhteisten kokonaisuuksien rakentamiseen, b) maaseudun kehittämisohjelman kohderyhmässä saavutettujen tulosten ja vaikutusten esiin nostamiseen yritys- ja hanketason lisäksi ohjelman vaikuttavuuden tasolla sekä c) ruokasektorin toimijoiden yhteistyöllä lisäarvotuotteiden kehittämisen tukemiseen. www.aitojamakuja.fi/ruokasektorin-koordinaatiohanke

TEM Toimialapalvelut
Toimialapalvelu on asiantuntijatoiminto, joka kokoaa ja tuottaa tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä yritysten ja toimijoiden päätöksenteon pohjaksi. Toiminnan tavoitteena on tukea yritysten menestymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. www.tem.fi/toimialapalvelu