Lähiruoka

Lähiruoka on yksi maamme ruokapolitiikan kärjistä. Maa- ja metsätalousministeriössä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa valmisteltu Lähiruokaohjelma vuoteen 2020 hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 16.5.2013.

Lähiruoka on paikallisruokaa
Lähiruokaohjelmassa lähiruualla tarkoitetaan erityisesti paikallisruokaa, joka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria, joka on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista ja joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla alueella. Omalla alueella tarkoitetaan maakuntaa tai sitä vastaavaa tai pienempää aluetta.

Lähiruokaohjelman toimenpiteet kattavat lisäksi elintarvikealan erikoistuotteet, joiden merkittävimmät markkinat ovat lähialueella, mutta joita myydään eri kanavissa muuallakin Suomessa. Näitä tuotteita on lähinnä pienempien yritysten valikoimassa.

Lähiruokaohjelmassa korostetaan myös lyhyitä jakeluketjuja. Lähiruoka ja ruuan paikallisuus liittyvät erityisesti lyhyisiin jakeluketjuihin, joita määrittää taloudellisten toimijoiden määrän väheneminen ketjussa, toimijoiden yhteistyö, paikallinen talouskasvu sekä tuottajien ja kuluttajien maantieteelliset ja sosiaaliset yhteydet.

Lisätietoja www.mmm.fi/lahiruoka

Elintarvikealan pienyrittäjyys

Elintarvikealan pienyritysten ja niiden tuotteiden vahvuuksia ovat paikallisuus ja omaleimaiset korkealaatuiset tuotteet. Tuotteisiin ja tuotantoon liitetään usein positiivisia mielikuvia, jotka johtuvat tuotannon läheisyydestä ja tuoreudesta. Tuotteella voidaan sanoa olevan kasvot. Pienet yritykset myös palvelevat asiakkaita joustavasti olipa kyseessä ammattilaisostaja tai yksityinen kuluttaja.

Valtaosa Suomen elintarvikeyrityksistä on pienyrityksiä, ks. tilastot. Yleisimmät pienyritysten toimialat ovat leipomotoiminta, vihannesten, marjojen ja hedelmien jalostus sekä lihajalostus. Pienillä yrityksillä on merkittävä asema suomalaisen ruokakulttuurin ylläpitäjinä ja kehittäjinä.

Lähiruoka on elämyksellistä, paikallista ja kestävää. Tutustu tarkemmin, millaisia asioita lähiruoka on.