Nimisuoja

Euroopan unionilla on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimiä suojaava EU:n nimisuojajärjestelmä, jonka puitteissa nimet voidaan suojata alkuperänimityksinä (SAN), maantieteellisinä merkintöinä (SMM) tai aitoina, perinteisinä tuotteina (APT).

Suojauksen tavoitteena on edistää monipuolista maataloustuotantoa, suojata tuotenimiä väärinkäytöltä ja jäljittelyltä sekä antaa kuluttajille tietoa tuotteen erikoisluonteesta. Tutustu nimisuojaan tarkemmin.

Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten elintarvikkeet on valmistettu ja nimisuoja kertoo elintarvikkeiden alkuperästä ja lisää tuotteiden tunnettuutta.
Suomalaisten nimisuojatuotteiden esittely ja yrityksiin.

Linkkejä: