Ruokasektorin koordinaatiohanke

Julkaisu

Ruokasektorin koordinaatiohankkeen valtakunnallisen Ruoka-ala kasvuun -kiertueen havaintoja ja vinkkejä tulevan kehittämistoiminnan toteuttamiseen (pdf).

Tiedotuspostit

Ruokasektorin tiedotusposti ilmestyy noin kerran viikossa. Tilaa tiedotusposti sähköpostiisi paivi.toyli@helsinki.fi. Tässä esillä muutama viimeisin tiedotusposti.

1. Syksyn Aitoja makuja -lehti on ilmestynyt, lue aitojamakujalehti.fi

Syyskuun numerossa esitellään useampia oppaita ja työkaluja, jotka auttavat niin yrittäjiä kuin muita alalla toimijoita kehittämään toimintaansa. Näitä ovat Suomiruoka-reseptiikka, ruokajärjestelmän oikeudenmukaisuusvaikutuksiin liittyvä Reiluustyökalu, vastuullinenruokapalvelu.fi-sivusto sekä tuotekehityksen tueksi luodut PREMIUM-opas ja Paikan tuntu -itsearviointityökalu. Lisäksi kerrotaan uudesta nimisuojaa esittelevästä interaktiivisesta kartasta, #mahdollisuusyrittää-videoista ja Tiny Farms -yhteistyömallista. Kuulumisia myös Food Data Finland -kokonaisuudesta, InnoFood-seminaarista ja Lähiruokapäivästä. Mukavia lukuhetkiä!

2. Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatiohankkeen tulevia

Muutama poiminta valtakunnallisen koordinaatiohankkeen tulevista toiminnoista

Luonnontuotealan hanketoteuttajien palaveri 2.10. klo 12-14

Ruokasektorin Tutkimustiistai 3.10. klo 9-10 aiheena Riistasta ekolihaa? – hirvenlihan kuluttajasegmentit

– Luonnontuotepäivien 8.-9.11. ohjelma on julkaistu, tutustu aitoluonto.fi

– lisäksi ennakkotietona: Ruoka-alan uudet mahdollisuudet -vuosiseminaari Helsingissä 29.11.

Aitojamakuja.fi -tapahtumakalenterista löytyy paljon muutakin mielenkiintoista.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 21/2023 (13.9.2023)

1. Kalamarkkinakatsaus 2023

Luonnonvarakeskuksen kalamarkkinakatsaus kertoo kalamarkkinoiden kehityksestä ja lähitulevaisuuden näkymistä. Lisäksi Luke tekee kalastuksen ja kalankasvatuksen olosuhdekatsauksia. Tutustu uusimpaan Kalamarkkinakatsaukseen.

2. Seafood Innovations 2023 -kilpailuun haku on auki

Pro Kala ry järjestää nyt toista kertaa Seafood Innovations -kilpailun. Ilmianna innovaatio, joka kirittää esimerkiksi kalan tuotantoa, käsittelyä, logistiikkaa, käyttöä tai vaikkapa pakkausta. Kilpailusarjoja on kaksi: 1) Innovatiiviset kalatuotteet ja konseptit ja 2) Teknologiset innovaatiot. Ilmoittautuminen 15.10. mennessä, tutustu tarkemmin osallistujan ohjeisiin.

3. Vielä muutama päivä aikaa ilmoittautua Artesaaniruoan SM-kilpailuihin tai ehdottaa Vuoden luonnontuotetoimijaa

– Artesaaniruoan SM-kilpailu on tarkoitettu pienille ruoka- ja elintarvikealan yrityksille, jotka jatkojalostavat elintarvikkeita paikallisista, kotimaisista raaka-aineista, käsityömäisesti, ilman lisäaineita. Tutustu kriteereihin ja ilmoita tuotteesi kilpailuun 17.9. mennessä.

– Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry antaa tunnustusta vuosittain henkilölle, yritykselle tai organisaatiolle, joka on toiminut ansiokkaasti luonnontuotealan edistämiseksi. Ehdotuksia Vuoden luonnontuotetoimijana palkittavista otetaan vastaan 18.9. saakka.

4. VisitFinlandin työkaluja matkailutoimijoille

Vapaa-ajan matkailijoiden segmentointimalli ja työkalut auttavat matkailupalveluiden tarjoajia tuote- ja palvelukehityksessä ja viestinnän suunnittelussa. Segmentointi perustuu kahdeksalla kohdemarkkinalla tehtyyn laajaan kyselytutkimukseen.

Matkailutoimijoiden käyttöön on tehty kohderyhmäopas ja erilaisia vinkkejä tulosten hyödyntämiseksi. Tutustu tarkemmin Visit Finlandin verkkosivuilla.

5. Paljon tapahtuu ruoka-alalla, muista käydä kurkkaamassa aitojamakuja.fi -kalenteri

Monenlaista webinaari- ja työpajatarjontaa on lisätty viime päivinä kalenteriin syys- ja lokakuulle. Tarjolla on luentoja ajankohtaisista aiheista, työkaluja yrityksen toiminnan kehittämiseen, ym. Voit myös jakaa itse tietoa tapahtumista Facebook-ryhmässä Ruokasektorin koordinaatio.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 20/2023 (4.9.2023)

1. #mahdollisuusyrittää nostaa esiin elintarvikealan yrittäjyyttä

Kahdeksan yrittäjää kertoo oman yrittäjätarinansa lyhyillä #mahdollisuusyrittää -videoilla. Videoilla esiintyy muun muassa marjojen, kasvisten ja lihan jalostajia, leipuri sekä kalastaja. He avaavat omaa polkuansa yrittäjyyteen ja miksi haluavat tehdä töitä lähiruoan, luomun ja luonnontuotteiden parissa. Tällä ja ensi viikolla videot näkyvät Aitoja makuja somekanavissa. Tutustu LLL-Ruokasektorin koordinaatiohankkeen Yrittäjäksi elintarvikealalle -kokonaisuuteen aitojamakuja.fi-verkkosivuilla. (På svenska: Bli företagare inom livsmedelsbranschen)

2. Vastuullinen ruoka-alan yrittäjyys -työkirja

Vastuullinen uusimaalainen ruoka -hanke tuotti työkirjan ruoka-alan yrittäjäksi aikovalle tai alasta kiinnostuneelle. Lisäksi sitä voivat hyödyntää aihepiiristä koulutusta tarjoavat ja suunnittelevat tahot. Tutustu työkirjaan.

3. Vastuullisten elintarvikehankintojen opas on päivitetty

Kesäkuussa päivitettiin julkisille hankintayksiköille tarkoitettu Vastuullisten elintarvikehankintojen opas ja siinä olevat hankintakriteerit. Päivityksen tavoitteena oli huomioida luonnon monimuotoisuutta tukevia alkutuotannon menetelmiä julkisissa elintarvikehankinnoissa ja lisäksi kriteereihin tuotiin mukaan luonnon monimuotoisuudelle vaatimuksia sisältäviä laatujärjestelmiä ja sertifikaatteja. Lue lisää Motivan tiedotteesta ja tutustu oppaaseen.

4. Yläsavolaiselle muurinpohjaletulle haetaan nimisuojaa

EU:n nimisuojaa haetaan nimelle ”Yläsavolainen muurinpohjalettu”. Suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) hakijana on ProAgria Itä-Suomi ry/Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset. Kansallinen vastaväitemenettely on käynnissä 29.9.2023 asti. Tutustu tarkemmin Ruokaviraston verkkosivuilla.

5. EU:n maaseutuverkosto hakee asiantuntijoita fokusryhmiin

EU:n maaseutuverkoston EIP-AGRI fokusryhmähaku on auki 11.9. asti. Syksyllä aloittaa kolme uutta fokusryhmää, joiden teemat ovat 1) Regenerative agriculture for soil health, 2) Crop associations including Milpa and protein crops ja 3) Competitive and resilient mountain areas. Lue lisää maaseutuverkosto.fi-sivuilta.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 19/2023 (21.8.2023)

1. Muutosjoustavuudesta menestystä – opas lähiruokayrityksille

YDIRE-hankkeessa on valmistunut lähiruokayrityksille suunnattu Muutosjoustavuudesta menestystä -opas, joka tutustuttaa muutosjoustavuuden käsitteen perusteisiin sekä muuttuvan toimintaympäristön tarkasteluun. Oppaassa on vinkkejä, tehtäviä ja pohdintakysymyksiä oman yrityksen tilanteen tarkasteluun.

2. Selvitys elintarvikealan koulutuksesta ja tulevaisuuden osaamistarpeista

Elintarviketeollisuusliiton teettämässä selvityksessä tavoitteena oli tuottaa tietoa yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien kyvystä vastata elintarviketeollisuuden osaamis- ja koulutustarpeisiin sekä tunnistaa koulutuksen kehittämistarpeita. Osaamista ja tekijöitä elintarviketeollisuuteen – elintarvikealan koulutuksen palvelukykyselvityksen teki HAMK Edu.

3. Ruoka-alan tapahtumatarjontaa aitojamakuja.fi -kalenterissa

Elokuun tarjonnassa on vastuullisuuteen, kestävyyteen, luonnontuotteisiin ja luomuun liittyviä tilaisuuksia ja esim. Luonnon päivää vietetään luomutiloilla 26.8. Syyskuun ensimmäisellä viikolla tapahtuu paljon ja tarjolla on niin kansainvälisiä kuin kansallisia seminaareja eri puolilla Suomea. Viikko huipentuu lähiruoan juhlaan Lähiruokapäivänä 9.9. Tutustu koko tarjontaan tapahtumakalenterissa! Voit myös jakaa itse tietoa tapahtumista Facebook-ryhmässä Ruokasektorin koordinaatio.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 18/2023 (10.8.2023)

1. Ruokavirasto tiedottaa

– Lausuntopyyntö päivitetystä Kalastustuoteohjeesta. Ohje on tarkoitettu elintarvikevalvontaviranomaisille ja elintarvikealan toimijoille, ja siinä käsitellään kalastustuotteita koskevia elintarvikelainsäädännön vaatimuksia sekä kalastustuotteita käsittelevien elintarvikealan toimijoiden valvontaa. Lausunnot 31.8. mennessä, tutustu tarkemmin.

– Elintarviketurvallisuus on säilynyt Suomessa hyvällä tasolla, todetaan Elintarviketurvallisuus Suomessa 2022 -julkaisuun liittyvässä uutisessa.

2. Oppaat osuuskunnan perustamiseen ja metsän luomusertifiointiin liittyen

Metsäkeskus on julkaissut kaksi uutta opasta metsänomistajille: 1) Yhteistyössä on voimaa – osuuskuntaopas luonnontuotealalle eli miten osuuskunta perustetaan ja miksi luonnontuotealan yrittäjän kannattaa olla jäsenenä osuuskunnassa sekä 2) Luomulla lisäarvoa metsiin -opas, jossa kerrotaan, miten metsänomistaja voi liittää metsänsä luomukeruualueeksi ja mitä vaatimuksia luomussa on.

3. Pohjoismaiset ravitsemussuositukset julkaistiin kesäkuussa

Pohjoismaisten suositusten pohjalta Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) laatii kansalliset ravitsemussuositukset. Kansalliset suositukset julkaistaan vuoden 2024 aikana. Tutustu tarkemmin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin.

4. Luonnosta Sinulle -verkkolehti

Varautuminen ja huoltovarmuus -teemanumero antaa varautumisnäkökulmasta vinkkejä sekä luonnon tarjoamista mahdollisuuksista että elintärkeän monimuotoisuuden turvaamisesta. Lue lehteä.

5. Villipuuro-reseptikilpailu

Arktiset Aromit ry innostaa ideoimaan uusia villipuuroreseptejä. Ajatuksena on, että yhdistetään luonnontuotteita puuron osana ja luomaan uusia, villejäkin ideoita puuron käytölle. Reseptit tulee lähettää 31.12. mennessä. Lisätietoja reseptikilpailusta.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 17/2023 (20.6.2023)

1. Elintarviketoimialan näkymät -katsaus

Näkymissä käsitellään toimialan kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja muutostrendejä. Näkymien perusteella mm. ruoan hinnannousun ennakoidaan hidastuvan, kuluttajat ovat hintatietoisempia ja verkkokauppa on sinnitellyt kannattavuuskehityksen kanssa. Epävarmasta tilanteesta huolimatta elintarvikeyritykset panostavat tuotekehitykseen. Tutustu tarkemmin elintarvikealan näkymiin.

2. Ruokavirasto tiedottaa

– Päivitetty ohje Alkutuotannon elintarvikevalvonta ja riskinarviointi. Ohjeessa annetaan suosituksia elintarvikkeiden alkutuotannon riskien arvioimiseen ja tarkastustiheyksien määrittämiseen.

– Ruokaviraston luomuvalvontaan liittyvien vähittäiskauppojen ilmoitusmenettely muuttunut 1.6.2023 alkaen. Vähittäiskaupan toiminta on sertifioitava, jos pakkaamattomien luomuelintarvikkeiden vuotuinen myynti ylittää 20 000 €. Tutustu tarkemmin.

3. Luomu Suomessa 2022

Vuonna 2022 Suomen luomuviljasato oli ennätyssuuri ja samalla luomun pinta-ala kasvoi, mutta luomutilojen määrä pieneni. Ukrainan sota ja sitä seurannut inflaatio sekä elintarvikkeiden hintojen nousu vaikuttivat päivittäistavarakaupan luomumarkkinaan. Luomu Suomessa 2022 -kooste kokoaa yhteen viime vuoden julkiset luomutilastot.

4. Grüne Woche -messuille mukaan

Saksassa 19.-28.1.2024 järjestettäville Internationale Grüne Woche -messuille toteutetaan Suomen maaosasto. Osastolle kutsutaan elintarvike- ja ruokamatkailuyrityksiä, hankkeita ja alan organisaatioita. Messuosallistumisesta tai opintomatkasta kiinnostuneille lisätietoa 10.8. -infowebinaarissa.

5. Suositukset kuluttajien ruokahävikin vähentämiseksi

Hävikkifoorumi on koonnut liki kolmen vuoden aikana laajan joukon toimijoita yhteen viestimään ja vaikuttamaan kuluttajien ruokahävikin vähentämiseksi. Hävikkifoorumissa on etsitty myös uusia keinoja ohjata ja tukea kuluttajia kohti pienempää hävikkiä.  Hankkeen loppuseminaarissa julkaistiin myös Hävikkifoorumin suositukset, joiden tarkoitus on tarjota eri toimijoille keinovalikoimaa kuluttajien tukemiseen hävikkitalkoissa.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 16/2023 (14.6.2023)

Kesäkuun Aitoja makuja -lehti on ilmestynyt, lue aitojamakujalehti.fi

Kesän numerossa esitellään Ranskan markkinoille suunnatun yritysryhmähankkeen tuloksia, Gastropajojen ja Ruokayrittäjän kevätpäivien antia. Lisäksi kerrotaan, miten EuroSkills 2023 kilpailuihin valmistaudutaan, miten on edistetty yritysten muutoskyvykkyyttä, millaisia mahdollisuuksia villiyrtit tarjoavat, ja miten ruokavientiä edistetään Irlannissa. Ruokamatkailuun liittyvää verkostoa kootaan parhaillaan ja nyt on aika ilmoittautua mukaan myös valtakunnallisiin tapahtumiin/kilpailuihin: Luonnon päivä luomutiloilla, Lähiruokapäivä, Artesaaniruoan SM-kisat ja Ruokamatkailutuote. Uutisissa esitellään myös vuoden Ruokakasvattajina palkitut.

Syksyllä Aitoja makuja -lehti ilmestyy kaksi kertaa 20.9. ja 22.11. Mielellään jaamme lehdessä ruoka-alan kehittämiseen liittyviä kuulumisia eri puolilta Suomea. Otathan hyvissä ajoin yhteyttä allekirjoittaneeseen, niin sovitaan asiasta tarkemmin.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 15/2023 (8.6.2023)

1. Ruoka-alan tutkimustietoa

– Maaseutututkimus -lehden Resilienssiä ja ruokaa maaseuduilta -teemajulkaisussa on artikkeleita mm. ruokajärjestelmästä, tulevaisuuden ruokateknologioista sekä yhteisöllisyydestä poronhoidon muutoksen voimavarana. Lehti on vapaasti luettavissa maaseutututkimus.fi -verkkosivuilla.

– Versus-lehden Risteyksessä podcastissa puhutaan ruuan ja ruuantuotannon paikallisuudesta. Kuuntele versuslehti.fi -verkkosivuilla.  

2. Oivallista ruokaa -hankkeen julkaisu

Ravitsemuslaadun, elintarvikejätteen ja ruokahävikin seuranta osaksi Oiva-järjestelmää? Neuvontaa ja ohjausta kaivataan valvonnan rinnalleraportissa tuodaan esille, mitä mahdollisuuksia ja haasteita aihepiirien tarkastelulle Oiva-valvonnan sisällä on ja mitä seikkoja tulee huomioida, ennen kuin valvonnan tai neuvonnan lisäyksiin voidaan mahdollisesti edetä.

3. Hankinta-Suomi -ohjelman työkaluja, oppaita ja selvityksiä

Erilaisia julkisiin hankintoihin liittyviä oppaita on koottu valtiovarainministeriön verkkosivuille erityisesti hankintayksiköiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden vapaasti hyödynnettäviksi.

4. Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaation kuulumisia

– Olethan huomannut, että hankkeen järjestämien tilaisuuksien materiaalit löytyvät https://aitojamakuja.fi/tilaisuuksien-materiaalit/ -sivulta? Uusimpana lisäyksenä tämän viikon tutkimustiistain esitykset.

– Hankkeen koordinointi siirtyi Helsingin yliopiston Ruralia-instituuttiin 1.6.2023 lähtien. Hankkeen toteutus ja viestintäkanavat säilyvät entisellään. Allekirjoittaneen uudet yhteystiedot löytyvät alempaa.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 14/2023 (25.5.2023)

1. Valtakunnallisten maaseutuhankkeiden ideahaku auki 21.6. asti

Hakuun voi esittää maaseudun kehittämiseen liittyviä, valtakunnalliseen hankerahoitukseen ja Suomen CAP-suunnitelmaan 2023-2027 soveltuvia ideoita. Avoinna olevat teemat: 1) Yhteistyötoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen sekä luonnonvarojen kestävään hoitoon, 2) Maatalouden kehittäminen valtakunnallisilla hankkeilla ja 3) Matkailun verkostohankkeet. Tutustu tarkemmin maaseutu.fi -verkkosivuilla.

2. Luonnon päivä luomutiloilla 26.8. – ilmoittaudu järjestäjäksi

Luomutilat kutsuvat kuluttajia vierailemaan tiloille Luonnon päivänä. Päivä tarjoaa tiloille mahdollisuuden kertoa yleisölle omasta tilasta ja luomutuotannosta sekä myydä tilan tuotteita. Lisätietoja ja ilmoittautumislomake.

3. Monenlaisia yrittäjille suunnattuja kilpailuja on parhaillaan auki

Ruokamatkailukilpailu 2023: Hungry for Finlandin kansallisessa ruokamatkailukilpailussa haetaan vastuullisia, myynnissä olevia ja paikallisuuteen perustuvia ruokamatkailutuotteita. Tutustu tarkemmin ja jätä ehdotus 31.7. mennessä.

Artesaaniruoan SM-kilpailut: Kilpailu on tarkoitettu pienille ruoka- ja elintarvikealan yrityksille, jotka jatkojalostavat elintarvikkeita paikallisista, kotimaisista raaka-aineista, käsityömäisesti, ilman lisäaineita. Kilpailu järjestetään Rovaniemellä 17.-19.10. ja teemana on arktinen artesaaniruoka. Tutustu kriteereihin ja ilmoita tuotteesi kilpailuun 17.9. mennessä.

– Vuoden Luomutuote -kilpailu on auki: Kilpailu nostaa esille Suomen parhaat luomutuotteet ja siinä on kaksi sarjaa: kuluttajatuotteet ja ammattikeittiötuotteet. Lisätietoja kilpailun kriteereistä ja ilmoittaudu 31.8. mennessä.  

– Ehdota Vuoden luonnontuotetoimijaa: Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry antaa tunnustusta vuosittain henkilölle, yritykselle tai organisaatiolle, joka on toiminut ansiokkaasti luonnontuotealan edistämiseksi. Ehdotuksia palkittavasta perusteluineen otetaan vastaan 18.9.2023 saakka.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 13/2023 (15.5.2023)

1. Valtakunnallinen Lähiruokapäivä 9.9. – järjestäjäksi ilmoittautuminen on auki

Lähiruokapäivä on tarkoitettu tuottajille, tiloille, puutarhoille, palveluille, yrittäjille ja jatkojalostajille, jotka työskentelevät suomalaisen lähiruoan parissa. Mukaan toivotaan myös maaseudun elämysmatkailun tuottajat, ruoka-alan ammattilaiset ja muut toimijat, aina yhdistyksiä ja seuroja myöten. Lisätietoja suomeksi ja ruotsiksi Närmatsdagen 9.9.2023 – Bli arrangör!

2. Matkailun toimialaraportti 2023

Matkailuala kasvun tiellä haasteiden ja toimintaympäristön muuttuessa. Matkailun toimialaraportti kuvaa toimialan kehitystä vuosina 2020–2022 sekä tulevaisuuden näkymiä. Lue lisää julkaisusta.

3. Komission kuulemiset: Maataloustuotteet – kaupan pitämistä koskevien EU:n vaatimusten tarkistaminen

Komissiossa on auki kuulemiset kaupan pitämisen vaatimusten muutoksista liittyen kananmuniin, siipikarjaan ja tuoreisiin hedelmiin ja vihanneksiin. Muutosehdotuksia voi kommentoida komission sivujen kautta 19.5. asti.

4. Yritysten omistajanvaihdosten palvelukuvaukset

Omistajanvaihdosfoorumin sivuilta löytyy MOP-hankkeessa tehdyt palvelukuvaukset yritysten omistajanvaihtoon liittyvän neuvonnan tueksi. Palvelukuvaukset on laadittu neuvontatilanteisiin muistilistaksi eri tilanteisiin: myyjälle ja ostajalle sekä luopujalle ja jatkajalle (sukupolvenvaihdos tilanteessa perheen sisällä).

Aitojamakuja.fi tapahtumakalenterista löydät runsaasti ruoka-alan koulutuksia, työpajoja, infotilaisuuksia, webinaareja ja seminaareja. Ilmoitathan omasta tilaisuudestasi allekirjoittaneelle.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 12/2023 (4.5.2023)

1. Ruokavirasto tiedottaa

– Ohje liikkuvien elintarvikehuoneistojen toiminnasta on julkaistu ja se korvaa aiemman Ulkomyyntiohjeen. Ohje löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta.

– Uusi ohje ravintolisien suoramyyntiä tai verkostomarkkinointia harjoittavien elintarvikealan toimijoiden vastuista ja valvonnasta. Lisätietoja verkkosivuilla.

– Ruokavirasto on hyväksynyt nimisuojahakemuksen, joka koskee Simojärven muikku -nimityksen rekisteröintiä. Suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) hakijana on Ranuan Kalajaloste Oy. Lopullisen päätöksen nimen rekisteröinnistä tekee Euroopan komissio. Lue koko uutinen.

2. Tuore asetus helpottaa riistanlihan myymistä

Maa- ja metsätalousministeriön 1. toukokuuta voimaan tulleella asetuksella metsästysseuralta suoraan vähittäiskauppaan toimitettavan valkohäntäpeuranlihan enimmäismäärä nostettiin viisinkertaiseksi ja metsäkauriinlihan enimmäismäärä kaksinkertaiseksi. Tutustu tarkemmin määriin ja muihin asiaan liittyviin ohjeisiin maa- ja metsätalousministeriön blogissa.

3. Luonnonmarjojen ja -sienten kauppaantulomäärät (MARSI 2022)

Erinomaiset mustikan ja lakan sadot sekä hyvä puolukkasato laskivat vuoden 2022 luonnonmarjojen poimijahintaa edellisestä vuodesta. Luonnonsienisato jäi satoja tonneja edellisvuotta pienemmäksi. Luonnonmarjojen ja -sienten kokonaistulo laski 5 prosenttia, runsaaseen 22 miljoonaan euroon. Tutustu raporttiin.

4. Ruoka-alalla tapahtuu – käy katsomassa aitojamakuja.fi-tapahtumakalenteria

Kesää kohti mennään ja tarjolla on mm. markkinatietoa maailmalta, apua viestintään ja kestävään ruokajärjestelmään liittyviä seminaareja.

Muutama poiminta myös valtakunnallisen Ruokasektorikoordinaation järjestämistä tulevista toimijatapaamisista ja tilaisuuksista:

* Hankekehittäjille suunnattu Mallia maailmalta elintarvikealan kehittämiseen -info 17.5. klo 13-15. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu.

* Luonnontuotealan hanketoteuttajien palaveri 29.5. klo 12-14.

* Tutkimustiistai-info 6.6. klo 9-10. Aiheena kombucha-juomien probioottisuuden arviointi ja kuluttajien ostokäyttäytyminen digitaalisissa ympäristöissä. Tutustu tarkemmin ja liity linjoille.

Muistathan ilmoittaa allekirjoittaneelle omasta tapahtumastasi, niin saadaan se näkyviin kalenteriin!

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 11/2023 (19.4.2023)

1. Kevään Aitoja makuja -lehti on nyt luettavissa aitojamakujalehti.fi

Tässä lehdessä kerrotaan luonnonkeruutuotteiden laatuasioista ja mahdollisuuksista ravintoloissa, yritysten kokemuksista Japanin opintomatkalta sekä historian ja ruokamatkailun yhdistämisen mahdollisuuksista. Lisäksi avataan brändiyhteistyötä, someviestinnän ja vastuullisuuden haltuunottoa sekä esitellään kauppayhteistyöhön liittyvä opas. Etelä-Pohjanmaan Ruokaprovinssi 2030 strategia on julkaistu ja Vuoden lähiruokatekopalkinnot on jaettu. Seuraava lehti ilmestyy 14.6. (aineistopäivä 5.6.)

2. Kouluruokailua kehittävän ideakilpailun voittaja on valittu

Valtakunnallisen Kouluruokalat ravintoloiksi -kilpailun voitti Alavuden yläkoulu Kaveripöytä -ehdotuksellaan. Kunniamaininta annettiin Tuusulan Hyrylän yläasteen idealle Raaka-aineet tutuiksi oppilaille -tietoiskut. Tutustu tarkemmin ja lue uutinen Ruokakasvatus.fi -verkkosivuilta.  

3. EU Organic Awards -haku on auki

Luomun tekijät palkitaan jälleen syyskuussa EU:n luomupalkinnoilla. Kisassa on seitsemän kategoriaa, esim. luomuviljelijöille, ravintoloille ja luomua jalostaville yrityksille. Hakuaikaa on 14.5. asti. Tutustu tarkemmin.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 10/2023 (13.4.2023)

1. Luomuelintarvikkeiden vientiselvityksen tuloksia

Luomuelintarvikkeiden vienti kasvoi hiukan. Kärkituotteina jatkoivat vuonna 2022 luomumyllytuotteet, joiden osuus on merkittävä myös Suomen koko myllytuotteiden viennistä. Luomuviennin jalostusaste on koko elintarvikevientiä korkeampaa ja jalostamattoman raaka-aineen vienti vähäistä. Lue koko tiedote ja tutustu selvityksen tuloksiin Proluomu.fi -verkkosivuilla.

2. Luonnontuotealan toimintaohjelma on julkaistu

Uusi vuoteen 2030 ulottuva luonnontuotealan toimintaohjelma suuntaa alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja resurssien käyttöä nostaen esille luonnontuotealan kestävän kasvun kannalta keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Lue uutinen ja tutustu tarkemmin toimintaohjelmaan Aitoluonto.fi -verkkosivuilla.  

3. Ruokamatkailukilpailu 2023 alkaa pian – tutustu arvointikriteereihin ja valmistaudu

Hungry for Finlandin kansallinen ruokamatkailukilpailu järjestetään nyt viidennen kerran. Siinä haetaan vastuullisia, myynnissä olevia ja paikallisuuteen perustuvia ruokamatkailutuotteita. Voittajalle luvassa 5000 € rahapalkinto, toiselle ja kolmannelle sijalle 2000 €. Mukana myös opiskelijasarja. Osallistumisaika on 1.5.–31.7. ja palkinnot jaetaan syksyllä 2023. Lue lisää ruokamatkailukilpailusta ja tutustu aiempiin voittajiin.  

4. Elintarvikemarkkinalain muutokset tulevat voimaan 1.5.2023

Elintarvikeketjuun lyhemmät maksuajat – pidempi maksuaika vain tavarantoimittajan aloitteesta. Elintarvikemarkkinalain muutoksista alan toimijoiden kannalta yksi merkittävimmistä on maksuaikojen lyhentyminen. Uusi maksuaikasäännös saattaa edellyttää muutoksia nykyisiin käytäntöihin ja sopimuksiin. Muutoksella ei kuitenkaan puututa taannehtivasti jo solmittuihin sopimuksiin. Lue Elintarvikemarkkinavaltuutetun tiedote.

5. Ruokaviraston ja Food from Finland -ohjelman vientivalmennuksen materiaalit

Maaliskuun lopussa järjestetyn webinaarin materiaalit löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta. Päivässä käytiin läpi mm. pakkausmerkinnät Kiinassa, Japanissa ja Koreassa.

Aitojamakuja.fi tapahtumakalenterista löydät runsaasti ruoka-alan koulutuksia, työpajoja, infotilaisuuksia, webinaareja ja seminaareja. Ilmoitathan omasta tilaisuudestasi allekirjoittaneelle.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 9/2023 (30.3.2023)

1. Vuoden lähiruokateko -palkinnon voitti Jyväs-Hamppu ja yleisöäänestyksen Pesolan Pihviliha

Keski-Suomessa toimiva Jyväs-Hamppu tuottaa ja jalostaa öljyhampun siemenistä monipuolisia ja korkealaatuisia tuotteita. Vuoden lähiruokateko -palkinto luovutettiin tänään avautuneilla Lähiruoka & luomu -messuilla Helsingin Messukeskuksessa. Yleisöäänestyksessä mukana olleesta kuudesta ehdokkaasta voittajaksi valikoitui Iisalmen Runnilla toimiva Pesolan Pihviliha. Lue koko tiedote Messukeskuksen verkkosivuilta.

2. #mahdollisuusyrittää -videokampanja elintarvikealan pienyrittäjyydestä – tuo oma tarinasi esiin!

Valtakunnallinen Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatio kampanjoi tänä vuonna elintarvikealan pienyrittäjyyden puolesta. Tarkoituksena on kertoa, millaista on työskennellä elintarvikealan pienyrittäjänä lähiruoan, luomun ja/tai luonnontuotteiden parissa ja samalla innostaa alalle uusia yrittäjiä. Lisätietoja, miten voit osallistua löytyy aitojamakuja.fi-sivuilta. Välitäthän viestiä eteenpäin!

3. Ruokavirasto tiedottaa

– Ruokavirasto ja aluehallintovirastot järjestävät keväällä 2023 kala-alan koulutusta kala-alan toimijoille ja elintarvikevalvojille, ks. lisätietoja.

Raportti: Patogeenit pakatuissa lehtivihanneksissa 2018-2020

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 8/2023 (22.3.2023)

1. Päivittäistavarakaupan tuoteryhmittäinen myynti

Päivittäistavarakauppa ry:n vuoden 2022 tuoteryhmäkohtaiset myyntitilastot on julkaistu. Tutustu viimeisimpiin taulukoihin pty.fi-verkkosivuilla. PTY tekee seurantaa neljä kertaa vuodessa. Aiemmat tilastot löytyvät täältä.

2. Ruokaoivallus® -kilpailu on käynnissä

Ruokaoivallus® -kilpailu haastaa 16-29-vuotiaat nuoret opiskelijat innovoimaan uutta. Vuoden 2023 kilpailu on käynnissä parhaillaan ja sen aiheena on ”Maistuvimmat festarit”. Lisätietoja kilpailutehtävästä ja tarkemmat ohjeet osallistumiseen.

3. Vastuullisuus elintarvikealalla -hanketreffien satoa ja opas yrityksille viestinnän tueksi

Hanketreffeillä 20.3. keskityttiin erityisesti pienten yritysten näkökulmaan ja miten isoa vastuullisuusasiaa voisi ottaa haltuun. Esitykset ja tallenne ovat aitojamakuja.fi-sivuilla. Aiheeseen liittyen Kestävä RuokaHäme -hankkeessa on valmistunut Vastuullisuusviestinnän opas (pdf). Se on tarkoitettu yritysten käyttöön apuvälineeksi, jolla voi joko aloittaa vastuullisuusviestinnän harjoittamisen tai kehittää jo aloitettua vastuullisuusviestintää.

4. Lyhyisiin ruokaketjuihin liittyvää asiaa

Lyhyisiin elintarvikeketjuihin liittyen järjestettiin verkostoitumispäivä 15.3., jossa aihepiireinä oli sosiaalisen median käyttö osana yrityksen markkinointia ja viestintää sekä esiteltiin suoramyyntiä tukevia alustoja. Materiaalit löytyvät aitojamakuja.fi-verkkosivuilta. Samassa teemassa jatketaan seuraavassa Ruokasektorikoordinaation Tutkimustiistaissa 4.4. klo 9-10 otsikolla Kuluttajavetoiset ruoan hankintakanavat – katsaus pohjoispohjalaisten ruokapiirien toiminnan kehitykseen.

5. Nuorten käsityksiä maaseudusta yrittäjyysympäristönä -julkaisu

Nuorten yrittäjien mielestä maaseudun vahvuuksia yritystoiminnalle ovat monipuolinen luonto, asumismenot ja yrittäjyyskulttuuri. Nuoret yrittäjät (18–39-vuotiaat) kokivat viime vuosien kriisien vaikuttaneen maaseudun elinvoimaan osin positiivisesti: erityisesti kotimaisen tuotannon merkityksen nähtiin kasvaneen. Lisätietoja PTT:n uutisessa.

6. Ruoka-alalla tapahtuu – käy katsomassa aitojamakuja.fi-tapahtumakalenteria

– Ruoka-alan yrittäjille ja muille toimijoille on runsaasti tarjolla erilaisia info- ja koulutuspäiviä sekä työpajoja maalis-huhtikuussa. Aihepiirit liittyvät mm. ruokakulttuuriin, ruokahävikkiin, ruokapalveluihin, luonnontuotealaan, tuotekehitykseen, vientiin ja kansainvälistymiseen. Muutamiin päiviin osuu sen verran monta tapahtumaa, joten klikkaamalla kohtaa ”lisää”, näkee koko päivän tarjonnan.

– Muistathan ilmoittaa allekirjoittaneelle omasta tapahtumastasi!

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 7/2023 (8.3.2023)

1. Kuulumisia luomualalta

– Vuoden 2022 päivittäistavarakaupan luomumarkkinan arvo oli noin 375 miljoonaa euroa. Yli puolet suomalaisista kokee, että ruuan hinnan nousu vaikuttaa oleellisesti ostoskorin vastuullisuuteen. Myös luomumarkkinan arvo laski yli kymmenen vuoden hyvän kehityksen jälkeen. Luomu kuitenkin kiinnostaa suomalaisia edelleen, ja osana isompaa vastuullisuustrendiä kulutuksen voidaan nähdä pitkällä aikavälillä kasvavan. Lue lisää luomumarkkinan kehityksestä.

– Luomu. Se on hyvä merkki -hankkeen tuloksista selviää, että EU:n luomumerkin tunnettuus kasvoi tavoitetta enemmän vuosina 2020-2022. Markkinoinnin ja viestinnän tuloksista tarkemmin proluomu.fi -sivuilla.

2. Elintarvikeviennin kasvu vaatii lisää osaamista ja jalostusasteen nostoa

Pellervon taloustutkimus PTT:n selvitys tarkasteli keskisuuria eli 50-249 henkeä työllistäviä elintarvikealan yrityksiä sekä niiden kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia. Selvitys esittää useita suosituksia yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Lisätietoja PTT:n uutisissa.

3. Ruokaan liittyvä kulttuuriperintö esille

Museovirasto avasi haun Elävän perinnön kansalliseen luetteloon nyt kolmatta kertaa. Luetteloa kerätään osana Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimusta. Tällä hetkellä luettelossa on 64 kohdetta Suomesta ja omana luokkanaan on mm. ruokaperinteet. Haku on avoinna erilaisille yhteisöille ja yhdistyksille 15.3.2023 saakka. Lisätietoja Museoviraston verkkosivuilla.

4. Ruokavirasto tiedottaa

– Päivitettyjä ohjeita

* Kebabin valmistus ja tarjoilu ravintolassa

* Kasvisten, marjojen ja sienten ulkomyynti -ohje (pdf) tulostettava ohje mukaan myyntipaikalle otettavaksi

Kyläkauppatuen haku on auki 13.3.-2.5.2023

Mehiläistoimija – päivitä rekisteritietosi Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin 24.3. mennessä

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 6/2023 (23.2.2023)

1. Simojärven muikku halutaan nimisuojata

Nimelle ”Simojärven muikku” haetaan EU:n nimisuojaa. Nimisuojahakemus perustuu muikun erityisominaisuuksiin, jotka ovat seurausta sen maantieteellisestä ympäristöstä. Suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) hakijana on Ranuan Kalajaloste Oy. Nimen rekisteröintiin liittyvä kansallinen vastaväitemenettely on käynnissä 23.3.2023 saakka. Tutustu asiaan tarkemmin Ruokaviraston sivuilla

2. Kasvu Openin Kasvupolku-ohjelmaan haku on auki

Kasvu Openin maksuttomissa Kasvupolku®-ohjelmissa sparrataan yritysten liiketoimintaa ja ratkaistaan kehityshaasteita. Ohjelma yhdistää yrittäjät, sparraajat ja yhteistyökumppanit, tavoitteena synnyttää uusia ideoita ja kontakteja yritysten kehittymisen moottoriksi. Hakuaika 14.2.-21.3.2023. Kasvupolku on alueellinen tai teemallinen sparrausohjelma, joka sisältää kolme tapahtumapäivää ja digitaalista työskentelyä. Ohjelmassa yritys tapaa asiantuntevia sparraajia, jotka haastavat kurkkaamaan ”out of the box”. Ohjelmat ovat maksuttomia. Lue lisää ja hae mukaan.

3. Ruoka-alalla tapahtuu – käy katsomassa aitojamakuja.fi-tapahtumakalenteria

– Maaliskuu kolkuttelee oven takana ja ruoka-alan yrittäjille on tarjolla monenlaisia seminaareja ja työpajoja liittyen mm. elintarvikevientiin, luomuun, ruokamatkailuun, tuotekehitykseen, markkinointiin.

– Muutama poiminta myös valtakunnallisen Ruokasektorikoordinaation järjestämistä tulevista toimijatapaamisista ja tilaisuuksista:

* Tutkimustiistai-info 7.3. klo 9-10. Aiheena Kuusenkerkän ja nokkosen laadunhallinta arvoketjussa. Tutustu tarkemmin ja liity linjoille.

* Markkinoinnilla ja viestinnällä boostia lyhyisiin elintarvikeketjuihin 15.3. klo 9-12. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu.

* Vastuullisuus elintarvikealalla -hanketreffit 20.3. klo 13-16. Asiaa edistävien hankkeiden on mahdollisuus pitää lyhyt esitys. Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu.

* Elintarvikealan vienti ja kansainvälisyys -verkostotapaaminen 29.3. klo 9-11. Ilmoittautumalla saat paluupostissa Teams-linkin.

* Luonnontuotealan hanketoteuttajien palaveri 3.4. klo 12-14.  

– Muistathan ilmoittaa allekirjoittaneelle omasta tapahtumastasi, niin saadaan se näkyviin kalenteriin!

4. Ruokavirasto tiedottaa

Lausuntopyyntö ohjeluonnoksesta ”Ravitsemus- ja terveysväiteopas elintarvikealan yrityksille ja valvojille”. Lausunnot toimitettava 7.3. mennessä. Tutustu tarkemmin Ruokavirasto.fi:n verkkosivuilla.

5. Tarjolla valmennusta pk-yrityksille vahvan työnantajamielikuvan rakentamiseen

Vuoden 2023 aikana toteutettava valmennuskokonaisuus koostuu kahden kuukauden aikana toteutettavista kolmesta erillisestä valmennusiltapäivästä, joissa pureudutaan vahvan työnantajamielikuvan ja yrityskulttuurin perusteisiin, monikulttuuriseen työyhteisöön, osaajien löytämiseen ja houkutteluun vaikuttavan markkinoinnin keinoin sekä onnistuneen rekrytointiprosessin kulmakiviin. Maksuttomat valmennukset on suunnattu erityisesti pk-yritysten johdolle, HR:lle ja muille avainhenkilöille. Valmennukset toteutetaan yhteistyössä TE-toimiston, ELY-keskuksen ja Aava & Bangin kanssa. Lisätietoja ja yritysten ilmoittautuminen: www.imagovalmennus.fi.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 5/2023 (15.2.2023)

1. Aitoja makuja -lehti on nyt luettavissa aitojamakujalehti.fi

Vuoden 2023 ensimmäisessä lehdessä esitellään yrityksille tarjolla olevia tuotekehitystiloja ja asiantuntija-apua, elintarvikevientiä tukevia materiaaleja, lähiruoan verkkokauppa-asioita ja kyberturvallisuuteen liittyviä uusia oppaita. Lisäksi tarjolla on tuloksia palkokasvien potentiaalista, elintarvikehankintojen vastuullisuuskyselystä sekä ammattikeittiöiden luomun käytöstä ja sen edistämisestä. Uutisista löytyy vuoden Karelia à la carte -yritys, Köökki-reseptisivusto, Osaajien Ruoka-Suomi -seminaarin antia ja tuleva Maaseutumatkailuseminaari. Maakuntien terveisissä Laari Lähiruokapisteen kokemuksia Varsinais-Suomesta.

Seuraava lehti ilmestyy 19.4. (aineistopäivä 11.4.)

2. Maa- ja elintarviketalouden Makera-hankkeet on valittu

Maatilatalouden kehittämisrahastosta Makerasta rahoitetaan tänä vuonna 14 uutta maa- ja elintarviketalouden kansallista tutkimus-, kehitys- ja selvityshanketta. Vuonna 2023 alkavat kansalliset hankkeet löydät mmm.fi -verkkosivuilta.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 4/2023 (8.2.2023)

1. Ehdota Vuoden ruokakasvattajaa

Ruokatieto myöntää Vuoden ruokakasvattaja 2023 -huomionosoituksen ruokakasvatuksen saralla ansioituneelle toimijalle. Tänä vuonna tunnustus myönnetään henkilölle, yhteisölle, yritykselle tai yhdistykselle, joka on toiminnallaan edistänyt rakentavaa ruokapuhetta ja ruokarauhaa. Jätä ehdotus 12.3. mennessä.

2. Elintarviketeollisuusliiton elintarvikkeiden markkinointiohje

Ohjeissa markkinoinnilla tarkoitetaan sekä maksettua että ilman erillistä rahallista korvausta tapahtuvaa tuotteiden markkinointia ja myynninedistämistä missä tahansa markkinointikanavassa. Ohjeessa on huomioitu myös lapsiin kohdistuva markkinointi. Tutustu ETL:n verkkosivuilta löytyvään ohjeeseen (pdf).

3. Laaja-alainen osaaminen 2030-luvulla -raportti

Opetushallituksen kesällä ja syksyllä 2022 toteuttaman osaamistarvekyselyn tulosten raportti on julkaistu. Osaamistarvekyselyssä arvioitiin laaja-alaisia ja alakohtaisia osaamistarpeita sekä niihin vaikuttavia muutostekijöitä vuoteen 2030 mennessä. Kyselyssä oli mukana mm. luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö sekä majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalveluiden alat. Tutustu raporttiin oph.fi-sivuilla.

4. Hiilineutraaliuden käsikirja erityisesti pk-matkailuyrityksille

Käsikirjan tavoitteena on tukea erilaisia matkailualalla toimivia yrityksiä omien päästövähennysten tekemisessä. Käsikirja sisältää yritysesimerkkejä ja tarjoaa selkeät askeleet kohti hiilineutraalisuutta. Hiilineutraaliuden käsikirja tukee matkailuyritystä myös Sustainable Travel Finland -polulla ja Matkailualan hiilijalanjälkilaskurin käytössä. Tutustu tarkemmin.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 3/2023 (26.1.2023)

1. Selvitys julkisten elintarvikehankintojen vastuullisuudesta ja kotimaisuusasteesta

Maa- ja metsätalousministeriö seuraa, miten julkisten ruokapalveluiden tuottamien aterioiden kotimaisuusaste, vastuullisuus ja ravitsemuslaatu kehittyvät. Kyselyn tulosten perusteella vastuullisuus huomioidaan ruokahankinnoissa monin tavoin. Tilaisuuden tallenne (katsottavissa 8.2. asti) ja selvitysraportti Motivan verkkosivuilla.

2. Opas elintarvikejätetietojen kirjaamiseen

Vuonna 2021 voimaan tulleessa jätelaissa ja -asetuksessa on ensimmäistä kertaa asetettu velvoite elintarvikealan toimijoille elintarvikejätetietojen kirjaamiseen. Velvoitteen noudattamiseksi ja tietojen kirjaamisen helpottamiseksi on nyt laadittu opas. Lue koko uutinen ja tutustu oppaaseen Luken verkkosivuilla.

3. Esiselvitys kasviproteiinialan vaikuttavuusinvestoinnista

Maa- ja metsätalousministeriön tilaama esiselvitys kertoo, että kotimainen valkuaiskasvien jatkojalostuslaitos edistäisi ilmastoystävälliseen ruokavalioon siirtymistä ja proteiinituotannon huoltovarmuutta. Selvityksessä tarkasteltiin, voidaanko vaikuttavuusinvestoimisen avulla edistää kasviproteiinituotteiden käyttöä ja kasvattaa tuotannon omavaraisuutta. Tarkemmin mmm.fi:n uutisissa.

4. Ruokavirasto tiedottaa

– Lausuntopyyntö Ruokaviraston laatimasta ohjeesta ”Alkutuotannon elintarvikevalvonta ja riskinarviointi”.

Ohje koskee alkutuotannon viranomaisvalvonnan periaatteita. Ohjeessa on hyödyllistä tietoa myös elintarvikealan toimijoille. Lausunnot tulee toimittaa 20.2.2023 mennessä. Tutustu lausuntopyyntöön.

– Ruokaviraston kestävän kehityksen ohjelman valmisteluun kutsutaan mukaan ruokaketjun toimijoita (tuottajia, kuluttajia, viranomaisia tai asiantuntijoita). Ruokavirasto haluaa pohtia ja konkretisoida ohjelman toimenpiteitä yhdessä toimialan asiantuntijoiden ja kuluttajien kanssa. Keväällä toteutetaan kaksi pilottia kahden strategiatiimin puitteissa. Lue koko uutinen.

– Veden ja jään valvonta elintarvikehuoneistossa -ohje on saatavissa myös ruotsinkielisenä – Övervakning av vatten och is i livsmedelslokaler.

5. Ruoka-alan tapahtumia tarjolla runsaasti, aitojamakuja.fi-tapahtumakalenteri

– Tammi-helmikuussa on tarjolla webinaareja ja seminaareja liittyen mm. vastuullisiin ruokahankintoihin, elintarvikevientiin, luonnontuotealan kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen, lyhyisiin elintarvikeketjuihin. Maakuntien kehittämistyön tuloksia ja yrittäjille suunnattuja koulutuksia löytyy niin ikään.

– Pari poimintaa valtakunnallisen Ruokasektorikoordinaation järjestämistä tulevista toimijatapaamisista ja tilaisuuksista:

* Tutkimustiistai-info 7.2. klo 9-10, ilmoittaudu. Aiheena Muutoksen kylväjät – Etnologinen tutkimus maaseudun elintarvikeyrittäjistä ja heidän työssään kokemista haasteista.

* Luonnontuotealan hanketoteuttajien palaveri 13.2. klo 12-14.  

– Jos haluat oman tapahtumasi kalenteriin, laita viestiä allekirjoittaneelle.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 2/2023 (19.1.2023)

1. Vuoden Lähiruokateko -palkintohaku on auki, jätä ehdotus 5.2. mennessä

Tänä vuonna palkinnonsaajan valinnassa painotetaan erityisesti vastuullisuutta, yhteistyötä ja uusien ratkaisujen kehittämistä lähiruokasektorilla. Lisätietoa kriteereistä ja lomake ehdotusten jättämiseen Lähiruoka & luomu -messujen verkkosivuilla. Tiedote ja lisätietoa Vuoden lähiruokateko -palkintojen aiemmista saajista.

2. Elintarviketuotannon ja -jakelun kyberpoikkeamanhallinnan julkaisut

Julkaisujen avulla alkutuotannon, elintarviketeollisuuden tai kaupan ja jakelun alalla toimiva laajentaa ymmärrystään kyberturvallisuuden merkityksestä, saa konkreettisia ohjeita kyberpoikkeamien hallintaan ja ymmärtää toimialaan kohdistuvia kyberuhkia paremmin. Alla mainitut julkaisut ovat ladattavissa https://jyvsectec.fi/elintarvikeketju/

– Maatilan kyberturvallisuus -infopaketti

– Kybertuvallisuus alkutuotannossa -käsikirja kyberpoikkeamien hallintaan

– Kyberturvallisuus elintarviketeollisuudessa -käsikirja kyberpoikkeamien hallintaan

– Kyberturvallisuus kaupan ja jakelun alalla -käsikirja kyberpoikkeamien hallintaan

3. Makeran maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämismäärärahan haku auki

Haussa rahoitetaan ensisijaisesti sellaisia tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita, jotka parantavat maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla tai tuottavat hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa. Painopisteet vuodelle 2024: 1) Suomen kotieläintuotannon kestävyys, sopeutumiskyky ja tuotannon vahvuudet kilpailuetuna, 2) Maatalouden vesistökuormitus ja vesien hallinta (aiheita MATO2-ohjelman teemasta 1) ja 3) One Health – ihmiset, eläimet, kasvit ja ympäristö. Lisätietoja mmm.fi -verkkosivuilla.

4. Hiilineutraali Järvi-Suomi, ideahaku auki

Järvi-Suomeen (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) haetaan ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen sekä kiertotalouteen liittyviä ideoita. Toimialoista haussa halutaan nostaa erityisesti esiin matkailu, sekä ruokajärjestelmä kokonaisuudessaan pellosta pöytään ja pidemmällekin. Myös näiden ulkopuoliset ideat ovat tervetulleita. Ideahahmotelmat jätetään 16.1.–17.2.2023 välisenä aikana Etelä-Savon ELY-keskukselle. Lue lisää ELY:n verkkosivuilta.

5. Työn alla ruokatuotteiden hiilijalanjäljen avoin aineisto

Luonnonvarakeskus ja maa- ja metsätalousministeriö tuottavat avoimen aineiston ruokatuotteiden hiilijalanjäljestä. Aineistosta on apua ruokapalvelusektorille sen työssä kohti vähähiilisyyttä. Se edistää alan kehitystyötä ja kannustanee myös elintarvikkeiden valmistajia tuottamaan tuotteilleen tarkempia hiilijalanjäljen arvioita. Tarkemmin mmm.fi:n uutisissa.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 1/2023 (11.1.2023)

1. Elintarvikealaan liittyviä lausuntopyyntöjä

– Lausuntopyyntö Ruokaviraston ohjeluonnoksesta Elintarvikehuoneiston omavalvonnan riskiperusteinen valvonta. Kyseessä on Eviran ohjeen päivittäminen. Ohje koskee rekisteröityjen ja hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen HACCP-pohjaisen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan periaatteita. Lausunnot tulee toimittaa 17.2.2023 mennessä. Tutustu lausuntopyyntöön.

– Lausuntopyyntö ehdotuksesta MMM:n asetukseksi elintarvikehygieniasta annetun MMM:n asetuksen (318/2021) muuttamisesta. Muutos koskee luonnonvaraisen riistan lihan osalta metsäkauriin ja valkohäntäpeuran lihan määriä. Lausuntopyyntö ja asetusehdotus, lausunnot 31.1.2023 mennessä.

2. Ruoka-alaan liittyviä kyselyjä

RUOKAVARMA-tutkimushankkeessa syvennytään ruokajärjestelmän haavoittuvuuksiin ja niiden juurisyihin. Nyt pohditaan, miten juurisyihin voisi vaikuttaa ja siihen liittyvä kysely on auki 23.1.2023 asti.

– BETTER Cost actionin kyselyllä halutaan saada tietoa kansalaisten asenteista, käsityksistä, kokemuksista ja odotuksista liittyen eläintautien leviämiseen ja niiden leviämisen ehkäisemiseen (bioturvallisuuteen). Lisätietoa ja kysely.

3. Tapahtumatarjontaa tammi-helmikuussa

Aitojamakuja.fi -tapahtumakalenteri kokoaa monipuolisesti tietoa ruoka-alan tilaisuuksista. Tammi-helmikuussa tapahtuu paljon, joten kannattaa käydä säännöllisesti katsomassa mitä on tulossa ja ilmoittautua mukaan sekä välittää tietoa eteenpäin. Kalenteria päivitetään koko ajan, joten jos haluat oman tapahtumasi mukaan, laita viestiä allekirjoittaneelle.

4. Ruoka-alan kehittämistoiminta on vilkasta

Aitojamakuja.fi ja aitoluonto.fi keräävät eri rahoituslähteistä rahoitettuja ruoka-alan kehittämishankkeita verkkosivuille. Käy tarkistamassa, että hankkeesi tiedot löytyvät ja ilmoita meille uudesta hankkeesta. Sivuilta löytyy lomake, jonka täyttämällä tiedot laitetaan nettisivulle.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 30/2022 (19.12.2022)

1. Osaajien Ruoka-Suomi -teemaseminaarin antia

Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeet sekä elintarvikealan toimialalla tapahtuvat muutokset olivat keskiössä Lucian päivänä järjestetyssä seminaarissa. Seminaarin esitykset ja tallenne (pari viikkoa) ovat katsottavissa aitojamakuja.fi -verkkosivulla.

2. TEM toimialapalveluiden elintarvikealan uudet julkaisut

Elintarviketeollisuuden toimialaraportti ”Elintarvikeala – muutosjoustavaa verkostotaloutta” ja ”Pk-toimialabarometri: Elintarviketeollisuus, syksy 2022” löytyvät TEM toimialapalveluiden verkkosivuilta.

3. Ruokavirasto tiedottaa

– Lausuntopyyntö ohjeluonnoksesta Liikkuvien elintarvikehuoneistojen toiminnasta. Ohje koskee rekisteröidyissä liikkuvissa elintarvikehuoneistoissa tapahtuvaa elintarvikkeiden käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua sekä toimintaan liittyvää elintarvikelainsäädäntöä ja toiminnalle elintarvikelainsäädännöstä tehtyjä tulkintoja. Lausunnot tulee toimittaa 20.1.23 mennessä. Tutustu lausuntopyyntöön ja ohjeluonnokseen.

– Ruokaviraston verkkosivu-uudistus on edennyt. Nyt elintarvikealan ohjeet ja lainsäädäntö on koottu yhdelle sivulle. Käy tutustumassa ja anna palautetta!

– Sähkökatkoihin liittyvä varautuminen: Ohjeita elintarviketeollisuuden toimijoille sähkökatkotilanteeseen, Varautumisvinkkejä toimijoille lyhytaikaiseen sähkökatkotilanteeseen elintarvikkeiden myynnissä ja tarjoilussa sekä Miten varautua lyhyeen sähkökatkoon elintarvikekaupassa ja ammattikeittiössä?

– Elintarvikehuoneiston hyväksymisohje löytyy ruotsinkielisenä Ruokaviraston sivuilta, Godkännande av livsmedelslokal

4. Lähde mukaan Hungry for Finland ruokamatkailuverkostoon

Verkosto on tarkoitettu yrittäjille, alueellisille matkailu- ja ruokatoimijoille, ruokaan ja matkailuun liittyville yhdistyksille ja organisaatioille, oppilaitoksille ja kehittäjätahoille. Sen kautta pääsee mukaan mm. Haaga-Helian Hungry for Finland Labin toimintaan, ruokamatkailun tietovarantoon, antamaan toimeksiantoja opiskelijoille – ja mikä tärkeintä kerryttämään osaamista ja saa työkaluja ruokamatkailun kehittämiseen sekä tiedolla johtamiseen. Tutustu tarkemmin uutiskirjeeseen, jossa esitellään myös uusia ruokamatkailuhankkeita.  

Joulu on pian ovella. Jos haluat kokeilla jotain uutta ruokapöytään, niin vegaanisen ja gluteenittoman jouluhalon ohjeen löydät Vegaanisia ja gluteenittomia jouluruokia kotimaisista kasviproteiineista -reseptivihosta (pdf).

Ruokasektorin koordinaatiohanke kiittää yhteistyöstä ja toivottaa herkullista joulua sekä hyvää tulevaa vuotta 2023!

Seuraavan kerran tämä sähköposti ilmestyy ensi vuonna.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 29/2022 (7.12.2022)

1. Maavara – Maatilojen varautumisen työkalut

Maatalousyrittäjien tarpeisiin on tuotettu maatilan riskinhallinnan ja varautumisen online-opas ja työkalut. Ne löytyvät https://maavara.savonia.fi/ -verkkosivuilta. Materiaaliin voi tutustua ja sitä voi hyödyntää silloin, kun parhaiten itselle sopii. Valmiin varautumissuunnitelmapohjan voi ladata omalle koneelle.

2. Suomalaisen ruokajärjestelmän kansainvälistäminen -toimeenpanosuunnitelma

Yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumin toimeenpanosuunnitelma suomalaisen ruokajärjestelmän kansainvälistämisestä julkaistiin 2.12. Suunnitelma rakentuu vahvasti yhteistyön, koulutuksen ja ruokakulttuurin vahvistamiseen. Tiedote ja toimeenpanosuunnitelma MMM:n verkkosivuilla.

3. Harvaan asuttujen alueiden matkailuhankkeita

Tänä syksynä rahoitettujen matkailuhankkeiden hankekortit löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta. Kortit on jaoteltu matkailun suuralueittain ja maakunnittain. Kannattaa käydä katsomassa löytyisikö sieltä mahdollisuuksia vaikkapa hankeyhteistyöhön. Hankekortteja lisätään verkkosivuille vielä loppuvuoden aikana.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 28/2022 (23.11.2022)

Vuoden viimeinen Aitoja makuja -lehti on ilmestynyt

Lehdessä on tällä kertaa useampi artikkeli liittyen paikallisten elintarvikeyritysten ja kaupan yhteistyöhön sekä tuotteiden kehittämiseen kohderyhmä huomioiden. Lisäksi on kuulumisia nimisuojatuotteiden hakemustilanteesta, ruokahankintoihin liittyvän tilaisuuden antia sekä kokemuksia ruuan, kulttuurin ja matkailun yhdistämisestä. Syksyn aikana on jaettu palkintoja niin luonnontuotteisiin, luomuun, kala-alaan kuin hävikkiin liittyen. Viimeisessä vieraskynässä kannustetaan kertomaan omista kehittämistoimista. Mukana on myös joulureseptejä kotimaisista kasviproteiineista.

Vuoden 2023 lehden ilmestymispäivät (materiaalin toimituspäivät suluissa):

– nro 1: 15.2. (6.2.)

– nro 2: 19.4. (11.4.)

– nro 3: 14.6. (5.6.)

– nro 4: 20.9. (11.9.)

– nro 5: 22.11. (13.11.)

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 27/2022 (21.11.2022)

1. Luonnontuotealaan liittyviä kyselyitä auki, vastaa ja välitä tietoa!

– Uuden Luonnontuotealan toimintaohjelman luonnos on alaan liittyvien toimijoiden ja yritysten kommentoitavana 7.12. asti. Toimintaohjelman tarkoituksena on suunnata ja koota alan tutkimus- ja kehittämistyötä sekä sitä kautta lisätä toiminnan vaikuttavuutta. Tutustu toimintaohjelmaan aitoluonto.fi-sivuilla.

– Suomen metsäkeskus selvittää marjatilayrittäjien kiinnostusta ja mahdollisuuksia palveluiden ja liiketoiminnan laajentamiseen luonnontuotealalle. Kyselyn vastauksia hyödynnetään luonnontuotealan kehittämistoiminnassa. Siirry kyselyyn, vastausaikaa 31.12. asti.

2. Ruokavirasto tiedottaa

– Savolaiselle talkkunalle haetaan nimisuojaa nimille ”Savolainen talkkuna” ja ”Savolainen talakkuna”. Suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) hakijana on ProAgria Itä-Suomi ry. Kansallinen vastaväitemenettely on käynnissä 19.12.2022 saakka. Lue tarkemmin Ruokaviraston sivuilta.

Täyssäilykkeiden elintarviketurvallinen valmistus (pdf)

3. Huoltovarmuusorganisaatio julkaisi Foodservice-toimialaan liittyvän raportin

Foodservice-toimialan jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden kehittäminen tulevaisuudessa -loppuraportti kokoaa toimialan huoltovarmuuden kehittämisen projektin tulokset yhteen. Tavoitteena oli luoda toimintamallit ja perusteet toimialan huoltovarmuuden kehittämiseen, määritellä toimijat, strategiset tavoitteet sekä ensimmäisten vuosien toiminnan tiekartta.

4. Elintarvikemarkkinalain tunnettuus ja vaikuttavuus -kysely

Elintarvikemarkkinavaltuutettu selvittää elintarvikemarkkinalain tunnettuutta ja vaikuttavuutta kyselyllä. Kyselyssä kysytään mm. elintarvikemarkkinalain vaikutuksista elintarvikeketjun toimintaan ja reiluista kauppatavoista. Kysely on suunnattu elintarvikealan toimijoille. Kysely on auki 12.12. asti.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tiedottaa, 26/2022 (10.11.2022)

1. TEM Toimialapalveluiden uudet julkaisut

– Luonnontuotealan toimialaraportti Arvoketjuja vahvistamalla volyymia luonnontuotealalle

Matkailun Pk-toimialabarometri

– Elintarvikealan toimialaraportti ja pk-toimialabarometri julkaistaan Osaajien Ruoka-Suomi -seminaarissa 13.12. (seminaarin ohjelma on julkaistu)

2. Luontoyrittäjyyden tämän vuoden tunnustuspalkinnot on jaettu

Valtakunnallisilla Luonnontuotepäivillä Mikkelissä palkittiin Vuoden luontoyrityksenä Ravintorengas Oy ja luonnontuotetoimijana KÄÄPÄ BioTech Oy. Lisäksi annettiin kunniamaininta luonnontuotealan aktiiville Heini Katajistolle. Lue koko uutinen aitoluonto.fi-sivuilla.

3. Foodata kasvis & liha -kuluttajatutkimus

Lihan ja kasvipohjaisten tuotteiden käyttöä ja suhtautumista avaava Foodwestin tekemä tutkimus nostaa esiin, mitä muutoksia esim. punaisen lihan käytössä on suhteessa siihen, millainen tahtotila kuluttajilla on. Tutkimuksessa on mukana myös seurantatuloksia aiemmilta vuosilta. Tutustu tuloksiin Foodwestin verkkosivuilla.

4. Ateria 2022 -tapahtuman antia blogikirjoituksissa

Aterian blogiin on kerätty ruokapalveluiden kokemuksia vastuullisuustyöstä sekä esittelyt kouluruokaohjelmasta ja luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta ruokapalveluissa.

5. Elintarviketeollisuusliitto lähtee maakuntakiertueelle

Keskustelutilaisuuksissa haetaan ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen ja ne toteutetaan yhdessä paikallisten elintarvikeyritysten kanssa. Tavoitteena on nostaa esiin ruoka-alan merkittävyyttä alueiden elinvoimaisuudelle, huoltovarmuudelle ja tulevaisuuden näkymien vaikutuksia yrityksille. Uutinen ETL:n verkkosivuilla.