Ruokasektorin koordinaatiohanke

Julkaisu

Ruokasektorin koordinaatiohankkeen valtakunnallisen Ruoka-ala kasvuun -kiertueen havaintoja ja vinkkejä tulevan kehittämistoiminnan toteuttamiseen (pdf).

Tiedotuspostit

Ruokasektorin tiedotusposti ilmestyy noin kerran viikossa. Tilaa tiedotusposti sähköpostiisi paivi.toyli@utu.fi. Tässä esillä muutama viimeisin tiedotusposti. Koronarahoitustietoa on koottu Yrittäjälle > oppaita ja vinkkejä -sivulle.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatiohanke tiedottaa, 3/2022 (26.1.2022)

1. Makeran maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämismäärärahan haku auki

Haussa rahoitetaan sellaisia tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita, jotka parantavat maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla tai tuottavat hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa. Painopisteet vuodelle 2023: 1) Maatalouspolitiikan toimintaympäristön ja ruokajärjestelmän tulevaisuuden haasteet ja ennakointi sekä varautuminen. Arvojen ja asenteiden tuntemisella parempaan politiikkavalmisteluun sekä tuuppaus kohti kestävämpiä valintoja sekä 2) Uudet teknologiat ja toimintamallit ja niiden käytäntöön vieminen sekä innovaatioiden pohjustaminen maa- ja elintarviketaloudessa. Lisätietoja mmm.fi-sivuilla.

2. Opas ravintola-alan toimijoille

Mission Zero Foodprint -hankkeen tuottama Ravintolat hiilijalanjäljillä -työkirja kokoaa hyödyllistä tietoa ja taitoa ilmaston hyväksi tehtäville, testatuille ja tehokkaille toimenpiteille ravintola-alalla. Työkirjasta saa vinkkejä, miten viestiä ilmastoteoista asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sekä siitä, miten ilmastoteot vaikuttavat ravintolan hiilijalanjälkeen.

3. Ruokavirasto tiedottaa: Ohje jauhelihan valmistamisesta ja säilyvyystutkimuksista rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa

Ohje on suunnattu elintarvikealan toimijoille ja sitä voivat hyödyntää myös elintarvikevalvontaviranomaiset. Ohjetta sovelletaan vähittäismyymälöissä punaisen lihan (esim. nauta, sika) ja siipikarjan lihan valmistamiseen. Ohjetta ei sovelleta lahtivajoihin. Ohjeen ruotsinnos julkaistaan helmikuussa 2022. https://www.ruokavirasto.fi/jauhelihaohje

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatiohanke tiedottaa, 2/2022 (20.1.2022)

1. Kysely valtakunnallisesta ruokasektorin kehittämistoiminnasta ja ruoka-alan yritysryhmähankkeista

Vuodesta 2018 toimineen valtakunnallisen Ruokasektorin koordinaatiohankkeen tavoitteena on ollut tehostaa ruokasektorin kehittäjien ja yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja aktiivisuutta kehittämistoiminnoissa erityisesti lähiruoan, luomun ja luonnontuotteiden sekä pk-elintarvikeyrittäjyyden näkökulmista.

Toivomme saavamme palautetta sidosryhmiltämme, miten olemme onnistuneet ja millaisia toiveita on jatkoon liittyen. Haluamme myös tietää, miten ruoka-alaa on edistetty yritysryhmähankkeiden kautta ja kerätä yhteen yritysryhmähankkeiden menestystekijöitä ja haasteita tulevan kehittämistoiminnan tueksi.

Kysely on kaksiosainen a) yleinen ruokasektorin kehittämiseen ja koordinaatioon liittyvä osio ja b) yritysryhmähankkeisiin liittyvä osio. Vastaa kyselyyn https://link.webropolsurveys.com/S/A494F582098F3AB4  31.1.2022 mennessä. Kiitos jo etukäteen!

2. Luomun tunnettuuden lisäämistä jatketaan EU:n menekinedistämisrahoituksella

Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on lisätä EU:n luomumerkin tunnettuutta ja kuluttajien luottamusta luomuun sekä lisätä luomun myyntiä Suomessa. Hanke on jatkoa aiemmin Pro Luomun toteuttamalle Luomu. Se on hyvä merkki -kampanjalle. Tutustu sisältöön tarkemmin.

3. Ruoka-alan kehittämistoiminta on vilkasta

Aitojamakuja.fi ja aitoluonto.fi keräävät eri rahoituslähteistä rahoitettuja ruoka-alan kehittämishankkeita nettisivuille. Parhaillaan käynnistyy uusia hankkeita, joten muistathan ilmoittaa tietosi meille. Sivuilta löytyy lomake, jonka täyttämällä tiedot laitetaan nettisivulle.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatiohanke tiedottaa, 1/2022 (13.1.2022)

1. Harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämishankehaku

Hankehaku aukeaa keväällä 2022. Hankehaun linjauksia ja tavoitteita esiteltiin 12.1. pidetyssä infotilaisuudessa. Esitysmateriaalit ja tallenne tulevat jakoon tapahtumasivulle. Jos haluat jatkossa saada suoraan sähköpostiisi tietoa avautuvasta hankehausta, voit ilmoittaa yhteystietosi webropol-lomakkeella.

2. Miksi metsä kannattaa liittää luomukeruualueeseen?

Metsäkeskus on julkaissut metsän sertifiointiin liittyviä videoita. Nettisivuilla on kattava paketti asiaan liittyvää tietoa.

3. Aitoja makuja -lehti ilmestyy viisi kertaa vuonna 2022

Verkkolehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla sekä eri teemojen ympärillä. Lehdessä esitellään ruoka-alan kehittämistoiminnan kokemuksia, tuloksia ja tutkimuksia erityisesti pk-yrittäjyyden näkökulmasta huomioiden lähiruoka, luomu ja luonnontuotteet. Vuoden ensimmäinen lehti ilmestyy 16.2. (aineistopäivä 7.2.) ja koko vuoden aikataulun löydät lehden sivuilta. Ota yhteyttä allekirjoittaneeseen, jos mielessäsi on jokin juttuidea tai asia, josta haluaisit lehdessä kertoa.

4. Alkutalven tapahtumatarjonta päivittyy Aitoja makuja -kalenteriin

Vuosi 2022 on pyörähtänyt jo hyvin käyntiin ja erilaisia verkkovälitteisiä tilaisuuksia on tarjolla nyt heti tammikuussa. Kalenteriin kootaan sekä valtakunnallisia että alueellisia tilaisuuksia. Jos haluat oman tapahtumasi kalenteriin, laita viestiä allekirjoittaneelle.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatiohanke tiedottaa, 36/2021 (16.12.2021)

1. Kuluttajaa kuunnellen – Ruoka- ja luonnontuotealan vuosiseminaarin esitykset katsottavissa

Aitojamakuja.fi -sivuille on koottu 8.12. pidetyn vuosiseminaarin esitykset ja tallenne. Tallenne on katsottavissa 28.12. asti.

2. Uudet luomusäädökset astuvat voimaan 1.1.2022

Ruokavirasto on koonnut luomusäädösten aiheuttamat keskeiset muutokset luomuelintarvikkeiden tuotantoon ja vähittäiskauppaan liittyen omille sivuilleen Ruokavirasto.fi-palvelussa.

3. Vastuullisiin hankintoihin liittyviä oppaita

Vähähiilisten julkisten hankintojen pelikirja työkaluksi vastuullisten hankintojen tekemiseen

Guiden för upphandling av ansvarsfulla måltidstjänster och pressmeddelande.

Jouluisen ohrapuuroreseptin löydät Onneksi on ohra -reseptivihosta (pdf).

Ruokasektorin koordinaatiohanke kiittää yhteistyöstä kuluneena vuonna ja toivottaa herkullista joulua sekä hyvää tulevaa vuotta 2022!

Seuraavan kerran tämä sähköposti ilmestyy loppiaisen jälkeen.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatiohanke tiedottaa, 35/2021 (10.12.2021)

1. TEMin elintarvikealan ja luonnontuotealan toimialaraportit

– Tänä vuonna elintarvikealan raportti tehtiin leipomoalalta. Tutustu raporttiin Leipomoala – paikallisuudesta kansainvälisyyteen

– Luonnontuotealan kasvua tukevat trendit ovat vahvistumassa. Tutustu raporttiin Tulevaisuuden luonnontuoteala

– Lisäksi on julkaistu syksyn pk-yritysbarometri: Kasvuhakuisuus ja asiakaslähtöisyys näkyvät elintarvike- ja leipomoalan yrityksissä

2. Tiedotteita Elintarvikemarkkinavaltuutetulta

– Kauppatapadirektiivin täytäntöönpanon etenemistä ja sen saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä on selvitetty EU-jäsenmaissa. Käynnissä on kysely tavarantoimittajille hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä maataloustuote- ja elintarvikeketjussa. Tiedotteen lopusta löytyy linkki kyselyyn (kyselyn kielen voi vaihtaa lomakesivulla).

– Uudistetun elintarvikemarkkinalain soveltamisalan ohjeistukset kootaan Ratkaisut ja ohjeistus -alasivulle. Siellä on jo nyt tuoteohjeistus, juomaohjeistus ja ohjeistus julkisista hankinnoista. Lisää on tulossa alkuvuodesta.

– Maatalouden kustannuskriisiä lähdetään ratkaisemaan elintarvikemarkkinavaltuutetun avulla. Lue koko tiedote.

3. Suonenjoen mansikalle haetaan EU:n nimisuojaa – vastaväitemenettely käynnissä 3.1.2022 asti

Nimelle ”Suonenjoen mansikka” haetaan suojattua maantieteellistä merkintää (SMM) ja sen hakijana on Suonenjoen Seudun marjanviljelijäin yhdistys ry. Tutustu tarkemmin sisältöön.

4. Suomen aluekehityksen skenaariot 2040 -julkaisu

TEMin tilaamassa julkaisussa esiteltyjen skenaarioiden mukaan aluekehitys voi olla globaalisti valikoitunutta, raaka-aineisiin ja turismiin keskittynyttä, tilkkutäkkimäistä tai tasapainoista. Tutustu raporttiin.

Ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatiohanke tiedottaa, 34/2021 (1.12.2021)

1. Joulukuun Aitoja makuja -lehti on luettavissa aitojamakujalehti.fi

Tässä numerossa kerrotaan yrityksen ja kaupan yhteistyöstä, eläinten hyvinvointimerkinnästä sekä tutkimustuloksia kestävän ruoan ja ruokamatkailun tulevaisuuden näkymistä. Lehdessä avataan, miten edetä kohti kestävämpiä julkisia aterioita ja miten lähiruokatapahtuma voi toimia oppimisympäristönä. Lisäksi kerrotaan Hävikkifoorumin toiminnasta ja elintarvikeyrittäjyyteen innostamisesta sekä annetaan vinkkejä viennin aloittamiseen. Mukana myös eteläsavolaista ruokapuhetta sekä miten ruokaa ja matkailua on yhdistetty Keski-Suomessa. Uutisissa Kokkipolkuja -video sekä luomu- ja luonnontuotealojen palkittuja. Vieraskynässä asiaa vastuullista ruokapalveluiden hankinnoista. Vastaa myös lukijakyselyyn.

2. Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas on ilmestynyt

Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas on ensimmäinen kattava ruokapalveluiden hankintaohjeistus, joka käsittelee aihetta ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja ravitsemuksellisen vastuullisuuden näkökulmasta. Opas sisältää mm. esimerkkejä, malliasiakirjoja ja tarkistuslistoja, jotka tarjoavat konkreettista apua oman ruokapalvelun ja ruokapalveluhankinnan kehittämiseen. Tutustu oppaaseen! Samalle sivulle tulee tänään pidetyn julkaisuwebinaarin tallenne.

3. Vuoden 2022 Food Business Challenge -ideakilpailu on avattu

Kilpailu on kaikkien alojen opiskelijoille avoin innovaatiokisa, jossa haetaan ruokasektorin tuote- ja palveluratkaisuja alkutuotannosta jalostukseen ja kuluttajien lautaselle asti. Myös esimerkiksi alan teknologiaan, hyvinvointiin ja digitaalisiin ratkaisuihin liittyvät ideat ovat tervetulleita. Tarkempaa tietoa kilpailun sisällöstä ja aikataulusta. Vinkkaathan opiskelijoille!