Kumppanuusmaatalous

Kumppanuusmaatalous, community supported agriculture (CSA) viitataan tiettyyn lähiruoan vaihtoehtoiseen jakelumalliin, jossa kuluttajat jakavat viljelijän kanssa ruoantuotannon riskit ja tuotot. Kumppanuusmaatalouden kautta hankitaan lähinnä vihanneksia ja hedelmiä, mutta myös lihaa, kananmunia ja maitotaloustuotteita.

Kumppanuusmaatalous ei ole pelkästään keino hankkia lähellä tuotettua ruokaa, vaan sen avulla halutaan myös vaikuttaa ruoantuotannon ja -kulutuksen sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen. CSA-mallin avulla halutaan tukea lähellä toimivaa tuottajaa, viljellä mahdollisimman luonnonmukaisesti, ottaa huomioon ympäristö, tietää ruoan alkuperä sekä saada mahdollisuus osallistua kuluttajana itsekin ruoan tuotantoon.

Ulkomailla yleinen kumppanuusmaatalous -malli levisi Suomeen 2010-luvun alussa ja suomalaiset toimijat ovat muokanneet mallista eri versioita. Lue lisää kumppanuusmaataloudesta.