Kumppanuusmaatalous

Jakamistalouden mallit ruoantuotannossa

Ruuan alkuperä kiinnostaa yhä useampaa kuluttajaa. Monet kuluttajat haluavat
tietää eläinten elinoloista ja kasvien viljelyssä käytetyistä menetelmistä. Myös ruoantuotantoon osallistuminen kiinnostaa kuluttajia. Viime vuosina CSA (Community Supported Agriculture) eli kumppanuusmaatalous on yleistynyt Suomessakin.  Kumppanuusmaatalouden perustana ovat ruoan tuottajien ja kuluttajien ennakkoon tekemät keskinäiset sopimukset.

Sopimukset ja kumppanien osallisuus ruoantuotannossa

Ensimmäiset suomalaismallit kumppanuusmaataloudelle on perustettu kaksi vuosikymmentä sitten. Kumppanuudet perustuvat ruoan tuottajien ja kuluttajien välisiin sopimuksiin ja ne voivat toimia monella tavalla, riippuen tavoitteista.
Uusien toimintamallien löytämiseksi tuottajan ja kuluttajien vuoropuhelu ja näkökulmien jakaminen ovat tärkeitä. Kuluttaja pääsee tutustumaan tarkemmin ruokansa alkuperään ja hänestä tulee osa ruoantuotannon tarinaa.
 Kumppanuusmaatalous luo tuottajille mahdollisuuden ennakoida tuotteidensa kysyntää. Kumppanuus lisää toiminnan taloudellista vakautta ja jakaa markkinointi- ja myyntityötä.  Kumppanukset jakavat yhdessä tuotantoriskit. Kumppanuusmaatalous tarjoaa lisäarvoa, joka muodostuu useamman henkilön osallistumisesta
ruoan tuotantoon, vuorovaikutuksesta ja yhteisöllisyydestä ja luottamuksesta.

Erälinna (2017) on kuvannut erityyppisiä kumppanuusmaatalouksia,

Kuva: Arjanne ja Erälinna 2018

Kumppanuusmaatalouden esimerkkejä:

Kirjallisuutta:
http://www.lähiruokakoukuttaa.fi/#/article/6/page/1-1
http://www.proagriaoulu.fi/files/ymparistoagro/csa-viljely_(2).pdf
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kumppanuusmaatalous


Kuva: Kumppanuusmaatalouden hyödyt tuottajalle ja kuluttajalle.