Luonnontuotteet

Luonnontuotteita ovat marjat, sienet, yrtit ja mahla sekä esimerkiksi koristekasvit ja hyvinvointi- ja kosmetiikkatuotteiden raaka-aineet. Luonnontuoteala poikkeaa muista maatalous- ja puutarhatuotannon sektoreista korkean vientivolyymin osalta: kauppaan poimituista metsämarjoista ja -sienistä menee vientiin jopa puolet.

Luonnontuotealan toimintaohjelma löytyy maa- ja metsätalousministeriön luonnontuotteet -verkkosivulta.

Aitoluonto.fi -sivusto palvelee luontoalan yrittäjiä ja kehittäjiä. Se kokoaa ja jakaa luontoalan yritystoiminnassa ja sen kehitystyössä tarvittavaa tietoa sekä auttaa alan yhteistyön vahvistumisessa.

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry on valtakunnallinen luontoalan yritysten ja toimijoitten yhteistyötä lisäävä järjestö, joka edistää luontoyrittäjyyttä mm. tiedonvälityksen, alan esille nostamisen ja edunvalvonnan keinoin. Vuonna 2001 perustettu yhdistys korostaa alan toimintaedellytyksiä parantavassa toiminnassaan asiakaslähtöistä, ammattimaista ja vastuullista luontoyrittäjyyttä.