Naturproduktbranschen

Naturprodukter inkluderar bär, svamp, örter och sav, och dekorativa växter och råvaror för till exempel friskvårds- och skönhetsprodukter. Naturproduktbranschen skiljer sig från andra jordbruks- och trädgårdssektorer på grund av den stora exportvolymen: hälften av de bär och svampar som plockas från skogarna för handelsändamål exporteras.

Strategin för naturproduktbranschen finns på jord- och skogsbrukministeriets webbplats: Naturprodukter är en del av Finlands bioekonomiska reserv.

Aitoluonto.fi (på finska) betjänar entreprenörer och utvecklare av naturproduktbranschen. Sajten erbjuder kunskap om affärer och utveckling inom branschen, samt försöker bidra till att stärka samarbetet på området.

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry (på finska) är en nationell organisation som främjar samarbete mellan företag och aktörer inom naturproduktbranschen och strävar efter att främja entreprenörskap genom kommunikation, förmynderskap och nationell utveckling. Organisationen grundades 2001, med fokus på aktiviteter som förbättrar förutsättningarna för verksamheten. Organisationen lyfter fram entreprenörskap inom naturproduktsektorn som kundorienterat, professionellt och hållbart.