En guide för småskalig livsmedelsförädling och direktförsäljning

Livsmedelsverksamhet som ska registreras eller inte?

Försjälning av viltkött

Obesiktat frilevande vilt

Ska kunden ges kvitto också vid direktförsäljning?

Matsektorns coordineringsprojekt har satte ihop en presentation som avbildas ’step by step’ när ska ge ett kvitto eller inte. Ladda en PDF.