Guider och tips

Ta del av olika tips, guider och utredningar för att utveckla företagsverksamheten. Material per tema:

Lokalproducerade livsmedel, ekologiskt och naturprodukter

Insektsektorn och honung

God praxis och praktiska anvisningar

Information om grundande och finansiering av företag

Produktutveckling

Marknadsföring

Logistik och transporter

Matturism och kulinariska evenemang

Detaljhandel

Måltidstjänster och livsmedelsanskaffningar

Hjälp med livsmedelsexport