Guider och tips

På den här sidan finns guider och tips till stöd för utvecklandet av företagsverksamnheten

Finansiering till företag

God handlingspraxis och praktiska råd

Guider

Hjälp med livsmedelsexport

Mattjänsterna och livsmedelsupphandling

Tuotekehitys

  • Fineli.fi är en nationell livsmedelsdatabas som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd.
  • På sidan Arktiska aromer finns information och material om naturproduktbranschen (vilda bär, svampar, örter och specialnaturprodukter) t.ex. för temadagars behov.