För REKO administratörer

Vill du grunda en REKO-ring i din egen region? Hur komma igång?

Bekanta dig med broschyren, s. 4.

Hur startar jag en REKO-grupp i Facebook?

Facebook-gruppen har en administratör, som grundar gruppen och godkänner producenter och konsumenter som ansluter sig till gruppen.

Det skulle vara bra att ha flera administratörer än en (rekommendation 3 personer, som kan vara både konsumenter och producenter).

Vem som helst kan starta en REKO-ring. Det är bra att ha REKO med i ringens namn. I beskrivningen av gruppen berättar man om verksamhetsprinciperna.

REKOs grundprinciper är:

  • ingen återförsäljning
  • så lokalt som möjligt
  • etisk produktion – gärna ekologisk
  • verksamheten är öppen och transparent dvs producenten är skyldig att berätta om produktionen

Administratören får lokalt bestämma om kriterierna för vilka producenterna godkänns med i REKO-ringen. Linjedragningarna gällande REKO-ringarnas producenter har sammanställts i punkten För REKO-producenterna

REKO-aktörens guide

I REKO-guiden har man samlat frågor gällande lagstiftningen som ska tas i beaktande då man  säljer  produkter via en REKO-ring.                                  
Bekanta dig med REKO-guiden

I Facebook finns

en REKO Närmatring -grupp, där  bl.a. alla REKO-ringar finns listade och där det är möjligt att diskutera ärenden som ansluter sig till ringarna.

REKO-familjen är till för ringarnas administratörer. I gruppen diskuteras ärenden som handlar om närmatringarnas verksamhet och man kan utbyta nyheter. Ifall du vill ansluta dig  till gruppen, sänd gruppens administratör ett meddelade  där du meddelar vilken ring du är administratör för.

REKO Producenter & Administratörer är en mötesplats för producenter och administratörer. Där kan man söka producenter och dit kan man anmäla sig som producent.