Kontaktuppgifter

De regionala medlemmarna ansvarar för  insamlingen av  uppgifter om företagen. Områdesindelningen och de regionala aktörernas kontaktuppgifter hittar du här nedan.

karta om regionala medlemmar

17. Åland
Lena Brenner, +358 45 7526 7305, lena.brenner@landsbygd.ax, Ålands Landsbygdcentrum

16. Södra Karelen och Kymmenedalen
Tuula Repo, 040 588 0958, tuula.repo@proagria.fi,
Päivi Matilainen, 050 564 5152, paivi.matilainen@proagria.fi
ProAgria Etelä-Suomi ry / Kymenlaakson aluetoimisto

6. Södra Österbotten
Riina Mansikkamäki, 050 325 4720, riina.mansikkamaki@intoseinajoki.fi, Into Seinäjoki Oy

10. Södra Savolax
Taina Harmoinen, 040 662 5560, taina.harmoinen@xamk.fi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

3. Kajanaland
Kirsi Sahrman-Hauhia, 050 570 3039, kirsi.sahrman-hauhia@maajakotitalousnaiset.fi, Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset MKN / ProAgria Itä-Suomi

11. Egentliga och Päijänne-Tavastland
Sanna Lento, 040 509 6443, sanna.lento@hamk.fi, Hämeen ammattikorkeakoulu
Outi Kyöstilä, 0400 450 018, outi.kyostila@mtk.fi, Hämeen MTK ry

4. Mellersta Österbotten
Miina Aronen, miina.aronen@proagria.fi, Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset

7. Mellersta Finland
Leena Pölkki, 050 401 1894, leena.polkki@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu/Liiketoiminta ja palvelut

1. Lappland
Petri Muje, 040 768 6502, petri.muje@lapinamk.fi, Lapin ammattikorkeakoulu

12. Birkaland
Riitta Niiranen, 050 570 7505, riitta.niiranen@ahlman.fi, Ahlmanin koulun Säätiö

5. Österbotten
Mats Sabel, 046 922 9059, mats.sabel@proagria.fi, Österbottens Svenska Lantsbrukssällskap

9. Norra Karelen
Marja-Leena Hirvonen, 050 306 6257, marja-leena.hirvonen@riveria.fi, Riveria

2. Norra Österbotten
Essi Keränen, 041 730 9058, essi.keranen@maajakotitalousnaiset.fi, ProAgria Oulu ry / Maa- ja kotitalousnaiset

8. Norra Savolax
Marja Niskanen, 0400 905 782, marja.niskanen@maajakotitalousnaiset.fi, ProAgria Itä-Suomi ry / Maa- ja kotitalousnaiset Pohjois-Savo

13. Satakunta
Marko Jori, 050 380 1621, marko.jori@pji.fi, Pyhäjärvi-instituutti
Tuuli Pirttikoski, 040 183 9995, tuuli.pirttikoski@satafood.net, Satafood Kehittämisyhdistys ry

15. Nyland
Mika Vitikka, 046 923 7699, mika.vitikka@laurea.fi, Laurea-ammattikorkeakoulu

14. Egentliga Finland
Mervi Louhivaara, 044 034 4029, mervi.louhivaara@pji.fi, Pyhäjärvi-instituutti

Det riksomfattande samordningsprojektet
Päivi Töyli, tel. 050 312 1816, paivi.toyli@helsinki.fi, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti