Kontaktuppgifter

De regionala medlemmarna ansvarar för  insamlingen av  uppgifter om företagen. Områdesindelningen och de regionala aktörernas kontaktuppgifter hittar du här nedan.

karta om regionala medlemmar

17. Åland
Lena Brenner, (018) 329 670, +358 45 7526 7305, lena.brenner@landsbygd.ax, Ålands Landsbygdcentrum

16. Södra Karelen och Kymmenedalen
Tuula Repo, 040 588 0958, tuula.repo@proagria.fi,
Päivi Matilainen, 050 564 5152, paivi.matilainen@proagria.fi
ProAgria Etelä-Suomi ry / Kymenlaakson aluetoimisto

6. Södra Österbotten
Riina Mansikkamäki, 050 325 4720, riina.mansikkamaki@intoseinajoki.fi, Into Seinäjoki Oy

10. Södra Savolax
Taina Harmoinen, 040 662 5560, taina.harmoinen@xamk.fi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

3. Kajanaland
Kirsi Sahrman-Hauhia, 050 570 3039, kirsi.sahrman-hauhia@maajakotitalousnaiset.fi, Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset MKN / ProAgria Itä-Suomi

11. Egentliga och Päijänne-Tavastland
Sanna Lento, 040 509 6443, sanna.lento@hamk.fi, Hämeen ammattikorkeakoulu
Outi Kyöstilä, 0400 450 018, outi.kyostila@mtk.fi, Hämeen MTK ry

4. Mellersta Österbotten
Niina Vihelä, 043 825 4281, niina.vihela@maajakotitalousnaiset.fi, Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset

7. Mellersta Finland
Leena Pölkki, 050 401 1894, leena.polkki@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu/Liiketoiminta ja palvelut

1. Lappland
Petri Muje, 040 768 6502, petri.muje@lapinamk.fi, Lapin ammattikorkeakoulu

12. Birkaland
Riitta Niiranen, 050 570 7505, riitta.niiranen@ahlman.fi, Ahlmanin koulun Säätiö

5. Österbotten
Mats Sabel, 046 922 9059, mats.sabel@proagria.fi, Österbottens Svenska Lantsbrukssällskap

9. Norra Karelen
Marja-Leena Hirvonen, 050 306 6257, marja-leena.hirvonen@riveria.fi, Riveria
Tanja Lamminsalo, 050 302 7446, tanja.lamminsalo@riveria.fi, Riveria

2. Norra Österbotten
Kaisa Myllykangas, 0400 399 865, kaisa.myllykangas@maajakotitalousnaiset.fi, ProAgria Oulu ry / Maa- ja kotitalousnaiset

8. Norra Savolax
Marja Niskanen, 0400 905 782, marja.niskanen@maajakotitalousnaiset.fi, ProAgria Itä-Suomi ry / Maa- ja kotitalousnaiset Pohjois-Savo

13. Satakunta
Marko Jori, 050 380 1621, marko.jori@pji.fi, Pyhäjärvi-instituutti
Tuuli Pirttikoski, 040 183 9995, tuuli.pirttikoski@satafood.net, Satafood Kehittämisyhdistys ry

15. Nyland
Mika Vitikka, 046 923 7699, mika.vitikka@laurea.fi, Laurea-ammattikorkeakoulu

14. Egentliga Finland
Mervi Louhivaara, Pyhäjärvi-instituutti

Det riksomfattande samordningsprojektet
Päivi Töyli, tel. 050 312 1816, paivi.toyli@helsinki.fi, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti