Om företagens söktjänst

De regionala medlemmarna ansvarar för insamlingen av uppgifter om företagen. De tar också emot ändringar av företagens uppgifter. Via länken kan du se vem som är kontaktperson i din region.

Äktasmak.fi  angående information som inlämnats till tjänsten för företagssökning
(dataskyddsbeskrivningar)

De livsmedelsföretag som presenteras på webbplatsen aitojamakuja.fi ansvarar själva för sin marknadsföring, sin produktförsäljning och sina uppgifter på webbplatsen.