Om företagens söktjänst

De regionala medlemmarna ansvarar för insamlingen av uppgifter om företagen. De tar också emot ändringar av företagens uppgifter. Via länken kan du se vem som är kontaktperson i din region.

Vad är Äktasmak.fi företagssök?

www.aitojamakuja.fi / www.äktasmak.fi -hemsidorna och företagssökstjänsten har varit i bruk sedan år 2008. Inom den riksomfattande tjänsten är ca 2200 livsmedelsföretag eller tjänster, med anknytning till lokal mat (t.ex. restauranger, nätaffärer, förädling osv) presenterade. Företagssöktjänsten är kostnadsfri för företagare. Sidorna skapades som ett gemensamt beslut av matbranschens utvecklare för att undvika utvecklandet av paralella företagssök sidor och därmed kan man spara pengar och tid. Även användarsynpunkten var viktig vid utvecklandet av tjänsten, olika slags inköpare (från konsumenter till proffskök, partihandeln osv) hittar nu alla uppgifter på ett ställe! Aitojamakuja.fi befinner sig fysiskt på servern vid Turun yliopisto som samtidigt är ansvarig för det tekniska upprätthållandet.

Företagssökstjänsten är öppen alla. Det är den enda riksomfattande och mest heltäckande företagssökstjänsten för närmats-, ekologiska- samt naturproducerade -produkter. Även företag med namnskyddade produkter är sökbara på sidorna.

Företagssökstjänsten marknadsförs i olika sammanhang bl. a. till restauranger, offentliga mattjänster, aktörer inom minuthandeln, redaktörer, aktörer inom matbranschen samt givetvis vanliga konsumenter. Företagen själva är ansvarig för sina uppgifter, den egna marknadsföring samt försäljningen av sina produkter.

Dataskyddsförklaring för insamling av uppgifterna finns här: https://www.aitojamakuja.fi/blogi/wp-content/uploads/2018/05/Tietosuojaseloste-Aitojamakuja-yritysrekisteri.pdf

De livsmedelsföretag som presenteras på webbplatsen aitojamakuja.fi ansvarar själva för sin marknadsföring, sin produktförsäljning och sina uppgifter på webbplatsen.