REKO för matkonsumenter

Direkt från producent till konsument utan mellanhänder!

För vem?

Du vill köpa färsk och bra mat till förmånligt pris.
Du vill veta vad du äter. Lokalt producerat med känt ursprung.
Du vill köpa lokala ekologiska produkter.
Du är intresserad av mat.
Du är nyfiken och vill pröva på nya produkter och ett nytt sätt att handla.

Ekonomiska fördelar?

Du får färskare mat till ett förmånligt pris.
Du betalar inte för onödig reklam och onödiga mellanhänder.
Du betalar inte för onödiga förpackningar och transporter.
Du stöder den lokala ekonomin, ditt närsamhälle.

Sociala fördelar?

Du får tillfälle att själv träffa den som producerat din mat. Kanske även besöka produktionsstället enligt överenskommelse.
Du kan träffa andra konsumenter, med liknande värderingar och intressen som dig själv.
Ni kan dela erfarenheter och recept om ni vill, kanske byta produkter också.
Att mötas halvvägs skapar förtroende och solidaritet.

Fördelar för miljön?

Ät mer enligt årstiden, närmare naturen.
Undvik onödiga transporter och onödiga förpackningar.
Köp rena produkter av en producent som ser dig i ögonen. Inte en anonym handelsvara.
Utnyttja allt som produceras. En krokig morot är minst lika god som en rak!

Kulinariska fördelar?

Färska produkter som skördats när de är som bäst.
Spännande, ovanliga sorter som inte finns i partihandeln.
Djur som vuxit på naturligt foder.
Mathantverk som gjorts med kärlek, utan onödiga tillsatser.
Dagsfärsk fisk, om fångsten varit god.


Få avsättning för din produktion direkt till konsumenter

  • ingen återförsäljning
  • så lokalt som möjligt
  • etisk produktion – gärna ekologisk
  • verksamheten är öppen och transparent dvs producenten är skyldig att berätta om produktionen

Administratören får lokalt besluta enligt vilka övriga kriterier producenterna godkänns in i en REKO-ring
Bekanta dig med broschyren, s. 3.

Hur kan jag komma med i en REKO-ring?

Aktiva REKO-ringar hittar du här.

Om du vill komma med, ta kontakt med administratören!

Produktannons får inte läggas upp (på REKO-grupp) innan administratören har godkänt producenten till gruppen! Administratören har rätt att avlägsna en producents annons, som inte har blivit godkänd till gruppen (även om beställningar redan skulle ha kommit in).

REKO-aktörens guide

I REKO-guiden har man samlat sådana punkter i livsmedelslagstiftningen som ska tas i beaktande när produkter säljs via en REKO-ring.

Bekanta dig med REKO-guiden

REKO-ringarnas linjedragningar

I allmänhet används följande linjedragningar i Reko-närmatringarna. Det kan dock förekomma små avvikningar i varje ring beroende på regionens särdrag. Administratören i varje ring har dock beslutanderätten över ringarnas slutgiltiga verksamhetsform.

Etiska linjedragningar gällande djurhållning:

Intensiv uppfödning av produktionsdjur accepteras inte i Reko-närmatringarna, istället föredras Free Range- och ekohållning så långt som möjligt. Speciell uppmärksamhet fästs vid djurens möjlighet att få bete sig artenligt. Man förespråkar fortlöpande möjligheter för rastning samt tillräckligt med utrymme för varje djur,  man ställer sig exempelvis kritisk till båsladugårdar, hönsgårdar för inomhus frigående höns och konventionell grisuppfödning.

Utfodring:

Man strävar efter att använda så mycket som möjligt av inhemska och GMO-fria produkter som djurfoder.
Närmatshalten i de förädlade produkterna som är till salu:
Reko-bagare och övriga förädlare förväntas använda så mycket närproducerade råvaror som möjligt i sina bakverk.

Det här betyder exempelvis användning av etiskt närproducerat mjöl, bär, kött, svamp, frukt och ägg, samt inhemsk mjölk och inhemskt smör.

Fiskeri, försäljning och förädling av fisk:

I ringarna säljs bara lokalt och etiskt fångad fisk. Kravet gällande förädlad fisk är detsamma. Exempelvis rökning av norsk lax i inlandet fyller inte kraven för närmat. Som etisk grund för tillåtna fisksorter används WWF:s fiskguide.

Försäljning av bär och svamp:
Skattefri försäljning av inhemska skogsbär, naturprodukter och svampar i Reko-ringarna är tillåten för alla människor på det sätt som stiftas i lag och förordningar.

Återförsäljning:

Återförsäljning är absolut förbjuden i alla ringar. Det här frångår man inte. Producenten får till exempel inte sälja grönsaker producerade på en annan gård vid sidan av sina egna produkter. Däremot är samtransporter möjliga och även önskvärda, såtillvida att varje producent tar hand om framställande (och försäljningen) av sina egna produkter. 

Myndighetskrav:

Producenten är själv ansvarig för alla myndighetskrav, hygienförordningar, skatter och avgifter. Se ovan “REKO-aktörens guide”.

Transparens:

Producenten ska sträva till att berätta om sin egen produktion så sanningsenligt som möjligt i alla situationer. REKOs kunder har möjlighet att besöka alla medlemsproducenters gårdar, men producentens egna tidtabeller, hygienförordningar och övriga restriktioner ska noteras.

Med dessa linjedragningar strävar vi till att säkra produktens ursprung och etik, samt att säkra närproducenterna en tillräcklig inkomst för de produkter de sålt.

REKO-aktörens guide

I REKO-guiden har man samlat sådana punkter i livsmedelslagstiftningen som ska tas i beaktande när produkter säljs via en REKO-ring.
I beskrivningen av varje REKO-ring (eller i administratörens anvisningar) finns mera information om respektive REKO-rings verksamhetspraxis.