Produktkort

Det har utvecklats ett produktkort till stöd  för diskussionen  mellan  småföretagare och inköpare  då  samarbete mellan lokala företag och handel, yrkeskök och Foodservice (HoReCa)-partiverksamhet ska förverkligas.

Produktkortet har  ursprungligen sammanställts i Päivittäistavarakauppa (PTY) ry / Dagligvaruhandeln  rf:s projekt ”Vägledning av livsmedelsbranschens microföretag  som dagligvaruhandelns samarbetskumpaner”. Nu har man gjort en ny version av produktkortet, som befrämjar samarbetet mellan både handel, yrkeskök och HoReCa-partiaffärer samt små företag. Varuleverantörens produktkort har förverkligats i  ”Utvecklandet av värdekedjan inom lokalmat”-projektet i samarbete med Dagligvaruhandeln rf.

Produktkort 2020 (EXCEL XLSX)
(Ifall du inte har tillgång till MS Office, kan du ladda ner gratis Libre Office-paketet från nätet http://fi.libreoffice.org

Läs mer:
Produktkortet främjar bruket av lokala närmatsprodukter i kök och partiaffärer