Matturism

Matkulturen är en levande helhet, som ändras och formas med tiden, och som vi alla är med om att förverkliga.  Den finländska matkulturen, och vad och hur man äter, påverkas av natur, historia, samhälle och kultur.