Statistik om företag

Äkta smak statistik presenterar livsmedelsföretag efter storlek och bransch.

2023

Hela Finlands statistik ska publiceras senare på svenska. Landsomfattande statistik på finska kan hittas här.

2020

2017

2014

2013

2012

2011

2010