Verksamhet i landskapen

Det förekommer mycket projektverksamhet inom matsektorn på olika håll i Finland. På denna karta finns olika projekt som anknyter till temat samlade och de är indelade enligt följande: riksomfattande (blått), regionsamarbeten (gult), regionala (grönt), företagsgrupprojekt (purpur) och internationella (violett). Avslutade projekt är markerade med grått.

Om du vill bläddra i en projektförteckning, klicka på pilrutan i övre vänstra hörnet. Där kan du också själv definiera vilka projektgrupper du vill visa på kartan. Du kan öppna hela kartan i större format i GoogleMaps genom att klicka på kvadraten i övre högra hörnet.

Färgade kartmarkörer är aktiva projekt och grå kartmarkörer är inaktiva.

Nationella nätverk:

Ta kontakt:

17. Åland
Lena Brenner, +358 45 7526 7305, lena.brenner@landsbygd.ax
Ålands Landsbygdcentrum

16. Södra Karelen och Kymmenedalen
Tuula Repo, 040 588 0958, tuula.repo@proagria.fi, Päivi Matilainen, 050 564 5152, paivi.matilainen@proagria.fi
ProAgria Etelä-Suomi ry / Kymenlaakson aluetoimisto

6. Södra Österbotten
Riina Mansikkamäki, 050 325 4720, riina.mansikkamaki@intoseinajoki.fi
Into Seinäjoki Oy

10. Södra Savolax
Taina Harmoinen, 040 662 5560, taina.harmoinen@xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

3. Kajanaland
Kirsi Sahrman-Hauhia, 050 570 3039, kirsi.sahrman-hauhia@maajakotitalousnaiset.fi
Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset MKN / ProAgria Itä-Suomi

11. Egentliga och Päijänne-Tavastland
Sanna Lento, 040 509 6443, sanna.lento@hamk.fi
Hämeen ammattikorkeakoulu
Outi Kyöstilä, 0400 450 018, outi.kyostila@mtk.fi, Hämeen MTK ry

4. Mellersta Österbotten
Miina Aronen, miina.aronen@proagria.fi,
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset

7. Mellersta Finland
Leena Pölkki, 050 401 1894, leena.polkki@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu/Liiketoiminta ja palvelut

1. Lappland
Petri Muje, 040 768 6502, petri.muje@lapinamk.fi
Lapin ammattikorkeakoulu

12. Birkaland
Riitta Niiranen, 050 570 7505, riitta.niiranen@ahlman.fi
Ahlmanin koulun Säätiö

5. Österbotten
Mats Sabel, 046 922 9059, mats.sabel@proagria.fi
Österbottens Svenska Lantsbrukssällskap

9. Norra Karelen
Marja-Leena Hirvonen, 050 306 6257, marja-leena.hirvonen@riveria.fi

2. Norra Österbotten
Essi Keränen, 041 730 9058, essi.keranen@maajakotitalousnaiset.fi
ProAgria Oulu ry / Maa- ja kotitalousnaiset

8. Norra Savolax
Marja Niskanen, 0400 905 782, marja.niskanen@maajakotitalousnaiset.fi
ProAgria Pohjois-Savo ry / Maa- ja kotitalousnaiset

13. Satakunta
Marko Jori, 050 380 1621, marko.jori@pji.fi
Pyhäjärvi-instituutti
Tuuli Pirttikoski, 040 183 9995, tuuli.pirttikoski@satafood.net
Satafood Kehittämisyhdistys ry

15. Nyland
Mika Vitikka, 046 923 7699, mika.vitikka@laurea.fi
Laurea-ammattikorkeakoulu

14. Egentliga Finland
Mervi Louhivaara,
Pyhäjärvi-instituutti