Namnskyddssystem för livsmedel

Inom Europeiska unionen gäller EU:s namnskyddssystem som skyddar jordbruksprodukters och livsmedels namn. Inom ramen för systemet kan livsmedel namnskyddas genom skyddad ursprungsbeteckning (SUB), skyddad geografisk beteckning (SGB) eller garanterad traditionell specialitet (GTS).

Systemet är detsamma i alla EU-länder och skyddet fungerar automatiskt även utanför EU genom avtal som ingåtts med tredjeländer. Syftet med systemet är att främja mångsidig jordbruksproduktion, skydda varumärken mot missbruk och imitation samt att ge konsumenterna information om produktens speciella karaktär. EU upprätthåller databas eAmbrosia över alla namnskyddade produkter. Det finns information också på GI View.

Konsumenterna vill veta var och hur livsmedlen har tillverkats och få information om vad som är speciellt med dem. För konsumenterna är namnskyddet en garanti för att produktens ursprung och tillverkningssätt är känt.

Beteckningarna skapar mervärde som även många andra lokala aktörer kan utnyttja, inte enbart det företag som tillverkar produkten i fråga. Till exempel restauranger, landsbygdsturism och kulturaktiviteter får mervärde i sin verksamhet genom att prioritera namnskyddade produkter, eftersom namnskyddet ökar kännedomen både i Finland och ute i världen.

Namnskyddskategorier

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) kan beviljas produkter vars kvalitet eller egenskaper på ett väsentligt sätt eller uttryckligen bygger på det geografiska området. Alla produktionsfaser måste också ske i det området.

Skyddad geografisk beteckning (SGB) kan beviljas produkter vars särskilda kvalitet, anseende eller något annat särdrag i regel kan hänföras till produktens geografiska ursprung. Åtminstone en av produktionsfaserna måste ske i det aktuella området.

Garanterad traditionell specialitet (GTS) kan beviljas produkter som har en traditionell sammansättning eller tillverkningsmetod. Produkterna kan tillverkas var som helst inom EU, men det ska ske enligt den registrerade tillverkningsmetoden och ingrediensförteckningen.

Funderar du på att ansöka om namnskydd?

Ladda upp en bild

Läs mer om namnskyddsbeteckningarna och ansökningsprocessen på Livsmedelsverkets webbplats.

Namnskyddade finländska produkter

Det finns totalt 14 namnskyddade finländska produkter:

 • Lapin Poron liha (SUB)
 • Lapin Poron kuivaliha (SUB)
 • Lapin Poron kylmäsavuliha (SUB)
 • Lapin puikula (SUB)
 • Kainuun rönttönen (SGB)
 • Sahti (GTS)
 • Suomalainen Hedelmälikööri/Marjalikööri, Finsk Bärlikör, Finsk Fruktlikör (SGB)
 • Suomalainen Vodka, Finsk Vodka (SGB)
 • Kitkan viisas (SUB)
 • Kalakukko (GTS)
 • Karjalanpiirakka (GTS)
 • Puruveden muikku (SGB)
 • Aito saunapalvikinkku, Äkta basturökt skinka (SGB)
 • Suonenjoen mansikka (SGB)

Namnskyddade finlädska produkter -broschyr för mer information (pdf)
FI | SE | EN | DE

Dokumenterna finns i databasen eAmbrosia.

I företagssöktjänsten Äkta smak hittar du enkelt företag som tillverkar namnskyddade produkter. Alla företag som tillverkar en namnskyddad produkt som uppfyller kriterierna enligt systemet kan börja använda den befintliga beteckningen och anmäla sitt företag till söktjänsten. Kriterierna för tillverkning av namnskyddade produkter finns i dokumentet för respektive produkt i databasen DOOR.

Bildbank för namnskyddade produkter

Under 2018–2019 genomförde Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet och Brahea-centret vid Åbo universitet PROMO – multimediekampanjen för namnskyddade produkter som finansierades av Jord- och skogsbruksministeriet. De bilder och videor som togs fram under kampanjen får fritt användas i sammanhang som anknyter till namnskydd och namnskyddade produkter. I anslutning till bilder ska dock källan och fotografen anges: äktasmak.fi, fotograf Julia Kivelä, videor: aitojamakuja.fi, netDesign. Vid oklarheter eller om du behöver bilder i större format kan du kontakta Marjo Särkkä på marjo.sarkka@helsinki.fi.

Kainuun rönttönen (SGB)

Ladda ner alla bilder (zip)

Kalakukko (GTS)

Ladda ner alla bilder (zip)

Karjalanpiirakka (GTS)

Ladda ner alla bilder

Kitkan viisas (SUB)

Ladda ner alla bilder

Lapin puikula (SUB)

Ladda ner alla bilder

Finsk Bärlikör, Finsk Fruktlikör (SGB)

Ladda ner alla bilder

Puruveden muikku (SGB)

Ladda ner alla bilder

Sahti (GTS)

Ladda ner alla bilder

Finsk Vodka (SGB)

Ladda ner alla bilder

Lapin Poron liha (SUB)

Ladda ner alla bilder

Lapin Poron kuivaliha (SUB)

Ladda ner alla bilder

Lapin Poron kylmäsavuliha (SUB)

Ladda ner alla bilder

Äkta basturökt skinka (SGB)

Ladda ner alla bilder

Suonenjoen mansikka (SGB)

Bild: Alexandra Bogolyubova