Ekobranschen

Eko betyder ekologiskt producerat. Ekoproduktion är en övervakad och certifierad produktionsform, som har samma lagstiftning i alla EU-länder.

Pro Luomu rf är en samarbetsorganisation för aktörer inom ekobranschen, vars uppgift är att gynna ekotillväxten och -utvecklingen i Finland. 

Luomuliitto.fi (Ekoförbundet) är en gemensam intresseorganisation för hela finska ekobranschen, konsumenter och producenter.  Förbundet verkar som ett opartiskt språkrör för ekoproduktionen i olika arbetsgrupper och underhandlingar samt formulerar ställningstaganden och presentationer. Luomuliitto-förbundet finansierar också ekobranschens enda oavhängiga publikationen, Luomulehti.

Praktisk information om eko finns på Luomu.fi– portalen som är riktad till såväl konsumenter som yrkesmänniskor (aktörer inom handel, primärproduktion, förädling och yrkeskök).  Dessutom kan man på webbplatsen hitta Luomutietopankki, där forskningsinformation och aktuella artiklar publiceras. 

Finska ekologiska forskningsinstitutet  är ett gemensamt expertnätverk inom Helsingfors Universitet och Naturresursinstitutet Luke, som med sin verksamhet stöder den inhemska ekologiska produktionen i hela matkedjan. Naturresursinstitutet förmedlar forskningsinformation om ekologiska produkter till olika branschers yrkesmänniskor och konsumenter. På Naturresursinstitutets webbplats publiceras Naturresursinstitutets expertnätverkets rapporter, presentationer och bandade föreläsningar om ekologi.

Portaat luomuun-programmet handleder yrkeskök att verka för hållbar utveckling och för att utöka användningen av ekoprodukter. Programmets 5 steg har var och en sina egna minimikrav för användnigsgraden av ekoprodukter.