Vad är REKO?

Direkt från producent till konsument utan mellanhänder!

REKO är en avtalsmodell för handel mellan en grupp producenter och en grupp konsumenter (Rejäl konsumtion, Reko = schysst, trevlig och rättvis). Idén med REKO är att det inte ska finnas någon administration eller kostnader. Därför används Facebook som plattform och vi hoppas att alla producenter och konsumenter hjälper till att sprida informationen via sina egna Fb-sidor.

>> REKO för matkonsumenter
>> REKO för producenterna
>> REKO för administratörer

REKO – Rejäl handel sedan 2013 -publikation

I boken kan du läsa om hur konceptet fungerar, hur det gick det till när den första ringen skapades, vilka utmaningar man har stött på under resans gång och vem kunderna är. I boken finns också tips för den som vill starta en egen ring. Plus historien om Thomas Snellman – ekobonden från Karby som satte Pedersöre på världskartan. I dag är REKO-ringarna ett etablerat koncept där producenter säljer sina produkter direkt till kunderna – utan byråkrati, mellanhänder och långa transporter.

REKO lanserades i rätt tid. Konceptet lyckades svara mot ett förändrat konsumentbeteende och en önskan om lokalproducerade, rena livsmedel. Ladda ner boken: REKO Rejäl konsumtion sedan 2013, PDF 4,5 MB

REKO-tillvägagångssätt vid undantagstillstånd (coronavirus) 

Följa upp officiell information: Instruktioner, Livsmedelsverkets hemsida, uppdaterad 12.4.2021

REKO-utdelningstillfällen / god praxis:

  • Även de med lite symptom/sjuka får inte närvara vid utdelningarna.
  • Om där är mycket folk på plats, vänta på din tur i bilen.
  • Tvätta händerna enligt instruktionerna både före du far till utdelningen och efter att du kommer hem från utdelningen, handdesinfektion bör användas flitigt på plats av både köpare och säljare.
  • Kunden får inte vidröra producenten/producentens varor. Produkterna bör förflyttas mellan producenten och kunden utan mänsklig kontakt.
  • Faktura per email, betalning med bankkort, MobilePay osv är att rekommendera. Vidrör inte betalkortsapparaten, handha ek pappersfakturor, vid kontantbetalning endast jämna pengar.
  • Producenterna bör stå på rekommenderat avstånd från varandra.
  • Kunderna köar och förflyttar sig så att mellanrum på minst 1 meter till nästa kund upprätthålls.
  • Endast 1 person per hushåll hämtar produkterna från utdelningsställena.
  • Rekommenderas att producenterna har samkörningar, för att på så sätt reducera antalet producenter vid varje utdelningstillfälle.