Vad är REKO?

Anmäl ett nytt eller slutat REKO-ring till Päivi Töyli.

Direkt från producent till konsument utan mellanhänder!

REKO är en avtalsmodell för handel mellan en grupp producenter och en grupp konsumenter (Rejäl konsumtion, Reko = schysst, trevlig och rättvis). Idén med REKO är att det inte ska finnas någon administration eller kostnader. Därför används Facebook som plattform och vi hoppas att alla producenter och konsumenter hjälper till att sprida informationen via sina egna Fb-sidor.

Om du inte använder Facebook kan du till exempel be en släkting/vän göra en beställning åt dig.  Eller du kan komma direkt till Reko-delningen och komma direkt överens med producenten om hur du kan göra en beställning på annat sätt än på Facebook.

>> REKO för matkonsumenter
>> REKO för producenterna
>> REKO för administratörer

REKO – Rejäl handel sedan 2013 -publikation

I boken kan du läsa om hur konceptet fungerar, hur det gick det till när den första ringen skapades, vilka utmaningar man har stött på under resans gång och vem kunderna är. I boken finns också tips för den som vill starta en egen ring. Plus historien om Thomas Snellman – ekobonden från Karby som satte Pedersöre på världskartan. I dag är REKO-ringarna ett etablerat koncept där producenter säljer sina produkter direkt till kunderna – utan byråkrati, mellanhänder och långa transporter.

REKO lanserades i rätt tid. Konceptet lyckades svara mot ett förändrat konsumentbeteende och en önskan om lokalproducerade, rena livsmedel. Ladda ner boken: REKO Rejäl konsumtion sedan 2013, PDF 4,5 MB