Luomu

Luomu tarkoittaa luonnonmukaisesti tuotettua. Luomutuotanto on valvottu ja sertifioitu tuotantotapa, jolla on sama lainsäädäntö kaikissa EU-maissa. Valtioneuvosto hyväksyi 16.5.2013 periaatepäätöksen Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020.

Pro Luomu ry edistää luomualan kehitystä ja kasvua Suomessa, teettää kuluttajatutkimuksia, järjestää seminaareja sekä organisoi kampanjoita ja tempauksia.

Luomuliitto.fi on koko suomalaisen luomualan, kuluttajien ja tuottajien yhteinen etujärjestö. Liitto toimii luomun puolueettomana äänitorvena erilaisissa työryhmissä ja neuvotteluissa sekä laatii kannanottoja ja esityksiä. Luomuliitto kustantaa myös luomualan ainutta riippumatonta julkaisua, Luomulehteä.

Luomu.fi -portaalista löytyy käytännönläheistä tietoa luomusta niin kuluttajille kuin ammattilaisille (kaupan, alkutuotannon, jalostuksen ja ammattikeittiöiden toimijat). Lisäksi sivuilta löytyy Luomutietopankki, jossa julkaistaan tutkimustietoa ja ajankohtaisia artikkeleita. 

Luomuinstituutti on Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskus Luken yhteinen asiantuntijaverkosto, joka tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko ruokaketjussa. Luomuinstituutti välittää tutkittua tietoa luomusta eri alojen ammattilaisille ja kuluttajille. Luomuinstituutin verkkosivuilla julkaistaan Luomuinstituutin asiantuntijaverkoston luomua käsitteleviä raportteja, esityksiä ja luentotallenteita.

Portaat luomuun -ohjelma opastaa ammattikeittiöitä kohti kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja lisäämään luomutuotteiden käyttöä. Ohjelman 5 portaalla on kullakin omat vähimmäisvaatimukset luomutuotteiden käytön määrälle.

Ruokapiireistä lisätietoa ruokapiiri.fi, Luomuliiton ruokapiirit -sivu ja ruokapiirit kartalla