Hyvät käytänteet

Lähiruoalla lisäarvoa tilaisuuksiin
Lähiruokaa Uudellamaalla Hyrian hanketoimijat halusivat esitellä lähiruokatuotteita ja -tuottajia alueen ravintoloille. Päädyttiin järjestämään vahvasti lähiruokaa kytkeytyvä koulutustilaisuus ravintola- ja catering-alan työpaikkaohjaajille. Tilaisuuden tarjoiluista ja raaka-ainehankinnasta vastasivat Hyrian kokkiopiskelijat ja tuottajille tarjottiin mahdollisuus esitellä tuotteita tilaisuuden osallistujille.

Lähiruoalla lisäarvoa tilaisuuksiin

Video tiedonvälityksessä

Lyhyt video toimii hyvänä viestintäkanavana, kun halutaan avata jotain asiaa samalla kertaa kertoen ja näyttäen asiaa tukevaa kuvamateriaalia. Tässä esimerkissä avataan, mitä on hyvä huomioida jo videon suunnitteluvaiheessa.

Kerro se videolla

Miten saada lähiruokaa yleisötapahtumaan? Pop up!

Paikalliset kehittäjätahot HAMK, Ladec ja MTK Häme lähtivät yhdessä miettimään, miten lähiruoka saadaan näkymään hiihdon MM-kisoissa Lahdessa 2017 ja miten lähiruokayritykset voisivat hyötyä MM-kisavieraista. Syntyi Kanta- ja Päijät-Hämeen alueelta 17 aktiivisen yrittäjän joukko, jotka perustivat lähiruokabaarin, -kahvilan ja –myymälän.
Lähiruokaa Lahden hiihtolajien MM-kisoihin – Murtsikka pop-up -pilotin tuloksia

Apua tuotekehitykseen

Tiedolla ja osaamisella kasvuun -hanke tarttui yrityksistä nousseeseen toiveeseen ja järjesti yhdessä
Kaks kokkii-keittiöammattilaisten kanssa matalan kynnyksen palvelun varsinaissuomalaisille elintarvikealan yrityksille vuonna 2016. Kokit loivat useita reseptejä yritysten omista raaka-aineista sekä antoi vinkkejä lähiruokamenun koostamiseksi

Kaks kokkii-pilotista apua paikallisille elintarvikeyrittäjille

Toimintamalleja tilanteisiin, joissa ruoalle on valittu tietoisia viestintätavoitteita

Seminaarit, koulutukset, kokoukset ja vastaavat tilaisuudet sisältävät yleensä tarjoiluja tai tuotenäytteitä. Usein niitä ei kuitenkaan ole systemaattisesti valjastettu viestinnän välineiksi. Tässä esitellyt toimintamallit herättävät asiakkaissa keskustelua ruoasta, mikä on osoitus ruoan arvostuksesta ja kiinnostuksesta ruokaan. Lisäksi ne saavat tarjoilujen toimittajat pohtimaan ja selvittämään ruoan tuotantoa.

Ruoallinen viestintä: Ruoka viestinnän välineeksi

Apua pk-elintarvikeyrittäjälle, joka haluaa tarjota tuotteitaan julkisiin hankintoihin

Tässä esimerkissä pk-elintarvikeyritys ja asiantuntija sopivat yhteistyöstä, jossa yrityksen tavoitteena on jättää tarjous HILMA:aan. Prosessi ja asiantuntijalta saatu tuki on kuvailtu vaiheittain. HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan.

Paikallisen pk-elintarvikeyrittäjän avustaminen julkisten hankintojen prosesseissa

Onnistuneen kuluttajatapahtuman järjestäminen maatilalla

Osta tilalta -päivänä juhlitaan ruoan tuottajia ja kotimaista ruokaa ympäri Suomea. Ruoan tuottajat voivat järjestää tapahtuman yksin tai yhdessä tiloillaan. Esimerkissä on kuvattu onnistuneen maatilapäivän salaisuus: hyvä organisointi ja markkinointi. Yhteen hiilen puhaltamalla päivä voi kerätä 500 kävijää. Lisäksi esimerkissä on pohdittu kehittäviä toimenpiteitä. Lisätietoja https://ostatilalta.fi

Osta tilalta -päivän toteutus

Yhteistyössä elintarvikevienti käyntiin
Fennopromon vetämä Finnish Food Innovations -hanke (FFI) järjestää viennistä kiinnostuneille elintarvikeyrityksille työpajoja ja Fact Finding -matkoja mahdollisiin vientikohteisiin. Hankkeen työpajoissa luodaan poikkitieteellisiä osaajaverkostoja ja perehdytään kohdemaan paikalliseen toimintakulttuuriin ja liiketoimintaympäristöön. Kohdemaissa osallistujat havainnoivat elintarvikemarkkinoita ja miettivät, löytyisikö suomalaistuotteille kysyntää.

FFI-hankkeen Fact Finding -matkat