Finlands 12 nationella matskatter utsedda

Finland får en delikat födelsedagspresent till sitt 100-årsjubileum. Vi väljer en nationalrätt åt vårt land. [rss-cut]

10 000 finländare röstade i första omgången. Långt över 1000 förslag fick röster. Finländarnas och juryns röster räknades ihop – resultatet blev en lista på tolv nationella matskatter. Alla tolv vinnare har en egen historia. Varje rätt kommer nästa år att få en egen månad i sin säsong. Nedanstående tolv skatter finns med på listan. En av dem utses genom en folkomröstning till Finlands nationalrätt! Segraren utses den 19.1.2017.

Målet med projektet ”Finlands nationalrätt” är att få alla finländare att inse särdragen i vår egen matkultur, att vi ska vara stolta över den och samtidigt förstå dess styrkor när den utvecklas. Projektet förverligas av ELO-stiftelsen, d.v.s. stiftelsen för främjandet av den finländska matkulturen och Lantbrukarcentralen MTK. Jord- och skogsbruksministeriet är även från och med nu med om att finansiera projektet.

12 nationella matskatter

Nationalmatjuryn – alla experter på finländsk matkultur – utsågs i samarbete med matbranschens aktörer. Juryns uppdrag var att säkra att de valda finalisterna mångsidigt representerar den finländska matkulturen genom sina historier, råvaror och tillredningssätt.

Finländarnas och juryns val var väldigt lika. Juryns uppgift blev att välja mellan rätter som vägde mycket jämnt. I valet lade juryn stor vikt vid hur varje specifik rätt kan anpassas till våra matsäsonger och att de representerar hela landets matkultur – dock så, att regionala specialiteter också får utrymme.

Den största diskussionen inom juryn väckte två frågor: Kan vi utelämna korven? Och fläsksåsen? De förlorade med mycket liten marginal mot en annan delikatess som också äts med inhemsk potatis: Stekt siklöja (som kallas ”mujka” på finlandssvenska)/strömming.

– Det är intressant att notera att livsmedelsindustrins produkter ärtsoppa, leverlåda, memma och fil tog topplaceringar. Alla är delar av vår unika kultur och vi har alla smakminnen av dem, säger jurymedlemmen, matkulturprofessor Johanna Mäkelä.

I säsongordning är de tolv matskatterna:
• Pizza
• Ärtsoppa
• Rågbröd
• Memma
• Fisksoppa
• Fil
• Karelsk piråg
• Blåbärspaj
• Stekta mujkor/strömmingar med potatis
• Karelsk stek
• Gravad fisk
• Leverlåda

– Mest diskussion kommer det att bli om varför Italiens stolthet pizzan kom med på listan över finländska matskatter. Jag ser i alla fall att ämnet koppalts loss från sitt ursprungliga sammanhang. Därför valde vi att skriva maträttens namn på finska; pitsa. Den ursprungliga pizzan blev världsberömd först när de italienska invandrarna lanserade den i USA. Idag är ”pitsa” en del av den finländska vardagen, säger historikern och författaren Lasse Lehtinen.

Varje matskatt fåt en egen månad i sin egen säsong och de kommer på olika sätt, som sådana eller moderniserade, att synas under jubileumsårets evenemang.

– De här maträtterna ger otaliga möjligheter att äta tillsammans – okonstlat – under jubileumsåret, gläds Seija Kurunmäki, ELO-stiftelsens direktör som basar för ”Vi äter tillsammans”-projektet år 2017.

Alla kan påverka – rösta nu!

Alla kan nu vara med och påverka genom att välja sin egen favorit bland de tolv finalisterna. Vilken maträtt väljer du? Vilken av dem anser du att vi stolt kan presentera som Finlands nationalrätt? Röstningen börjar 3.10.2016. Rösta här.

För mer information kontakta:
ELO – Stiftelsen för
Seija Kurunmäki, Direktör
+ 358 400 460894, seija.kurunmaki@elo-saatio.fi
eller
Susanna Haavisto, Informatör
+ 358 40 5060185, susanna.haavisto@elo-saatio.fi

Lantbrukarcentralen MTK
Anni-Mari Syväniemi, Matkulturombudsman
+ 358 50 5118909, anni-mari.syvaniemi@mtk.fi

www.kansallisruoka.fi
#kansallisruoka
#nationalrätt

Lämna en kommentar