Bättre resultat med gemensamt arbete Livsmedelsbranschens årliga seminarium i Ständerhuset i Helsingfors

Samarbete, internationalisering och nya innovativa handlingssätt är i centrum för årets Närmatsforum och Livsmedelsindustrins årliga seminarium den 13 december. [rss-cut]

Under förmiddagen behandlas hållbarhet i anslutning till närmat, handledning i lagstiftningen som förnyas inom branschen samt stödåtgärder för små och medelstora företags export.  Förmiddagen arrangeras av landsomfattande koordinationsprojektet inom närmat och det här är det andra landsomfattande närmatsforumet som samlar aktörer inom närmat.

På eftermiddagen offentliggörs Livsmedelsindustrins branschspecifika rapport, som öppnar upp livsmedelssektorns betydelse. I anslutning till detta får vi också höra företagets och Livsmedelsindustrins inlägg.  Finpros översikt belyser exportens tillväxtmöjligheter och de möjligheter som nätverk erbjuder. Eftermiddagen arrangeras av TEM branschtjänst.

Bekanta dig med programmet! (på finska) Webcasting: https://tem.videosync.fi/aitojamakuja

Tillställningen är avgiftsfri och den förverkligas även som webbcasting-sändning.
Anmäl dig till evenemanget (också till webbcasting) via bifogade länk senast  5.12.2016. Ta kontakt med paivi.toyli@utu.fi
Länken till sändningen skickas före evenemanget till dem som följer tillställningen som webbcasting.

Välkommen!

Mer information
Leena Hyrylä, leena.hyryla@ely-keskus.fi
Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi
Heidi Valtari, heidi.valtari@utu.fi

Lämna en kommentar