Maten visar vägen

Mat, när den är som bäst, är en upplevelse förknippad med en berättelse om matens ursprung och tillagningssätt: varifrån råvarorna kommer, vem som har lagat maten och på vilket sätt den är tillagad.

I Finland finns det 2 860 råvarubearbetande företag inom livsmedelsindustrin, varav 85 procent är små företag som sysselsätter mindre än 10 personer. Många av dessa bedriver lokal verksamhet och tillverkar produkter som grundar sig på råvarorna och matkulturen i just deras region. Genom att köpa lokala produkter stöder du ekonomin i din region, bidrar till att upprätthålla och öka sysselsättningen och främjar regionens och människornas välfärd även mer generellt.

I Finland finns det cirka 450 företag som tillverkar och marknadsför ekologiska livsmedel. De flesta är bagerier och företag som tillverkar frukt- och bärprodukter, men mjölk- och köttförädlingsföretagen har också en viktig roll. De ekologiska produkternas försäljningsandel inom dagligvaruhandeln 2018 var 2,4 procent uttryckt i värde enligt Pro Luomus uppskattning (https://proluomu.fi/luomun-myynnin-kasvu-jatkui-viime-vuonna). Ökningen jämfört med året innan var 9 procent. Konsumenternas viktigaste anledningar att köpa ekologiskt är att produkterna är rena, hälsosamma, välsmakande och miljövänliga.

Det finns cirka 750 företag inom branschen för naturprodukter, och merparten av dessa är verksamma inom primärproduktion eller livsmedelstillverkning. Bär är den mest omfattande sektorn, under år med god skörd plockas det över 15 miljoner kg bär för försäljning. Kedjan för förädling av skogsbär sysselsätter cirka 2 200 personer. Naturprodukter har alltjämt stor potential. Till de största fördelarna med våra unika naturprodukter hör till exempel att de är hälsosamma, miljövänliga och rena.

Det riksomfattande samordningsprojektet för matsektorn stöder utveckling av SME-livsmedelsföretagande i fråga om lokalproducerat, ekologiskt och naturprodukter.