Företagsgrupper fick exporterfarenhet under mässan Internationale Grüne Woche 2019

Jyväskylä yrkeshögskolas aktiveringsprojekt för utveckling av exportkapacitet på marknaden i Tyskland – Internationale Grüne Woche IGW2019 samlade ihop två finländska företagsgrupper som fick delta som utställare i mässan Internationale Grüne Woche 16–27.1.2019 i Berlin. Syftet med projektet är att utveckla SME-företagens exportkapacitet på marknaden i Tyskland.

Inom projektet skapades två företagsgrupper med 7–10 mikro- och småföretag. Utmaningen med att samla ihop grupperna var den snäva tidsplanen och att hitta lämpliga företagare. Totalt kontaktades cirka 70 företag i Mellersta Finland, med hjälp av webbplatsen äktasmak.fi och genom att kontakta företag som visat sig vara aktiva utvecklare vid evenemang som ordnats inom projektet Keski-Suomen Ruokakoordinaatio. Man samarbetade också med aktörer i Birkaland och Tavastland, som kontaktade cirka 45 motsvarande företag i regionen.

Mässdeltagandet uppmuntrade företagarna till internationell export

Internationale Grüne Woche är världens största evenemang med livsmedelstema för livsmedels-, jordbruks- och trädgårdsbranschen. I år besöktes Finlands avdelning av totalt cirka 40 000 kunder. Projektets två företagsgrupper hade sedan hösten förberett sig för gemensamma och företagsspecifika utvecklingsåtgärder inför IGW2019.

– Exporten låg på startnivå i de medverkande företagen när de deltog i projektet. De var intresserade av export, men det var svårt för dem att inleda export självständigt, säger projektledarna Sanna Ojala och Suvi-Tuulia Leinonen vid Jyväskylä yrkeshögskola.

De som deltog i företagsgrupperna upplevde att de fick bra stöd genom projektet, i fråga om såväl finansiering, utbildning och experttjänster som handledning. De fick hjälp med att utveckla sina färdigheter att bedriva verksamhet på marknaden i Tyskland bland annat genom lansering av nya språkversioner av deras webbplatser samt produktutveckling. Vid utbildningarna behandlades såväl förpackningsdesign och varumärke som kundernas värdekedja. De medverkande företagarna upplevde också att möjligheten att nätverka med andra företagare var viktig.

– Feedbacken visar att företagarna har varit nöjda med sin medverkan i företagsgruppen och med mässerfarenheterna, säger Ojala och Leinonen nöjt.

Deltagandet i IGW2019 gav även företagarna konkreta verktyg för att utarbeta en egen marknadsundersökning samt ökad förståelse för det egna produktsortimentet och för hur det är att verka på den internationella marknaden.

– Många av de företagare som medverkade sade att de efter denna erfarenhet skulle vilja delta i internationella mässor på nytt, eftersom de har fått mer självsäkerhet i sin verksamhet, säger Ojala och Leinonen.

Information om och erfarenheter av export även för andra livsmedelsföretag

Inom ramen för projektet har det också ordnats fyra workshoppar som främjar export- och internationaliseringskompetens. Vid dessa har man behandlat myndighetspraxis, förpackningar och marknadskommunikation och även uppmuntrat företag som inte har deltagit i företagsgrupprojekt att ta steget ut på den internationella marknaden. Temat för den sista workshoppen som ordnas i april 2019 anknyter till förståelse för det egna nätverket samt till fördelar och nätverksledning särskilt ur internationella kundrelationers och samarbetspartners perspektiv. De företag som deltar i företagsgrupperna och aktiveringsworkshopparna bildar samtidigt även lokala nätverk.

På mässan IGW2019 inhämtades information om och erfarenheter av att verka på den internationella marknaden och att delta i mässor även för andra företag i Mellersta Finland. En elektronisk publikation om erfarenheterna av förberedelser och medverkande, god praxis och resultaten kommer att publiceras under 2019.

Ojala och Leinonen upplever att projektupplägget var synnerligen lyckat med tanke på huvudsyftet.

– Finansieringen garanterad av aktiveringsprojektet gjorde att planeringen av företagsgrupprojektet och kontaktandet av företagen gick mycket smidigt. Företagsgruppernas engagemang har varit fantastiskt och det har varit en glädje att se att de medverkande företagen har bildat ett välfungerande nätverk, berättar projektledarna nöjt.

Bilder: Sanna Ojala och Suvi-Tuulia Leinonen