Säg det med en video!

I projektet Tiedolla ja osaamisella kasvuun/Tillväxt genom kunskap och kunnande har man testat videor som ambassadörer för kunskapsförmedling.

— Vi har fått positiv feedback. Det lär vara praktiskt, att man kan kontrollera fakta på nytt från en video, berättar projektchef Sanna Vähämiko från Åbo Universitets Brahea-center.

Projektets nyligen utgivna video ”Tarkastamatonta riistanlihaa markkinoille” / ”Icke-granskat viltkött till marknaden” har fått skapligt med visningar.
— Bästa feedbacken är naturligtvis mängden av visningar, säger hon.

Enligt Vähämiko efterlyser man i projektet hela tiden det bästa sättet att förmedla kunskap på. Med en video är det möjligt att klart, kortfattat och i lätt förmedlande form föra fram ett budskap. Tre minuters visning slukar inte en alltför stor bit av en jäktig dag.

— Vi ville erbjuda ett kort och simpelt bearbetat kunskapspaket, som är lättare att ta in, då man på samma gång både ser och hör, fortsätter hon.

Lämna en kommentar