Närmatstävlingar stöder produktutveckling och ger synlighet

Genom att delta i en närmatstävling kan livsmedelsföretagaren få värdefull produktutvecklingshjälp och synlighet för sin produkt. Enligt Utredning gjord över närmatstävlingar lyfter tävlingarna fram berättelserna bakom närmaten och  gör det lättare för  produkterna att nå olika marknadskanaler. [rss-cut]Deltagande i tävlingar sporrar ett småföretag till tillväxt och de kunniga inom branschen i sitt arbete.

Finansieringen och regelbundenheten av många närmatstävlingar är tyvärr kortsiktig, vilket gör utvecklandet av tävlingarna utmanande. I Finland har man dock redan skapat några återkommande  tävlingstraditioner till exempel genom att ordna Årets livsmedelstävling, branschspecifika tävlingar och FM-tävlingar i mathantverk. Nya tävlingar arrangeras i olika delar av Finland. Enligt utredningen skulle tävlingsverksamheten för närmat kunna dra nytta av att centraliseras.

Här under finns en lista på några närmats- och mattävlinar som hållits under de senaste åren. Vi kompletterar listan fortgående. Ta kontakt och tipsa om en tävling: paivi.toyli@utu.fi. Lycka till med tävlingarna!

Produkttävlingarna

Marknadsföringstävlingar

Produkt- och marknadsföringstävlingar

I Koordineringsprojektet  inom närmat vid Åbo universitets Brahea center verkställdes i september-oktober 2017 en utredning över närmatsbranschens tävlingsverksamhet. Målsättningen var att klargöra tävlingsverksamheten gällande  närmatsbranschens produkter samt kriterier och bedömningsgrunder som ansluter till dem samt hur man med hjälp av dem skulle kunna öka uppskattningen av mat.  Mera information om utredningen samt utvecklingsförslag för det kommande

 

 

Lämna en kommentar