Ruoka-alan tietoiskuja – Maaseutuparlamentin antia

Ruokasektorin koordinaatio järjesti yhteistyökumppaneiden kanssa Maaseutuparlamentissa 28.-29.9. kuusi ruoka-alaa eri näkökulmista lähestyvää tietoiskua.

Ammattikeittiöiden ympäristövaikutusten minimointiin pureuduttiin kahden erilaisen käytännön esimerkin avulla. Kehityspäällikkö Katja Turunen Kymijoen Ravintolapalvelut Oy:stä kertoi, miten he osallistivat hoivapotilasruokailun asiakkaita mukaan vastuullisuustyöhön makuraadin ja kyselyn avulla. Katja kertoi myös, millaisia tuloksia he saivat. Katja Turusen esitys (pdf). Toisessa esityksessä Mia Hassinen Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö avasi, miten he ovat yhteistyössä paikallisten kalanjalostajien kanssa saaneet tuotekehityksen avulla paikallista järvikalaa ruokalistoille. Katso Mian esitys (pdf). Tietoiskujen yhteydessä projektipäällikkö Sari Väänänen EkoCentriasta kertoi, mitä valtakunnallisessa Vastuulliset ruokapalvelut kehitysohjelmassa tehdään parhaillaan ja tulevina vuosina. Katso Sarin esitys (pdf).

Erikoissuunnittelija Marjo Särkkä-Tirkkonen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista kertoi, mikä nimisuoja on ja millaisia mahdollisuuksia se antaa näkyvyyden lisäämiseen vientimarkkinoilla, ja tutustuttaa Suomessa esimerkiksi kansainvälisiä matkailijoita suomalaiseen ruokakulttuuriin. Nimisuojaus mahdollistaa useamman yrityksen yhteisen brändäyksen merkillä, joka on jo olemassa ja joka on tunnettu kansainvälisesti. Katso esitys (pdf).

Luonnontuotetoimialan terveisiä kertoi luonnontuotealan toimialapäällikkö Sirkku Wacklin ELY-keskuksesta. Toimialan näkymistä on tehty selvitystä ja siinä nousi esiin muun muassa koronan vaikutukset, luonnontuotteiden kosmetiikkakäyttö, trendien vaikutus, nettikaupan merkitys sekä pullonkaulat. Sirkku kertoi myös, että millaisia satoja luonnontuotteista tänä vuonna on saatu. Katso esitys (pdf).

Päivitetyn Lähiruokaohjelman sisältöä avasi erityisasiantuntija Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä. Kirsi nosti esityksessä esiin, mitä aiemman ohjelman aikana on saavutettu ja millaisia tavoitteita on asetettu tulevalle toiminnalle. Lähiruokaohjelman visio: Kuluttajalähtöisesti ja kestävästi tuotettua lähiruokaa arvostetaan ja käytetään koko ruokajärjestelmässä ja se vahvistaa työllisyyttä ja kehittää paikallistaloutta ja ruokakulttuuria. Katso esitys (pdf).

Luomu 2.0 eli uusi luomuohjelma ulottuu vuoteen 2030. Sen sisällöstä kertoi maatalousneuvos Kirsi Heinonen maa- ja metsätalousministeriöstä. Ohjelman tavoitteissa on asetettu useampia määrällisiä tavoitteita (esim. luomutuotantoala 25 %:iin ja julkisten keittiöiden luomun käyttö 25 %:iin) sekä toimialan kehittämiseen ja kehittymiseen liittyviä tavoitteita. Katso esitys (pdf).

Maaseutuparlamentissa oli ruokateema esillä myös kumppanuusmaatalous Kumakka-hankkeen toimesta ja ruokamatkailu Hungry for Finland -hankkeen toimesta.