Produktkortet främjar bruket av lokala närmatsprodukter i kök och partiaffärer

Yrkeskök, HoReCa-partiaffärer och butiker är intresserade av att öka mängden av lokala livsmedel i sitt utbud. För att främja samarbetet har man utvecklat ett enkelt varuleverantörens produktkort, som är ett ypperligt stöd vid samarbetsförhandlingar mellan småföretagare och köpare. [rss-cut]

I vardagen är produktkortet ett enkelt arbetsredskap, som hjälper företagaren att tänka över sin produkts styrkor före försäljningsförhandlingarna. I kortet tas upp samma ärenden, som köparna fäster uppmärksamhet vid då de evaluerar nya produkter.

– Produktkortet är ett arbetsredskap utarbetat framför allt för företagaren, då han/hon förbereder sig på försäljningsförhandlingar med köparen, framhåller projektchef Päivi Töyli från Brahea centrum vid Åbo Universitet.

I produktkortet beskrivs till exempel hur produkten står sig, hur den beställs och levereras, lämpar den sig för personer med specialdiet och om det är en ekologisk produkt. Det är meningen att kortet ska få företagaren att tänka över, vilka den egna produktens försäljningsargument är och hur produkten skiljer sig från de övriga.

– Produkter tillverkade av småföretag har en egen viktig ställning inom affärens urval. Detaljhandeln har goda erfarenheter av produktkortet och det är också utmärkt, att samma verktyg nu är i bruk i ännu bättre utformning också inom samarbetet mellan småföretag och HoReCa-partiaffären, säger direktör Ilkka Nieminen från Päivittäistavarakauppa ry – Dagligvaruhandeln rf.

Dagligvaruhandeln rf offentliggjorde dagligvaruhandelns produktkort till stöd för samarbetet mellan små livsmedelsföretag och handeln år 2012. Småningom märkte man, att produktkortet kunde vara ett nyttigt hjälpmedel också i samverkan med HoReCa-partiaffärerna och yrkeskök. Med HoReCa avses hotell-, restaurang- och catering- eller måltidsservice branschen.

Produktkortet har utvecklats att motsvara båda köpgruppers behov. I det nya produktkortet har man också tagit i beaktande de ändrade kraven på förpackningsmärkningarna.

Samarbetet mellan partiaffärerna, kök och företagare främjas som en del av projektet Utvecklandet av värdekedjan inom lokalmat, vars centrala samarbetsparter är aktörerna inom Dagligvaruhandeln rf och HoReCa-partiaffären, livsmedelsbranschens utvecklare på landskapsnivå samt Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry. Projektet förverkligas under åren 2015-2017 och det finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Meddelande_produktkort

Produktkort (så länge bara på finska)

Produktkort_2015 (Ifall du inte har till MS Office, kan du ladda ner gratis Libre Office-paketet från nätet http://fi.libreoffice.org

Pdf-dokument:
Ett produktkort med bruksanvisning Produktkort_3011_2015_formular
och exempel Produktkort_3011_2015_exemplen

Mer information

Päivi Töyli, projektipäällikkö, Brahea Centrum vid Åbo Universitet
tlf. 040 189 1929, paivi.toyli@utu.fi
Ilkka Nieminen, johtaja, Dagligvaruhandeln rf.
tlf. 0500 422 216, ilkka.nieminen@pty.fi


Inom Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet främjar man samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, yrkesköken samt de lokala livsmedelsföretagen. På aktasmak.fi -platsen presenteras god praxis som förknippas med temat.

Projektet som förverkligas under åren 2015-2017 finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Lämna en kommentar