Närmatsmodellen foodhub som Nylands mat

På Nyland lanserades det på hösten 2017 ett konsument- och producentdrivet närmatsmodell foodhub under namnet Nylands mat. Syftet med närmatsmodellet är en långsiktigt partnerskap mellan producenter och konsumenter, huvudsakligen över en skördesäsong. [rss-cut]Därför behövs producenternas och konsumenternas foodhub helt enkelt ett nytt sätt att tänka om mat. Att ha båda aktörer med ska ge många fördelar. Till exempel producenten vet bättre, vilken sort av gröda man borde förberedas och vilka investeringar det lönar sig att genomföra. Konsumenterna får information av matens ursprung och kan medverka till produktionsmetoder.

– Både produceringen och konsumtionen blir mer relevant, och konsumenten ska veta mer om vad han har köpt, beskriver Olli Repo, som är en av de initiativtagarna till projektet.

Nylands mat samlar in och representerar de lokala producenterna som är involverade. Den utför också lagringen, distributionen och marknadsföringen av livsmedelsprodukter. Foodhubben ska inte driva en traditionell handel eller en grossist. Värdkedjan av mat är kort, och den ska ha bara en mellanhand. I början är Foodhubben anförd av en projektansvaring, senare kan det vara ett kooperativa, ett företag, eller ett annat form av verksamhet, vilket ses som bäst.

– Har vi hittat ett arbetsmodell i pilotfasen inom ett 1,5 år, kan producenterna och konsumenterna tillsammans bestämma sig att inrätta ett företag för att fortsätta verksamheten, berättade Repo.

Uppgifterna är från en längre artikel, skriven av Nina Colliander-Nyman, i Landsbygdens Folk (17.11.) http://gammal.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=5547

 

Lämna en kommentar