Få yrkesköken som kunder med rätt produkturval

”Yrkeskök är vår grej”, sammanfattar marknadschef Henri Huttunen kundkretsen hos Marjavasu Oy. Från de första årens svartvinbärssaft har vi systematiskt närmat oss ett produkturval, som svarar på de krav som yrkeskök ställer. [rss-cut]

Saftfabriken med fullständig service nära kunden

mustikka

De främsta produkterna för företagets eget produktmärke, DeliMax, är inhemska blåbärs- och lingonsaftkoncentrat. Förutom olika saftkoncentrat tillverkar företaget extrakt för hembryggt öl. På aggregatsidan hör till urvalen saftautomater och kall-dispenser lösningar. Kunderna får service också genom ett eget riksomfattande servicenät för saftautomater.

Framgången har inneburit långvarigt arbete förutom med produktutveckling också med att bygga upp kundrelationer. För att dessutom göra produktionen mångsidigare krävs av företagaren att han/hon följer med de olika marknaderna: man måste samtidigt vara med på noterna vad gäller både offertanbud för saftaggregatservice och safter samt kundkretsen.

Tipslistan underlättar utarbetandet av offertanbud

Marjavasu har funnit sina yrkeskökskunder genom kundträffar och på mässor. Även provförsändelser har konstaterats vara ett effektivt sätt att skapa kundrelationer.

Många kunder finner man dessutom via offertanbud. Genom offentliga upphandlingar förbinder sig yrkesköken att använda specifika produkter, och i detta avseende är yrkesköket en relativt säker kund för företagaren.

Hos Marjavasu har man märkt, att offertanbuden ofta är oklara speciellt vad beträffar saftkoncentrat. Olika jämförlsegrunder för priser används och detta gör det svårare att ha framgång i offertkonkurrensen. I företaget har man därför nu samlat tips till kunder (på finska) för konkurrensutsättning av saftkoncentrat och fullsaftkoncentrat samt uppgörande av offertanbud.

Produkt, pris och marknadsföring avgör

puolukkakanisteri_delimax

Marjavasu Oy:s saftkoncentrat levereras till yrkesköken huvudsakligen genom HoReCa-partiaffärerna.

Kunden blir inte bortglömda hos Marjavasu. Man håller regelbundet kontakt med kunderna och man begär respons om produkterna. Information ges i god tid om nya produkter och kommande kampanjer.

”Samarbetet kräver öppen verksamhet, att man lyssnar till kunden samt alltid vid behov produktutveckling”, berättar Henri. Produktutvecklingen sköts inom företaget genom köpservice. Man har dessutom fått hjälp av livsmedelsbranschens utvecklingsprojekt.

Marjavasus produkter levereras till kunderna huvudsakligen genom partiaffärerna. En mindre del av produkterna levereras som direktdistribution från fabriken i Kuopio. Samarbetet med partiaffärerna kräver sin egen satsning. Produkterna kommer ofta till partiaffärens urval först då företagaren själv försäkrar partiaffären om sina produkters efterfrågan. I samverkan med partiaffärer är det också just en lämplig produkt, ett lämpligt pris samt försäljning och marknadsföring som står i nyckelposition.

Föränderliga trender, punktskatternas inverkan samt trycket från yrkeskökenas sparåtgärder är faktorer som inverkar på verksamheten. Framtiden ser ändå ljus ut, och målet för företagen de närmaste åren är ett fördubblande av produktionsmängden. Försäljningstillväxt söker man i företag inom vård- och sjukvårdsbranschen samt i produkter som stöder välbefinnande.

Mer information www.delimax.fi

Text: Eija Eloranta


Inom Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet främjar man samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, yrkesköken samt de lokala livsmedelsföretagen. På aktasmak.fi -platsen presenteras god praxis som förknippas med temat.

Projektet som förverkligas under åren 2015-2017 finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Lämna en kommentar