Nu öppnar anmälan till programmen under FM i Mathantverk 2021

Den 7 – 9 oktober 2021 arrangerar Högskolan på Åland den öppna tävlingen FM i Mathantverk i Mariehamn, Åland. Tävlingen har som syfte att stötta och inspirera mathantverkare i sin produktutveckling samt att öka kännedomen om och efterfrågan på mathantverk. FM i Mathantverk är även en mötesplats för mathantverket med seminarier och aktiviteter av mathantverkare för mathantverkare.

I samband med tävlingen ordnas ett brett utbud av program av vilka en del kan följas på distans. Evenemanget inleds men en bransch- och nätverksträff för den som jobbar, eller skulle vilja arbeta, inom den kreativa och hantverksmässiga livsmedelsnäringen. Syftet med träffen är att de som arbetar med mathantverk eller småskalig livsmedelsproduktion ska kunna träffa andra kollegor i yrket och få möjlighet att diskutera kring förutsättningarna i arbetet och hur dessa kan påverkas.

Under branschträffen får deltagaren bland annat bekanta sig med cirkulär stadsodling, träffa entreprenörer inom småskalig produktion och djurvälfärd samt provsmaka på åländska mathantverksprodukter. Dagen avslutas med mingel på Bryggeri & Pub Stallhagen.

Temat för årets seminarium är hållbarhet och går under namnet Bärkraftigt från jord till bord. Odlare, transport och logistikleverantörer och alltmer konsumenter gör kopplingen mellan hållbara metoder och hur de formar en livskraftig livsmedelskedja för framtiden. Seminariet Bärkraftigt från jord till bord arrangeras i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet inom ramen för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021 samt programmet Ny Nordisk Mat. Seminariet kommer att ta upp flera perspektiv som bidrar till utveckling av nya värdekedjor kopplat till en hållbarframtid, från jord till bord, och är öppet för allmänheten.

Nytt för i år är att seminarier och prisutdelningen genomförs som en hybrid, det vill säga både fysiskt och digitalt. Evenemangen spelas in så man kan följa dem direkt eller se det efteråt. Livesändningen kan följas via länk på webbsidan.

Målgruppen för programmen är företagare som bedriver hantverksmässig förädlingsverksamhet men riktar sig även till landsbygdsföretagare inom livsmedelssektorn, studerande och övriga aktörer i branschen. Föranmälan krävs till samtliga program.

Anmälan gäller även de program som kan följas på distans. Programmen är kostnadsfria bortsett från de evenemang som inkluderar mat eller produkt. Anmälan till seminariet sker på webbsidan.

Ta en titt på programutbudet på webbsidan och anmäl dig senast 24 september 2021! Anmälan till tävlingen stänger 19 september 2021.

Mer information ger:
FM i Mathantverk 2021 Åland
Projektledare, Åsa Kronhed-Sogn
+358 457 345 4108, asa.kronhed-sogn@ha.ax