Målet är nya namnskyddade produkter

Målet för det pågående riksomfattande projektet #nimisuoja2025 – Suomalaisen nimisuojan uudet tuotteet, tekijät ja kuluttajat är att arbeta för att få nya finländska produkter med skyddade namn in i namnskyddsystemet och göra namnskyddade produkter kända bland unga konsumenter. Årtalet 2025 som ingår i produktens namn syftar på att ett av målen i utvecklingsplanen som skapats av namnskyddsarbetsgruppen för jordbruksprodukter och livsmedel är att registrera 20 nya geografiska beteckningar på EU-nivå senast 2025. För att uppnå detta mål används flera metoder.

Flera kunniga aktörer inom ansökningsprocessen

#nimisuoja2025-projektet ordnade en utbildning om namnskyddade produkter för regionala aktörer inom Maa- ja kotitalousnaiset i januari–mars 2021. I fortsättningen erbjuds experthjälp och information om kvalitetssystemet av Maa- ja kotitalousnaiset-nätverket i större omfattning än tidigare. Företag som är intresserade av namnskydd uppmanas kontakta en expert i sitt eget område, som nu har ett fungerande nätverk till stöd för att hjälpa företaget vidare i processen.

Mat- och företagsexperter från Maa- ja kotitalousnaiset som deltog i utbildningen (8 personer) deltog med en ”egen” produkt för att göra namnskyddsprocessen mer konkret och underlätta granskning av processen ur olika synvinklar. Åtminstone följande produkter granskades närmare: potatis från Loppis, kaffeost, ugnstek mör lammlåda med potatis och pirogen Lörtsy. Dessutom klargjordes systemet för naturligt mineralvatten (natural mineral waters-status) och karelska bageriprodukter (vatruska, keitinpiiras, sultsina). För att ansökningsprocessen ska framskrida krävs i följande skede i synnerhet företag som förbundit sig till ansökningsprocessen.

Grundläggande information i tecknad video

#nimisuoja2025-projektet har producerad en kort tecknad video med den viktigaste information om ansökningsprocessen för namnskydd och de fördelar som skyddet medför. Syftet med videon är att sänka tröskeln för att ansöka om namnskydd. Videon finns på Aitoja makuja YouTube-kanalen i en finskspråkig och en svenskspråkig version. Videon har producerat i samarbete med MotionPro Oy.

Läromaterial i videoformat

I Finland är namnskydd fortfarande ett ganska okänt begrepp. Vi känner till olika kvalitetsmärkningar för utländska produkter och många vill köpa just dessa produkter. När det gäller inhemska produkter känner konsumenterna inte till märkningen och producenterna förstår inte alltid att det kan löna sig att ansöka om namnskydd.

Inom projektet produceras läromaterial för självstudier för studerande inom restaurangbranschen och andra som är intresserade av branschen. I anslutning till läromaterialet intervjuade Maa- ja kotitalousnaisten Keskus även kända personer som kommer i kontakt med namnskyddade produkter.

Matbranschens mångkonstnär Jyrki Sukula har stor erfarenhet och många synpunkter. Att bo i Italien ger perspektiv även på namnskyddsfrågor. Osthandlaren Laura Salonen kommer dagligen i kontakt med namnskyddet. Kunderna känner väl till och kan fråga efter utländska namnskyddade produkter. Köksmästare Ari Ruoho har ordnat middagar med namnskyddade produkter i Chef’s table-stil. I restauranger innebär de sina egna utmaningar att fästa uppmärksamhet vid namnskyddade produkter.

Syftet med läromaterialet som producerats av Maa- ja kotitalousnaisten Keskus är att hjälpa studerandena förstå betydelsen av namnskyddet inom kedjan som helhet. Även dessa videor finns i Aitoja makuja YouTube-kanalen (i finska).

#nimisuoja2025-projektet fortsätter aktivt i form av stöd till olika projektgrupper och bildandet av nya grupper. I projektets slutskede undersöks hur kännedomen bland konsumenterna har förändrats jämfört med 2018.

Projektet finansieras genom jord- och skogsbruksministeriets utvecklingsprojekt för matkedjan.