Marknadsföringshandbok för små matföretag

Landsomfattande koordineringsprojekt inom närmat har utgett en markandsföringshandbok för företagare. Syftet med handboken är att ge information och praktiska tips till små matföretag för marknadsföring.

– Utredningen som utfördes i samband med närmatstävligarna visade, att företagare skulle kunna få mer synlighet genom att delta mera aktiv i tävlingarna. Vi bestämde oss för att skapa denna handbok, eftersom det har varit många som har frågat efter tips för marknadsföring. Att sammanställa materialet för både företagare och andra aktörer hör till en av våra kärnuppgifter, konstaterar Heidi Valtari från Brahea Centrum vid Åbo universitet.

Praktiska tips med lite pengar

I små företag är det oftast företagaren själv som tar hand om marknadsföringen. Effektiv marknadsföring behöver inte alltid vara någonting dyrt och väldigt imponerande, utan man kan nå sina kundgrupper på olika sätt på nätet – även med lite pengar. Marknadsföringen grundar sig på växelverkan, som är ett tema, som tas upp i samband med innehålls- och eftermarknadsföringen. Handboken hjälper till att skriva pressmeddelande, företagets eller produktens berättelse och marknadsföringsplan. Genom att bekanta sig med handboken lär man sig om moderna marknadsföringsmetoder, men de traditionella metoderna har inte glömts heller.

Bilder spelar en stor roll

Marknadsföring är inte en fristående del av företagets verksamhet, utan en del av helheten. Hur man i företag klär sig och hur dokumenten ser ut – de är exempel på detaljer som skapar företagsbilden.

– Man kan säga, att företagets hela verksamhet är en del av marknadsföring, synlighet och säljfrämjande åtgärder. Det lönar sig att ta en stund och fundera på det hela. Företag kan få mer synlighet och nya kunder även med många små åtgärder. Vi hoppas, att våra tips hjälper företag vidare, säger projektledaren Päivi Töyli från Brahea Centrum.

Tips till ett litet matföretag för marknadsföring och större synlighet -handboken finns på Äkta smak -sidan ”Företagare > Tips och guider”

Tips till ett litet matföretag för marknadsföring och större synlighet

Lämna en kommentar