Guide för försäljning av kött från vilt har publicerats

Kött från vilt intresserar såväl konsumenter och butiker som restauranger. Utöver konsumenternas intresse visar även jaktföreningar och -lag ett växande intresse för att sälja kött av vilt direkt till konsumenter. Inom projektet Hyvinvointia riistasta – Välmående av Vilt har en guide riktad till jägare för försäljning av kött från vilt precis blivit klar. Guiden innehåller information om vad man bör beakta vid försäljning av icke-kontrollerat naturligt kött från vilt direkt till konsumenter eller detaljhandeln.

I guiden ingår även information till köpare, där man går igenom bl.a. av vem kan köpa icke-kontrollerat naturligt viltkött och vilka handlingar som är relaterade till verksamheten.

Bekanta dig med guiden