En ny förening har grundats: Mathantverk i Finland rf.

Vill du vara med och främja mathantverket i Finland? [rss-cut]

Den nygrundade föreningen Mathantverk i Finland fungerar som ett intresseorgan för de redan etablerade mathantverkarna och som en knutpunkt för alla med intresse för mathantverk. Mycket av den verksamhet som stöder mathantverkarna idag är projektbaserad och därför har man sett ett tydligt behov av att skapa ett stadigvarande forum för mathantverkare. Vi välkomnar mathantverkare från hela Finland med i verksamheten!

http://www.mathantverkarna.fi/

Pressmeddelande

FM-tävlingen in Mathantverk 2017, vinnarprodukter

Mer information:

Mats Nurmio, Mathantverk i Finland rf., ordförande,
mats.nurmio@kimitoon.fi
tel.0400 539 179

Katja Bonnevier, Mathantverk i Finland rf., sekreterare
katja.bonnevier@pargas.fi
tel. 040 356 2655

Lämna en kommentar