Bli företagare inom livsmedelsbranschen

Småföretagande är starkt kopplat till utnyttjandet av närområdet samt ekologiska råvaror och naturprodukter. I Finland finns det många små företag som i huvudsak är verksamma på den lokala marknaden (företag som sysselsätter färre än 10 personer). De utgör närmare 80 % av alla företag inom livsmedelsbranschen.

Hur är det att vara företagare inom livsmedelsbranschen?

Åtta företagare från olika delar av Finland berättar sin egen företagarhistoria i korta #mahdollisuusyrittää -videor. I videorna medverkar bland annat bär-, grönsaks- och köttförädlare, bagare och fiskare. Dessa småföretagsföretagare förädlar läckra produkter med stort hjärta och passion för råvaror från närområdet eller den egna gården.

Företagare öppnar sin egen väg till företagaranda med videor och svarar på frågan: varför de vill arbeta med närmat, ekologisk mat och naturprodukter? För läroanstalterna finns det också ett informationspaket om närmat, ekologisk mat och naturprodukter (pdf).

I broschyren Företagare för livsmedelsbranschen handlar det om närmat, ekologisk mat och naturprodukter. Broschyren är en fyrsidig pdf. Ladda här!

Följ #mahdollisuusyrittää på sociala medier

Materialet har producerats i det riksomfattande samordningsprojektet för matsektorn lokal mat,
ekologisk mat och naturprodukter, som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet inom ramen för livs-
medelskedjans projekt.