Kasvisten laatujärjestelmien valintaopas

Yhä useampi asiakas edellyttää nykyään jonkinlaisen sertifikaatin takeeksi ostamansa elintarvikkeen turvallisuudesta ja esimerkiksi eurooppalaiset kauppaketjut hyväksyvät valikoimiinsa enää vain vähäisessä määrin sertifioimattomia tuotteita. Myös Suomessa on sertifiointivaatimus yleistynyt. [rss-cut]

Asiakkaan sertifiointivaatimus on usein se tärkein syy laatujärjestelmän käyttöönottoon yrityksessä. Näin siitäkin huolimatta, että laatujärjestelmän avulla yritykseen saadaan tehokkuutta johtamiseen ja prosesseihin ja hyvää riskienhallintaa tuotantoon. Oppaassa korostetaan siksi asiakkaan vaatimusten selvittämisen tärkeyttä. Opas auttaa ymmärtämään kaupan hankintaprosessia ja siihen vaikuttavia valintakriteereitä, sekä miksi sertifiointijärjestelmät aikoinaan luotiin ja miksi ne ovat yleistymässä kaupan alalla.

Oikean laatujärjestelmän valintaa vaikeuttaa se, että yrityksen asiakkailla voi olla toisistaan poikkeavia laatujärjestelmävaatimuksia.  Kasvisten laatujärjestelmien valintaopas on laadittu helpottamaan visaista valintatehtävää selkiyttämällä eri laatujärjestelmien käyttötarkoitus. Järjestelmällinen esitystapa auttaa vertailemaan erilaisia laatujärjestelmävaihtoehtoja keskenään, jotta tietää mihin vaihtoehtoihin kannattaa tutustua tarkemmin.

Oppaan ovat kirjoittaneet erityisasiantuntija Katarina Lassheikki ja kasvinsuojelun asiantuntija Hanna Skogster Puutarhaliitosta sekä asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry:stä. Maa- ja metsätalousministeriö on ruokaketjun kehittämisen hankerahoituksella osallistunut oppaan kustannuksiin.

Lataa opas pdf:nä

Painotuotteena julkaisua voi tilata Puutarhaliitosta hintaan 5 euroa/kpl (sis alv) + postituskulut. Tilauskuponki  ja sähköinen julkaisu ovat osoitteessa www.puutarhaliitto.fi kohdassa Julkaisut.

Jätä kommentti