Med samarbete mellan studerande och företag sparrning i arbetslivsfärdighet och synlighet för företagen

Kockstuderande funderade ut idéer till förevisningskökets portioner tillsammans med företagare, och av-branschens studerande handledde företagare bl.a. i matfotografering och i användningen av social media. [rss-cut]

Joensuu kock-, turism- och audiovisuella branschens studerande vid Norra-Karelens yrkesinstitut och företagare inom livsmedelsbranschen i Norra-Karelen deltog tillsammans i riksomfattande Närmat- och Ekomässan i Helsingfors 6.-8.4.2016.

AhvonenJonna_streetfoodStuderandena och företagarna planerade och genomförde som samarbete programmet för förevisningsköket som verkade på Ruokatieto Yhdistys ry:s avdelning. Före evenemanget bekantade sig studerandena med verksamheten och produkterna hos de företag som deltog i projektet. Av företagen deltog Liperin Juurespakkaamo, Liperin Mylly, Nurmeksen Kala,  Porokylän leipomo, Karjatila Karhinen och Haukiniemi gård.

Kockstuderandena och företagarna  funderade tillsammans ut idéer till portioner som tillreddes i förevisningsköket. Till buds fanns bl.a. tonade piroger, streetfood av insjöfisk, havtornstorn och delikatesser av ekonötkött.

Av-branschens studerande producerade av-material från avdelningen och handledde före mässan de kockstuderande och företagarna i matfotografering och i användningen av social media i marknadsföringen.

– Enligt feedback från de studerande erbjöd samarbetet en lysande möjlighet att i praktiken tillämpa det inlärda och inrätta nätverk för framtiden och arbetslivet. De företag som var med  fick riksomfattande synlighet för sina produkter och sparrning av de studerande i  användningen av social media i marknadsföringen. Våra studerande fick också specialbröm för sin positiva och pigga inställning – de representerade exemplariskt sin bransch och Norra-Karelen, sammanfattar projektexperten Hanne Husso dagarnas giv.

MartiskainenIina_näytöskeittiö– Jag uppmuntrar företagare att samarbeta med yrkesinstitutena. I andra stadiets läroverk samarbetar man intensivt med arbetslivet bl.a. genom att lära via arbetet, men det finns också flera andra möjligheter. Speciellt de ungas kunnande inom social media skulle man önska att implementerades i företagen. Samarbetet erbjuder möjligheter att presentera ditt företags verksamhet och önskemål om färdigheter vad arbetstagare gäller, att påverka utvecklandet och planeringen av utbildningen inom branschen. Den ringaste nyttan är ingalunda det, att samarbetet med framtidens arbetstagare – och kunder – också ger en inblick i de ungas förväntningar och tankevärld.

Denna samarbetsmöjlighet erbjöds av Work Smart – Älykkäästi töihin-projektet som realiseras inom Norra-Karelens kommunsammanslutning inom utbildning. Vi sparrar framtidens arbetstagare i samarbete med Karelia-yrkeshögskolan. Vi främjar uppkomsten av våra studerandes arbetslivsnätverk, vi samlar och utvecklar god praxis för de studerandes karriärhandledning och för näringslivets rekryteringspraxis. Work Smart -workshoparna och olika företagsprojekt, där studerande och arbetsliv möts, har visat sig vara speciellt nyttiga.

Mer information:
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Suunnittelu- ja viestintäpalvelut/ Work Smart-projektet
Hanne Husso, hanne.husso@pkky.fi,  050 463 7173

 

Lämna en kommentar