Saimaa Gastronomy-matweekenderna är Finlands bästa matturismprodukt 2019

Juryn i Hungry for Finland-matturismtävlingen prisbelönade också tre andra insatser för matturismen och gav två hedersomnämnanden. Priserna delades ut av Jaana Husu-Kallio, kanslichef vid Jord- och skogsbruksministeriet, och Paavo Virkkunen, Executive Vice President vid Business Finland Oy/Visit Finland. I tävlingen deltog 42 mångsidiga och högklassiga bidrag.

Samarbetsnätverket Saimaa Gastronomy består av fyra företag, Hotelli Punkaharju, Sahanlahti Resort, TeaHouse of Wehmais och Tertin Kartano, som bildar en attraktiv tematisk helhet som grundar sig på områdets styrkor. Där kan turister enkelt fritt välja eller efter behov skapa egna paket eller element under sin resa. Samtliga företag är familjeägda. Företagen ligger på olika håll runt Saimen, vilket innebär att området är representerat på ett mångsidigt sätt. Till företagens verksamhetsmodell hör lokalproducerade livsmedelsprodukter och lokal sysselsättning.  Saimaa Gastronomy-matweekender som inkluderar mångsidiga aktiviteter och lokalproducerad mat ordnas utanför sommarhögsäsongen. Saimaa Gastronomy är ett utmärkt exempel på samarbete mellan företag, konstaterar juryn.

Dessutom prisbelönades tre viktiga insatser för matturismen

Heather’s Helsinki, Fork in Hand – kulinarisk promenad

Under den fyra timmar långa kulinariska promenaden i centrala Helsingfors får deltagarna information om finländsk mat samt om kulturen och historian bakom produkterna. Dessutom ger guiden information om bland annat hur rena finländska livsmedel är och om hållbarhetsaspekten förknippad med dem. I den kulinariska promenaden ingår naturligtvis besök på olika ställen inklusive provsmakning och företagsberättelser. Produkten är en föregångare i Finland inom kategorin kulinariska promenader.

Herrankukkaro Oy, Vilt och nära – En kulinarisk resa till berättelsernas skärgård

I Rimito i Nådendal ligger ett gammalt fiskartorp, Herrankukkaro, som erbjuder en kulinarisk resa till berättelsernas skärgård. I produkten ingår att lära sig hantera och tillaga viltlevande fisk. Tillagningen görs över öppen eld vid havet i det vackra skärgårdslandskapet. Herrankukkaros affärsverksamhet grundar sig på respekt för naturen och verksamheten utvecklas och utökas på den omgivande naturens villkor. Företagets matutbud baserar sig på lokalproducerade produkter och skärgårdsfisk har huvudrollen. Hållbarhet och ansvarstagande beaktas på ett övergripande sätt i företagets verksamhet.

Okkolan lomamökit, Ravintola Niinipuu – Husmoderns pirogverkstad

I Puumala i Södra Savolax ordnas en pirogverkstad där besökarna under handledning får baka piroger i en äkta finländsk timmerstuga från 1800-talet och lyssna till berättelser om historia, kultur och traditioner. I pirogverkstaden bakas karelska piroger samt blåbärs- och lingonpajer utifrån önskemål som besökarna framfört i förväg. Bakningen av bärpajer kan även inkludera bärplockning i den närliggande skogen.

Två hedersomnämnanden

Upplev vårt Tammerfors-paketlösningar

Ett antal privatföretag i Tammerfors (hotellet Dream Hotelli, restaurangerna Periscope, Kajo, Dining 26 och Kumma samt lönnkrogen Tiima och nattklubben Doris) har tillsammans skapat upplevelsepaket för turister och lokalbefolkningen. Totalt erbjuds sex olika paket som är lätta för kunderna att köpa.

Harriniva Oy/Torassieppi, Lappish Foodie Experience & How to be a local

Produkten Lappish Foodie Experience går ut på att turister under ledning av en guide tillagar förrätt, huvudrätt och dessert över öppen eld i en kåta. Menyn består av lokala råvaror. Livsmedlen presenteras som en naturlig del av programmet. Som veckoprogram för How to be local-grupperna ordnas matroulett där det bjuds på lokala livsmedelsprodukter och intressanta berättelser. På detta sätt får deltagarna ta del av den lokala matkulturen. Företagets hållbarhetsprogram grundar sig på tre helheter: skydda vildmarken, sälj globalt samt agera lokalt och utveckla traditionerna och välfärden.

Pristagarna och -utdelarna samt juryn. Foto: Juha Rahkonen.

Vid bedömningen av tävlingsbidragen beaktades kundorientering, lokal prägel och berättelser, lokalproducerade livsmedel, upplevelser, hållbarhet, samarbete, kommersiell potential, lönsamhet samt mångsidighet vid användning av sälj- och marknadsföringskanaler.

Genom tävlingen uppmuntras mat- och turismnätverk att utveckla ett nytt matturismutbud med utgångspunkt i lokalt ursprung. Till tävlingen efterlystes företag och organisationer som är innovativa föregångare inom matturism och som erbjuder turister matrelaterade upplevelser. Syftet med tävlingen är att stärka produktifieringen av den upplevelserika matturismen, hitta spetsprodukter inom matturism och stärka ett genuint samarbete. Tävlingen 2019 är den tredje i ordningen, tävlingar ordnades också 2015 och 2017.

Matturismtävlingen anknyter till Hungry for Finland (H4F), ett projekt för produktifiering av matturismen (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling). Projektet och tävlingen koordineras av Haaga-Helia yrkeshögskola.

Medlemmar i juryn:

Kirsi Viljanen, specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, kirsi.viljanen@mmm.fi, tfn 040 509 8986

Terhi Hook, utvecklingschef, Visit Finland (Business Finland Oy), terhi.hook@businessfinland.fi, tfn 050 597 0999

Mariaana Nelimarkka, öl- och matredaktör, mariaana.nelimarkka@gmail.com, tfn 050 548 9999

Päivi Töyli, projektledare, Det riksomfattande samordningsprojektet för matsektorn, Brahea-centret vid Åbo universitet, paivi.toyli@utu.fi, tfn 040 189 1929

Mer information: Kristiina Havas, projektledare inom matturism, Haaga-Helia yrkeshögskola, kristiina.havas@haaga-helia.fi, tfn 0500 688 332  www.hungryforfinland.fi

Haaga-Helia yrkeshögskola utbildar sakkunniga till affärslivet och servicenäringar samt forskar och utvecklar verksamheten och kompetenserna inom dessa sektorer. Utbildningsbranscherna är företagsekonomi, datateknik, hotell-, restaurang- och turistbranschen, ledningens assistentarbete, journalistutbildning, sport samt yrkeslärarutbildning. Haaga-Helias 10 500 studerande skapar näringslivsnätverk redan under studietiden. De studerande stöds av de högklassiga nationella och internationella kunskaperna hos Haaga-Helias cirka 630 anställda.