Selvitys lähiruoka-alan kilpailutoiminnasta

Ruoka-alalla järjestetään erilaista kilpailutoimintaa hyvin yleisesti sekä paikalliseen ruoantuotantoon että yleisemmin lähiruokaan liittyen. Lähiruoka-alalle on viime vuosina myös syntynyt uusia kilpailuja. [rss-cut]

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Lähiruoan koordinaatiohankkeessa toteutettiin lähiruoka-alan kilpailutoimintaan liittyvä selvitys, jonka tavoite oli selvittää lähiruoka-alan tuotteisiin liittyvää kilpailutoimintaa sekä niihin liittyviä kriteereitä ja arviointiperusteita sekä miten niiden avulla voitaisiin lisätä ruuan arvostusta.

Selvitys kohdistui Suomessa toteutettaviin kilpailuihin, mutta analysoinnin tueksi vertailtiin  myös muutamia ulkomaisia alan kilpailuja.  Selvityksen toteutti Invenire Market Intelligence Oy ja markkinatutkija Johanna Tanhuanpää esitteli selvitystä ja sen tuloksia Lähiruokafoorumissa Helsingissä 13.12.2017.

Lähiruokakilpailut ovat usein joko tuoteryhmäkohtaisesti tai alueellisesti kohdennettuja. Myös tavoitteet vaihtelevat tuotekehityksellisistä ja koulutuksellisista markkinoinnillisiin tai niiden yhdistelmiin. Kilpailujen avulla lähiruoka-ala saa näkyvyyttä, mikä motivoi myös yrittäjiä osallistumaan. Odotettavissa oleva markkinointiapu on tervetullut lisä sekä toisaalta kilpailujen kautta saa puolueetonta ja tunnustettua arviota tuotekehityksestä.

Kilpailut lisäävät erityisesti paikallismedian kiinnostusta lähiruokaan ja sen tuottajiin. Usein kilpailuihin liittyy oheistapahtumia, jotka edistävät kilpailun ja osallistujien näkyvyyttä. Selvityksen mukaan kilpailijan oma aktiivisuus markkinoinnissa merkitsee paljon.

– Moni osallistuja ajatteli esimerkiksi voiton takaavan näkyvyyden automaattisesti eikä ajatellut omaa rooliaan aktiivisena viestijänä, totesi Johanna Tanhuanpää selvityksen tuloksista kertoessaan.

Erityisen tärkeää on yrittäjän tavoitteellinen kilpailuosallistumisen hyödyntäminen osana yrityksen ja sen tuotteiden markkinointia. Tavoitteellinen yritystoiminta ja kannattava liiketoiminta vaativat jatkuvaa menekin vahvistamista. Kilpailijoilla päätavoite ei useinkaan ole voitto vaan näkyvyys sekä osaamisen ja alan esiintuominen.

Selvityksen mukaan kilpailijat myös mainitsivat haasteeksi, että kilpailu oli niin uusi, pieni tai että se tunnettiin huonosti. Tunnetun kilpailun voiton hyödyntäminen olisi helpompaa ja motivoivaa. Johanna Tanhuanpää kysyikin: Onko Suomessa liian monta samankaltaista pientä kilpailua? Erottuuko mikään niistä tarpeeksi?

Tutustu selvitykseen (pdf)

Jätä kommentti