Valtakunnallinen Ruokasektorin koordinaatiohanke tukee pk-elintarvikeyrittäjyyden kehittämistyötä, toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista.
Aitojamakuja.fi on valtakunnallinen ruoka-alan tietolähde ja elintarvikeyritysten hakupalvelu. Lisäksi se on em. hankkeen viestintäkanava ja sitä ylläpitää Turun yliopiston Brahea-keskus.