Osallisuus reilun ruokapolitiikan tekemisessä

Ilmastokestävän ja reilun ruokapolitiikan tekeminen edellyttää erilaisten näkökulmien huomioimista. Suomessa on pitkät perinteet sidosryhmien osallistumisesta politiikan valmisteluun ja innostavia kokeiluja on tehty esimerkiksi kansalaisraatien hyödyntämisestä […]