REKO tuottajille

Lisää liikevaihtoa myynnillä suoraan kuluttajille

REKOn perusperiaatteet ovat

  • ei jälleenmyyntiä
  • mahdollisimman läheltä
  • eettistä tuotantoa – mielellään luomua
  • toimitaan avoimesti ja läpinäkyvästi eli tuottajalla on velvollisuus kertoa tuotannosta

Ylläpitäjä saa päättää paikallisesti, millä muilla kriteereillä tuottajat hyväksytään REKO-renkaaseen mukaan.
Tutustu esitteeseen, s. 3.

Miten pääsen mukaan REKO-renkaaseen?

Toimivat REKO-renkaat löydät täältä.

Jos haluat mukaan, ota yhteyttä ylläpitäjään!

Ilmoitusta tuotteista ei saa laittaa ennen kuin ylläpitäjä on hyväksynyt tuottajan ryhmään! Ylläpitäjällä on oikeus poistaa tuottajan ilmoitus, jota ei ole hyväksytty ryhmään (vaikka tilauksiakin jo olisi tullut).

REKO-toimijan ohje

REKO-ohjeeseen on kerätty elintarvikelainsäädännöstä tulevia asioita, jotka pitää ottaa huomioon, kun myy tuotteita REKO-renkaan kautta. Kunkin REKO-renkaan omassa kuvauksessa (tai ylläpitäjän ohjeistuksessa) on ko. REKO-renkaan toimintatavoista tarkemmin.
Tutustu REKO-ohjeeseen

Jos sinulla tulee kysyttävää liittyen elintarvikelainsäädäntöön, voit ottaa meihin yhteyttä Kysy meiltä -lomakkeen kautta. Elintarvikelainsäädäntöön ja suoramyyntiin liittyvää tietoa löydät täältä.

REKO-toiminta elintarvikelainsäädännön näkökulmasta webinaari

REKO-renkaiden linjaukset

Yleisesti Reko-lähiruokarenkaissa ovat käytössä seuraavat linjaukset. Kussakin renkaassa voi kuitenkin olla pieniä eroavaisuuksia esimerkiksi alueesta johtuvista erityispiirteistä. Päätösvalta renkaiden lopullisesta toimintatavasta on kunkin renkaan ylläpitäjillä.

Eläintuotantoon liittyvät eettiset linjaukset:

Perinteistä tehotuotantoa ei sallita Reko-lähiruokarenkaissa, vaan mahdollisuuksien mukaan suositaan Free Range- ja luomutuotantoa. Erityistä huomiota kiinnitetään eläinten mahdollisuuteen käyttäytyä lajityypillisesti. Merkittäviä seikkoja ovat mahdollisimman jatkuva ulkoilumahdollisuus sekä eläintä kohden käytettävissä oleva tila. Esimerkiksi parsinavetoihin, virikehäkkikanaloihin ja sianlihan ”normaaliin” tuotantoon suhtaudutaan kriittisesti.

Ruokinta:

Eläinten rehuna pyritään käyttämään mahdollisimman paljon kotimaisia ja GMO-vapaita tuotteita.
Myytävien jalosteiden lähiruokapitoisuus:

Reko-leipureiden ja muiden jalostajien oletetaan käyttävän mahdollisimman paljon lähituotteita leipomuksissaan.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi eettisten lähellä tuotettujen jauhojen, marjojen, lihan, sienien, hedelmien ja munien käyttämistä, sekä kotimaista maitoa ja voita.

Kalastus, kalan myyminen ja jalostus:

REKO-renkaissa myydään vain läheltä pyydettyä kalaa, joka on kalastettu kaupallisen kalastajan toimesta tarvittavin lisenssein. Virkistyskalastuksesta saatujen saaliiden myyminen ei ole sallittua. Jalostetun kalan osalta vaatimus lähiruoasta on samankaltainen. Esimerkiksi norjalaisen lohen savustus sisämaassa ei täytä vaatimuksia. Eettisenä pohjana sallituille kalalajeille käytetään WWF:n kalaopasta.

Marjojen ja sienten myynti:

Reko-renkaissa kotimaisten metsämarjojen, luonnontuotteiden ja sienten verovapaa myynti on sallittu kaikille ihmisille lain ja asetusten määrittelemällä tavalla.

Jälleenmyynti:

Jälleenmyynti on kaikissa renkaissa ehdottomasti kielletty. Tästä ei poiketa. Tuottaja ei saa myydä esimerkiksi toisen tilan tuottamia kasviksia omiensa ohella. Sen sijaan yhteiskuljetukset ovat mahdollisia ja suotavia, jos kukin tuottaja kuitenkin hoitaa itse omien tuotteidensa avaukset.

Viranomaisvelvoitteet:

Tuottaja on itse vastuussa kaikista viranomaisvelvoitteista, hygieniasäädöksistä, veroista ja maksuista. Katso ylempää kohta ”REKO-toimijan ohje”.

Läpinäkyvyys:

Tuottajan tulee pyrkiä kertomaan omasta tuotannostaan mahdollisimman totuudenmukaisesti kaikissa tilanteissa. Rekon asiakkailla on mahdollisuus vierailla kaikilla mukana olevien tuottajien tiloilla, mutta tuottajan omat aikataulut, hygieniasäädökset ja muut rajoitukset pitää huomioida.

Näillä linjauksilla pyrimme varmistamaan tuotteen alkuperän ja eettisyyden, sekä varmistamaan lähialueen tuottajille riittävän tulon myymistään tuotteista.