Toimit maatilayrittäjänä ja haluaisit aloittaa omien alkutuotannon tuotteiden suoramyynnin kuluttajille ja paikalliseen vähittäismyyntiin

Tässä kokonaisuudessa kerrotaan keskeisimmät askelmerkit alkutuotannon tuotteiden suoramyynnin aloittamiseen. Suoramyynti kuluttajille voi tapahtua esimerkiksi omalta tilaltasi, tienvarsikojusta, torilla, ruokapiirissä tai Reko-lähiruokarenkaiden kautta. Myynti paikalliseen vähittäismyyntiin puolestaan tarkoittaa alkutuotannon tuotteiden toimittamista kaupoille, ravintoloille, ammattikeittiöille, joista tuote päätyy ilman muita välikäsiä kuluttajalle.

Mitä ovat alkutuotannon tuotteet ja toiminta?

Alkutuotantoa ovat maidon- ja munantuotanto, lihakarjan kasvatus, kalastus ja kalanviljely, kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely, hunajantuotanto, luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily sekä metsästys. Alkutuotannon tuotteita puolestaan ovat esimerkiksi raaka- ja ternimaito, kananmunat, pyöreä kala eli perkaamaton tai aluksella tai jäällä perattu kala, viljellyt kasvikset, hedelmät, marjat, vilja, sienet, hunaja sekä luonnonvaraiset marjat ja sienet sekä nylkemätön riista. Lisätietoa alkutuotannosta löydät Ruokaviraston sivuilta.

Liha ei ole alkutuotannon tuote ja löydät lihan suoramyyntiin liittyvää tietoa Aitoja makuja sivujen elintarvikehuoneiston rekisteröinti-osiosta.

Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja-yhteyshenkilö sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.Miten pääsen alkuun?

Rekisteröidy alkutuotannon toimijaksi oman kuntasi elintarvikevalvontaviranomaisille neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista ja ilmoita siinä myös alkutuotannon tuotteiden suoramyynnistä. Arvioi, mitä ja missä sekä kuinka paljon aiot myydä.

Vähäriskiseen ja pienimuotoiseen toimintaan sovelletaan monia elintarvikelainsäädännöllisiä helpotuksia, mikä antaa paremmat mahdollisuudet alkutuotannon tuotteiden suoramyynnille. Pienimuotoinen toiminta on määritelty tuoteryhmäkohtaisesti. Huomioi tuotekohtaiset sallitut myyntimäärät ja pidä kirjaa toteutuneista myyntimääristä.

Alkutuotannon kategoriaAlkutuotannon tuoteSuoramyynti kuluttajalle kg/vuosiSuoramyynti kuluttajalle eläin/vuosiMyynti vähittäismyyntiin kg/vuosiMyynti vähittäismyyntiin eläin/vuosi
Kasvikunnan tuotteet lehtivihannekset 50 000  50 000 
 muut kasvit ja sienet, pl. idut100 000   100 000   
Kalastustuotteet 5 000   rajattomasti 
Riistajänikset ja kanit 1 000   1 000
 linnut 3 000   3 000
 hirvi 10   10
 peura 30   30
 metsäkauris 50   50
Maitoternimaito2 500   2 500 (jäädytettynä)
 muu raakamaito2 500   * 
Kananmunat 20 000   30 000** (poikkeusalue) 
Muut linnunmunat 5 000   5 000 
Hunaja 2 500   2 500 
* Raakamaidosta valmistetaan elintarvikehuoneistossa sellaisia maitotuotteita tai elintarvikkeita, joiden valmistukseen liittyy pastörointia vastaava käsittely.
** Nk. poikkeusalueen, joka käsittää entiset Lapin, Oulun ja Ahvenanmaan läänit sekä Itä-Suomen läänissä sijaitsevat Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat, tuottaja voi toimittaa tuottamiaan kananmunia paikallisiin vähittäiskauppoihin enintään 30 000 kg vuodessa ilman laatu- ja painoluokitusta sekä leimausta (Valtioneuvoston asetus 318/2021).

Taulukko ja ohje taulukon lukemiseen Excel-tiedostona: alkutuotannon tuotteiden myynnin pienimuotoisuuden raja-arvot

Ohje taulukon lukemiseen

Jos alkutuotannon tuotteiden suoramyynti kuluttajalle ylittää pienimuotoisuuden rajat, on myynnistä tehtävä elintarvikehuoneiston rekisteröinti. Lisätietoja löydät Aitoja makuja -sivujen elintarvikehuoneiston rekisteröinti-osiosta ja Ruokaviraston sivuilta.

Jos alkutuotannon tuotteiden myynti vähittäismyyntiin ylittää pienimuotoisuuden rajat, tulee toimijan tehdä esimerkiksi kasteluveden vesitutkimuksia, mutta toiminta on edelleen alkutuotantoa eikä siitä tarvitse tehdä uutta ilmoitusta. Poikkeuksena on kuitenkin raakamaidon ja munien myynti, joiden kohdalla tuotteiden myynti vähittäismyyntiin edellyttää hyväksytyn elintarvikehuoneiston perustamista.

Alkutuotannon- tai elintarvikehuoneiston rekisteröintiä ei tarvitse tehdä, jos kyseessä on

  • luonnonvaraisen riistan metsästys ja nylkemättömän eläimen tai kynimättömän linnun luovuttaminen suoraan kuluttajalle tai toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin (ks. pienimuotoisuuden rajat taulukosta)
  • keräilet ja myyt luonnonvaraisia keräilytuotteita, kuten marjoja, yrttejä ja sieniä,

tai

  • jos viljelet kasveja ja sieniä kotitaloutesi omaan tarpeeseen, mutta satunnaisesti tarjoat ylimääräisen sadon myyntiin.

Omavalvonta

Toimijan on toteutettava omavalvontaa. Omavalvonnalla varmistat, että tilasi toiminta ja tuotteet vastaavat lainsäädännön vaatimuksia ja että tuotteet ovat turvallisia käyttää. Alkutuotannon tuotteiden kuljetus kuuluu osaksi yrityksen omavalvontaan ja siitä on ilmoitettava alkutuotannon rekisteröinnin yhteydessä.

Lisätietoja elintarvikkeiden alkutuotantoa koskevista vaatimuksista Ruokaviraston sivuilta.

Jos toimialasi on tehnyt Ruokaviraston arvioiman hyvän käytännön ohjeen, voi omavalvonnan korvata kokonaan tai osittain tämän avulla.

Toimijan vastuu ja tuotteiden takaisinveto

Elintarvikealan toimijalla on aina vastuu tuottamiensa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja hyvästä hygieenisestä laadusta. Jos toimija epäilee tuotteen voivan aiheuttaa vaaraa terveydelle, tulee hänen välittömästi ilmoittaa asiasta oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle ja käynnistää tuotteiden takaisinveto.

Katso tarkemmat tiedot kirjanpitovaatimuksista sekä kirjanpidon säilytysajoista Ruokaviraston sivuilta.


Suoramyynti

Suoramyynnissä on keskeistä hygieeniset toimintatavat, avoin ja luottamuksellinen toiminta sekä asiakaspalveluhalukkuus.

Suoramyynnin muistilista:

  • Huomioi tuotekohtaiset sallitut myyntimäärät ja pidä kirjaa toteutuneista myyntimääristä, ettei pienimuotoisen toiminnan määräraja ylity.
  • Varmista että myynti- ja säilytyslaatikot sekä astiat ja välineet ovat puhtaita ja soveltuvat elintarvikkeille. Laatikoita ei saa säilyttää kosketuksessa maahan.
  • Varmista että tuotteen pakkausmerkinnät, alkuperätiedot ja muut mahdolliset käyttöohjeet ovat ajan tasalla.

Muista lämpötilanhallinnan tärkeys. Löydät keskeisimmät elintarvikkeiden säilytyslämpötilat Ruokaviraston sivuilta.


Lisätietoa