Alkutuotannon tuotteiden suoramyynti

Alkutuotannon tuotteiden suoramyynti -kokonaisuudessa kerrotaan keskeisimmät askelmerkit alkutuotannon tuotteiden suoramyynnin aloittamiseen. Voit myydä oman tilasi alkutuotannon tuotteita suoraan kuluttajille tai paikalliseen (maakuntaa vastaava alue) vähittäismyyntiin hyvin pienillä toimenpiteillä. Myynti voi tapahtua esimerkiksi omalta tilaltasi, tienvarsikojusta, torilla, ruokapiirissä tai REKO-sopimuksen (kuluttajan ja tuottajan välinen suoratoimitusmalli) mukaisesti. Suoramyynnissä keskeistä ovat hygieeniset toimintatavat, avoin ja luottamuksellinen toiminta sekä asiakaspalveluhalukkuus.

Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja-yhteyshenkilö sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Mitä ovat alkutuotannon tuotteet ja toiminta? Kuulunko tähän ryhmään?

Alkutuotantoa ovat maidon- ja munantuotanto, lihakarjan kasvatus, kalastus ja kalanviljely, kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely, hunajantuotanto, luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily sekä metsästys. Liha ei ole alkutuotannon tuotteita ja löydät niihin liittyvää tietoa vähittäismyyntitoiminta ja elintarvikkeiden valmistus ja myynti -sivuilta.

Alkutuotantoon kuuluu em. tuotteiden toimittaminen eteenpäin vähittäismyyntiin (kaupat, ravintolat ja suurkeittiöt), teollisuuteen, tukuille ja muille elintarvikealan toimijoille.

Jäikö jokin asia liittyen suoramyyntiin tai jatkojalostukseen vielä mietityttämään? Kysy meiltä!

Miten pääsen alkuun?

 • Ilmoittaudu alkutuotannon toimijaksi oman kuntasi elintarvikevalvontaviranomaisille ennen toiminnan aloittamista ja ilmoita siinä myös tuotteiden suoramyynnistä (arvioi, mitä ja missä sekä kuinka paljon aiot myydä).
 • Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kyseessä on luonnonvaraisen riistan tai keräilytuotteiden, kuten marjojen, yrttien ja sienten, alkutuotanto, tai jos viljelet kasveja ja sieniä harrastuksena – ja tarjoat liian sadon myyntiin.
 • Vähäriskiseen ja pienimuotoiseen toimintaan sovelletaan monia elintarvikelainsäädännöllisiä helpotuksia, mikä antaa paremmat mahdollisuudet tuotteiden suoramyynnille. Pienimuotoinen toiminta on määritelty tuoteryhmäkohtaisesti. Huomioi tuotekohtaiset sallitut myyntimäärät ja pidä kirjaa toteutuneista myyntimääristä: Alkutuotannon kirjanpitovelvoite.

Omavalvonnan kuvaus

Omavalvonnan kuvaus on kirjallinen kuvaus tilasi toiminnasta ml. tuotteiden myynti. Kirjattavat asiat määritetään alkutuotantoasetuksessa (1368/2011). Asiat, jotka ainakin tulisi huomioida omavalvonnan kuvauksessa, löydät esimerkkipohjasta.

Jos toimialasi on tehnyt Ruokaviraston arvioiman hyvän käytännön ohjeen, voi omavalvonnan kuvauksen korvata kokonaan tai osittain tämän avulla.

Alkutuotannon tuotteiden kuljetus kuuluu osaksi yrityksen omavalvonnan kuvausta ja siitä on myös ilmoitettava alkutuotantoilmoituksen yhteydessä.

Omavalvonnan kuvausta ei tarvitse tehdä, jos toimintasi alittaa pienimuotoisuuden rajat (ks. taulukko, avautuu pdf-muodossa). Ainoastaan siinä tapauksessa, että toimittamiesi tuotteiden määrä paikalliseen vähittäismyyntiin ylittää pienimuotoisuuden rajat, tee omavalvonnan kuvaus ja tuotteesta riippuen vesitutkimukset. Maidon osalta vaaditaan aina omavalvonnan kuvaus sekä vesitutkimukset. Tutustu raakamaidon hyvän käytännön ohjeeseen ja omavalvonnan kuvaukseen.

Toisaalta, jos alkutuotannon tuotteiden suoramyynti kuluttajalle ylittää pienimuotoisuuden rajat, on myynnistä tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus. Katso lisätietoja elintarvikehuoneistoilmoituksesta: Vähittäismyynti ja Elintarvikkeiden valmistus ja myynti.

Kirjanpito ja tiedottaminen
Viljelijällä on aina vastuu tuottamiensa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja hyvästä hygieenisestä laadusta. Jos viljelijä epäilee tuotteen voivan aiheuttaa vaaraa terveydelle, tulee hänen välittömästi ilmoittaa asiasta oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle ja käynnistää tuotteiden takaisinveto.

Viljelijän tuleekin pitää kirjaa monista asioista. Tutustu MMM:n oppaaseen maataloustuotannon kirjaamisvaatimuksista.

Kirjanpidon säilytys
Yleisesti ottaen kirjanpitoa on hyvä säilyttää vähintään 5 vuotta. Kirjanpito voi koostua sekä sähköisistä järjestelmistä että paperidokumenteista ruutuvihkoihin eli sen ei tarvitse olla ns. yksissä kansissa. Yksityiskohtaiset säilytysohjeet.

Katso myös:
Alkutuotannon täydentävät ehdot

Suoramyynti

Suoramyynnissä on keskeistä hygieeniset toimintatavat, avoin ja luottamuksellinen toiminta sekä asiakaspalveluhalukkuus.

Suoramyynnin muistilista:

Toimialakohtaista lisätietoa suoramyynnistä:

Esimerkkitilanteita

 • Minulla on perunatila ja haluaisin pestä perunat tilallani ja myydä ne paikalliseen ravintolaan. Onko perunoiden peseminen elintarvikehuoneistotoimintaa vai kuuluuko se osaksi alkutuotantoa?

  Juuresten, ml. perunat, peseminen on kauppakunnostusta ja sisältyy alkutuotantoon. Mikäli juures on sen tyyppinen, että pestyä juuresta ihmiset syövät sinällään (harvinaista), on syytä noudattaa alkutuotantoasetuksen kasvin syötävien osien pesuvedelle asetettua tutkimusvaatimusta. Jos kuluttajille myytävä määrä ja vähittäismyyntiin toimitettava määrä eivät ylitä vähäriskisen asetuksen 1258/2011 rajoja (100 000 kg + 100 000 kg), eikä toimita pestyjä tuotteita myöskään jatkojalostukseen, on vapautettu tästä vesitutkimusvaatimuksesta. Myöskään perunan pesua vesitutkimusvaatimus ei koske, kun peruna käytetään yleensä aina vähintäänkin kuorineen keitettynä. Porkkanan osalta kesäporkkanan pesu on sellaista toimintaa, johon vesitutkimusvaatimus kohdistuu, jos vähäriskisen asetuksen määrät ylittyvät.

 • Pussitan porkkanoita tilallani – onko tämä elintarvikehuoneistotoimintaa?

  Ei, vaan kuuluu alkutuotantoon. Voit pakata ja myydä porkkanoita osana alkutuotannon toimintaa (ks. taulukko pienimuotoisen toiminnan määristä, avautuu pdf-tiedostona). Pusseissa tulee lukea elintarvikkeen nimi, sisällön määrä, alkuperämaa, pakkaajan nimi ja postiosoite, elintarvike-erän tunnus ja tarvittaessa säilytysohje.

 • Haluaisin aloittaa porkkanoiden kuorimotoiminnan. Voinko tehdä sitä osana alkutuotantoa?

  Et voi, kasvisten pilkkominen ja kuoriminen on elintarvikehuoneistotoimintaa. Katso lisäohjeita elintarvikkeiden valmistuksesta ja myynnistä.

 • Myyn oman tilani kurkkuja (yksittäispakattuina suojakelmuun) paikalliseen kauppaan. Mitä pakkausmerkintöjä tuotteelta vaaditaan?

  Vähintäänkin pakkauslaatikossa tulee olla pakkaajan nimi ja postiosoite, laatuluokka sekä alkuperämaa. Näiden tietojen löytyminen yksittäisestä tuotteesta ei ole pakollista. Lisätietoja tuotekohtaisista merkintävaatimuksista.

 • Myyn torilla oman tilani kasviksia. Minkälaisia pakkausmerkintöjä minulta vaaditaan?

  Pakkausmerkintöjä ei vaadita, kun tuottaja itse myy tuotteen pakkaamattomana (irtomyyntinä) suoraan kuluttajalle tilamyyntinä tai torilla. Myyntikyltissä pitää tällöinkin ilmoittaa tuotteen alkuperämaa.

 • Paikallinen ruokapiiri haluaisi ostaa tilani raakamaitoa ja kesäsesonkina mansikoita. Voinko myydä heille tuotteet osana alkutuotantoa?

  Raakamaidon myyminen ruokapiirille osana alkutuotantoa ei ole sallittua ellei asiakas itse hae maitoa tilalta. Mansikoita voi myydä alkutuotannon toimintana rajattomasti, mikäli omavalvonnan kuvaus ja vesitutkimukset on tehty. Pienimuotoisena toimintana mansikkaa voi myydä 100 000 kg vuodessa ilman omavalvonnan kuvausta ja vesitutkimuksia.

 • Haluaisin alkutuotannon toimijana perustaa yhdessä paikallisten tilojen kanssa ruokapiirin, jossa myisimme alkutuotannon tuotteitamme suoraan kuluttajille. Miten meidän tulisi toimia?

  Jos ruokapiiri laskuttaa yhteisellä laskulla kuluttajia (yhteinen y-tunnus), tulee yhden tiloista ilmoittautua elintarvikehuoneistoksi. Tässä tapauksessa ruokapiirin perustaminen ei ole alkutuotannon toimintaa. Jos taas ruokapiiri toimii tuottajien yhteisenä markkinointikanavana, jossa tuotteet voidaan kuljettaakin yhteisesti, mutta jossa jokainen tuottaja laskuttaa itse omista tuotteistaan suoraan kuluttajia, on tämä vähäriskiseen toimintaan perustuvaa alkutuotannon tuotteiden toimittamista kuluttajille. Se ei vaadi elintarvikehuoneistoilmoituksen tekemistä.