Småskalig och med låg risk

Verksamhet som inte kräver anmälan om livsmedelslokal.

I broschyren förklaras de centralaste punkterna för sådan småskalig och med låg risk förenad verksamhet, om vilken livsmedelslokalanmälan inte behöver göras enligt livsmedelslagen (13.1.2006/23) 13 § moment 6.  Med hjälp av tolkningarna i den här broschyren gynnas uppkomsten av nytt företagande och ny experimentkultur i närmatssektorn utan överdriven byrokrati.

Du beaktar väl också beskattarens direktiv angående småskalig affärsverksamhet vid planeringen av verksamheten www.vero.fi.

Småskalig och med låg risk förenad tillverkning och försäljning av livsmedel

Den här broschyren gäller, vad livsmedelssäkerheten beträffar, sådan småskalig verksamhet, om vilken livsmedelslokalanmälan inte behöver göras.  I praktiken betyder det, att riskerna i verksamheten ska vara obetydliga beträffande livsmedelssäkerheten samt

1. verksamheten inom livsmedelsbranschen sker i samma lokalitet som aktörens övriga näringsverksamhet; till exempel livsmedelslokalverksamhet förenad med låg risk i samband med primärproduktionen, vars uppskattade årliga försäljning underskrider 10 000 €.

Exempel: Ett sommarcafé, som verkar i anslutning till en gård som odlar bär, betjänar sina kunder under bärsäsongen och produkterna som säljs i caféet är av låg risk (till exempel bullar, fabrikstillverkad glass, saft, kaffe).

eller

2. aktören är en privat person; den årliga försäljningen är under 10 000 €

Exempel: Privatperson bakar i sitt hemmakök rågbröd och säljer dem till affären samt direkt till konsumenter exempelvis via REKO-ringar. Då försäljningen förblir under 10 000 €, behöver livsmedelslokalanmälan om tillverkning och försäljning av rågbröd inte göras. Beakta också här beskattarens direktiv angående småskalig affärsverksamhet, www.vero.fi.

eller

3. verksamheten kan inte anses som idkande av näringsverksamhet; till exempel föreningars och organisationers penningsampling

Exempel: 4H-förening kan öppna en glasskiosk för en månad och sälja fabrikstillverkad glass direkt till konsumenterna (i lösvikt och färdigt förpackad) utan att göra anmälan om livsmedelslokal. Beakta här också beskattarens direktiv angående småskalig affärsverksamhet, www.vero.fi.

I alla frågor får du hjälp av en äkta smak medlem i din egen region samt livsmedelstillsynsmyndigheten i din kommun.

Småskalig och med låg risk förenad tillverkning och försäljning av livsmedel har producerats med jord- och skogsbruksministeriet stöd med samarbete Evira, MTK, SLC, Maa- ja kotitalousnaisten keskus och Åbo Universitets Brahea –centre.

Hur kommer jag igång?

 • Beräkna, ifall din planerade verksamhet är småskalig (uppskattad försäljning < 10 000 € per år), är av låg risk och om den ryms inom ramarna förovannämnda livsmedelslag vad beträffar lågriskverksamhet
  • Beträffande livsmedelssäkerheten är till exempel bröd, pepparkakor, och övriga bakverk som står sig i rumstemperatur samt kvarnprodukter.
  • Produkter och verksamhet av måttlig risk beträffande livsmedelssäkerheten är tillverkning och försäljning av bl.a. förädlade grönsaks-, frukt- och bärprodukter såsom safter, sylter, förädlade grönsaker. Dessa produkter kan tillverkas i experimentmarknadsföringssyfte utan livsmedelslokalanmälan maximalt under ett år, dock inte regelbundet.
  • Produkter som ytterst lätt blir skämda och av den orsaken är riskfyllda beträffande livsmedelssäkerheten är t.ex. fisk och förädlade fiskeprodukter (inkl. kräftor, fiskrom, kräftdjur, gravad fisk, fiskkonserver), kött och köttprodukter, mjölk och grädde, färskostar, mattillverkning (såsom kåldolmar), konditoriprodukter (såsom tårtor och smörgåstårtor).  Livsmedelslokalanmälan om behandling, tillverkning och försäljning av ovannämnda produkter ska göras eller också ska en godkänd anläggning för produktion av dem finnas till. Ytterligare information om detta finns på tillverkning och försäljning av livsmedel.
 • För bok över verkliga försäljningsmängder (€).
 • På försäljnings- och tillverkningsplatsen: Vid tillverkning och försäljning av livsmedel ska uppmärksamhet fästas vid goda hygieniska arbetsvanor, vare sig du verkar som privatperson, representant för en förening eller som företagare inom primärproduktionen. Dessutom ska uppgifter om livsmedlen ska finnas till hands för kunden vid köptillfället: ingrediensförteckning, eventuella allergener, anvisningar om hållbarhet och användning. I försäljnings-situationer.
 • Transport av livsmedel: Det centralaste vid transport av livsmedel är att försäkra sig om produkters korrekta temperatur, eftersom kyl- /värmekedjan ska vara obruten. Dessutom ska man sköta om transportmedlets allmänna hygien samt att transportlådorna är lämpade för livsmedel. Transport av livsmedel.
 • Statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten

Vanliga frågor

 • Kan lantgårdsföretagare grunda en gårdsbutik, där förutom den egna primärproduktionens produkter också finns till salu primärproduktionsprodukter från andra lantgårdsföretag utan livsmedelslokalanmälan?

  Ja, om det bara finns med låg risk primärproduktionsprodukter och den årliga försäljningen av primärproduktionens produkter underskrider 10 000 euro. Du beaktar väl, att direktförsäljning till kunder och detaljhandel av egna primärproduktionsprodukter utan livsmedelslokalanmälan begränsas av kilomängderna, som angivits i tabellen i Direktförsäljning av primärprodukter-sidorna. Primärproduktionsprodukter är bl.a. grönsaker och frukter samt spannmål och svampar, honung, vilda bär och svampar, råmjölk och ägg.

  UNDANTAG: En lantgårdsföretagare kan dock inte från sin gårdsbutik sälja råmjölk som är producerad på en annan gård.  Råmjölk får dessutom säljas endast djupfryst (minimum  -12°C). Ägg producerade på en annan gård kan säljas enbart inom undantagsområde*, om inte äggen blivit genomlysta, viktklassificerade och stämplade.

  * inom undantagsområde, som omfattar f.d. Lapplands, Uleåborgs och Ålands län samt Norra-Karelens och Norra-Savolax landskap som ligger i Östra-Finlands län, kan producenten leverera ägg som han/hon producerat till lokala detaljaffärer maximalt 30 000 kg per år utan kvalitets- och viktklassificering samt stämpling (Statsrådets förordning 1258/2011 3 § moment 4).

 • Kan lantgårdsföretagare inleda med låg risk förenad förädling och  försäljning av egna primärproduktionsprodukter utan livsmedelslokalanmälan? T.ex. kvarnprodukter samt bakverk tillverkade av spannmål?

  Ja, om produkterna som tillverkas är av låg risk och den årliga försäljningen förblir under 10 000 euro.  Efter det ska livsmedelslokalanmälan göras till  kommunens livsmedelstillsynsmyndighet.

 • Kan lantgårdsföretagare starta saft- och sylttillverkning utan livsmedelslokalanmälan?

  Ja, livsmedel av måttlig risk, såsom safter och sylter, kan tillverkas och säljas i experimentmarknadsföringsssyfte maximalt under ett års tid, dock inte regelbundet.  Efter det ska anmälan om livsmedelslokal göras till kommunens livsmedelstillsynsmyndighet.

 • Kan lantgårdsföretagare starta lågrisk förädling av egna och i mindre skala också andra lantgårdsföretags primärproduktionsprodukter, t.ex av spannmål  kvarnprodukter samt bakverk?

  Ja, då de produkter som tillverkas är av låg risk och den årliga försäljningen underskrider 10 000 euro.  Efter det ska anmälan om livsmedelslokal om verksamheten göras till kommunens livsmedelstillsynsmyndighet.

 • Kan lantgårdsföretagare ordna programservice samt tillhörande matservering utan livsmedelslokalanmälan? T.ex. att arrangera skogsutfärder för daghemsbarn, där det serveras lägereldsmat (såsom pinnbröd, korv).

  Ja, om produkterna som tillverkas är lågriskprodukter och den årliga försäljningen av matservering underskrider 10 000 euro.  Om syftet är att tillverka matportioner för kunder eller försäljningen överstiger 10 000 euro, borde anmälan om livsmedelslokal om verksamheten göras.

 • Kan frisersalongsföretagare i sin salong sälja lokal bärförädlares produkter utan livsmedelslokalanmälan?

  Ja, ingen livsmedelslokalanmälan krävs av en frisersalongsföretagare.  Dock, företaget som tillverkar förädlade bärprodukter ska i sin egen livsmedelslokalanmälan ange samt i sin egenkontroll beakta, att en av produkternas återförsäljningsplatser är belägen i en frisersalong.  Företagaren som tillverkar bärförädlingar är ansvarig för produkterna och deras säkerhet, även om penningtrafiken går via en frisersalong.

 • Kan privatperson sälja sin egen överlopps grönsaksskörd direkt till konsument och detaljhandel, såsom till ålderdomshem, restaurang eller catering?

  Ja, ingen primärproduktionsanmälan om produktion och försäljning behövs.

 • Kan privatperson till kommunens matservice sälja blåbär och lingon som han/hon har plockat?

  Ja, en privatperson kan fritt sälja blåbär och lingon till kommunens matservice.

 • Kan privatperson regelbundet tillverka lågrisklivsmedel till försäljning?

  Ja, en privatperson kan regelbundet tillverka livsmedel förenade med låg risk till försäljning utan att göra livsmedelslokalanmälan. Till exempel, varje vecka baka småbröd och sälja dem till en affär samt direkt till konsumenter.  Ifall försäljningen underskrider 10 000 euro, behöver anmälan om livsmedelslokal om tillverkning och försäljning av småbröd inte göras.

 • Kan privatperson tillverka lågrisklivsmedel och sälja dem direkt till konsument och detaljhandel?

  Ja, en privatperson kan tillverka och sälja till exempel småbröd och pepparkakshus under lokala byadagar utan anmälan om livsmedelslokal samt leverera dem till en lokal affär.

 • Kan privatperson delta i Restaurangdagen och/eller övriga pop up-jippon utan att göra livsmedelslokalanmälan?

  Ja, en privatperson kan tillverka matportioner och sälja dem till konsumenter under ovannämnda tillställningar maximalt 4 gånger per år. Undantag är tillverkning av tartarbiffar, gravning av fisk, saltning av fiskrom, tillverkning av sushiportioner eller tillverkning av övriga motsvarande produkter, eftersom det finns specifika krav vad gäller behandling och tillverkning av dessa livsmedel och det är inte möjligt att tillverka dem till försäljning utan att göra livsmedelslokalanmälan.

 • Kan privatperson under kräftsäsongen sälja direkt till konsumenter och en lokal restaurang levande kräftor som han/hon själv fångat?

  Ja, men privatpersonen måste då anmäla sig som aktör inom primärproduktionen, med andra ord göra primärproduktionsanmälan.  Dessutom, småskaligt (1258 5§)  kokande och leverans av kräftor till försäljning kräver alltid att livsmedelslokalanmälan görs.

 • Kan privatperson tillreda jullådor och sälja dem färska eller djupfrysta direkt till konsumenter t.ex. via REKO-närmatringarna?

  Ja, ingen livsmedelslokalanmälan om verksamheten behöver göras. Jullådorna ska dock förses med förpackningsmärkningar, ur vilka framgår livsmedlets namn, ingredienser, accentuerat ämnen som framkallar allergier och intoleranser, mängden av innehåll, minimihållbarhetstid, specifika förvarings- och användningsomständigheter samt aktörens namn och adress. Dessutom ska produktens kylkedja vara obruten.