Äkta smak-tidningen utkommer i fortsättningen som en nättidning

Äkta smak-informationstidningen informerar även år 2018 om lismedelsbranschens utvecklingsarbete. [rss-cut]Det nya är att tidningen utkommer som nättidning på adressen https://aitojamakujalehti.fi/ i stället för den tidigare tryckta tidningen. Tidningen tjänar livsmedelsbranschens aktörer och företag genom att berätta om närmatsbranschens aktuella ärenden och genom att presentera det arbete som görs i olika delar av Finland.

Tidningen kan fortsättningsvis läsas i pdf-format och också genom issuu.com. Tidningar som utkommit tidigare hittar du på adressen: http://www.aitojamakuja.fi/lehti.php

Vill du beställa nättidningen till din epost? Lämna dina kontaktuppgifter på blanketten.

Tidningen utkommer 16.3., 8.6., 7.9. och 30.11.

Lämna en kommentar