Månadsarkiv: april 2016

3 inlägg

Enkät till kommuner

Kommunens tjänstemän och förtroendemän, svara på enkät om ekologiska produkter inom den offentliga sektorn. [rss-cut] Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet genomför med finansiering av jord- och skogsbruksministeriet […]